Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Zachowania kompensacyjne jako strategie neutralizowania negatywnych efektów niewypełniania planów
naukowo-badawczy
zakończony

Zachowania kompensacyjnejako strategie neutralizowania negatywnych efektów niewypełniania planów

Katarzyna Byrka
kierownik projektu
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Katarzyna Byrka

psycholożka specjalizująca się w psychologii środowiskowej i zdrowia

zobacz biogram
wartość projektu: 369 280 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: Wrocław
okres realizacji: 2015 2016 2017 2018 2019

 

projekt naukowy

 Zachowania kompensacyjne 

jako strategie neutralizowania negatywnych efektów niewypełniania planów

 

 

Jednostka realizująca UNI SWPS warszawa wydzial psychologii
Kwota dofinansowania 369 280 PLN
Jednostka finansująca NCN

Okres realizacji projektu: luty 2015 – luty 2019

 

Cel, motywacja, niestrudzone dążenie do zrealizowania marzenia i mamy sukces. Niestety nie jest to takie proste. Często na przeszkodzie staje prokrastynacja i cel oddala się, a jednocześnie budzą się wyrzuty sumienia, że przestaliśmy dążyć do osiągnięcia czegoś ważnego. By je zagłuszyć, podejmujemy zachowania kompensacyjne. Dr hab. Katarzyna Byrka, prof. Uniwersytetu SWPS zbada w jakich sytuacjach ludzie podejmują działania łagodzące negatywne efekty niewykonywana własnych planów.

Opis projektu

Założenia i cele

Celem tego projektu jest zbadanie sytuacji, w których ludzie, aby zmniejszyć negatywne efekty niewykonania własnych planów, strategicznie podejmują zachowania kompensacyjne.

Użyteczność wyników

Takie podejście do badania zachowań kompensacyjnych nie było do tej pory testowane, a potencjalnie może pomóc wyjaśnić mechanizmy ich powstawania.

Celem projektu jest poznanie mechanizmów powstawania zachowań kompensacyjnych. Zrozumienie tych mechanizmów pozwoliłoby na tworzenie skutecznych kampanii promujących np. zdrowie czy ochronę środowiska.

Byrka, Katarzyna kierownik projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Katarzyna Byrka
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog społeczny
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzial Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Zachowaniami Spo\u0142ecznymi","Nazwa odmieniona":"Centrum Bada\u0144 nad Zachowaniami Spo\u0142ecznymi"}}
Obszar zainteresowania
psychologia-spoleczna
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Katarzyna Byrkapsycholożka specjalizująca się w psychologii środowiskowej i zdrowia

Metody badawcze

W czterech badaniach w terenie i jednym laboratoryjnym badaczka skoncentruje się na czynnikach, które powinny mieć znaczenie przy powstawaniu zachowań kompensacyjnych — na motywacji do osiągnięcia ważnego celu, trudności zachowań kompensacyjnych oraz norm wewnętrznych, takich jak moralne poczucie zobowiązania do kompensowania negatywnych efektów niezrealizowanych planów.

Jednocześnie, koncentrując się na poziomie motywacji ludzi i trudności zachowań, badaczka będzie empirycznie weryfikować założenia paradygmatu Campbella, który w alternatywny sposób do teorii dysonansu poznawczego tłumaczy występowanie zachowań kompensacyjnych. W paradygmacie Campbella zaangażowanie ludzi w zachowania zależy od dwóch zmiennych: poziomu motywacji do realizacji celu związanego z tym zachowaniem i ogólnego kosztu realizacji danego zachowania (Kaiser, Byrka, & Hartig,2010).