logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Katarzyna Byrka
Wrocław
Psychologia
Wydział Psychologii we Wrocławiu
Instytut Psychologii ,
BIO Katarzyna Byrka

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Katarzyna Byrka

Instytut Psychologii
Wydzial Psychologii we Wrocławiu
dziekan

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog społeczny. Realizuje badania w dziedzinie psychologii środowiskowej i psychologii zdrowia. Jej zainteresowania naukowe dotyczą głównie problemu rozbieżności pomiędzy tym, co ludzie deklarują, a tym, co robią, czyli związkiem postawy z zachowaniem. Szczególnie ciekawe są dla niej metody pomiaru postaw w sposób niebezpośredni, czyli metody nieopierające się na stwierdzeniach i deklaracjach.

Znalazła się w gronie laureatów prestiżowego konkursu Iuventus Plus organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i programu START realizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Jest autorką książki „Łańcuchowe zmiany zachowań w kontekście ochrony środowiska i promocji zdrowia” (2015) oraz licznych publikacji w czasopismach naukowych: „Polish Psychological Bulletin”, „Journal of Social Psychology”, „International Journal of Psychology” i „Personality and Social Psychology Review”.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu metodologii i planowania badań psychologicznych.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Relacje ludzi z przestrzenią, miejscem, naturą, miastem
  • Regeneracja psychologiczna
  • Promocja zdrowia
  • Zmiana postaw społecznych
  • Zachowania ekologiczne
  • Niewypełnienie postanowień

Informacje prasowe