Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Białe kłamstwo, czyli kiedy wolimy mówić nieprawdę dla korzyści innych

Kłamstwo wypowiadane ze szlachetnych pobudek – kto, dlaczego i w jakich okolicznościach się na nie decyduje? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań szukali naukowcy z Instytutu Psychologii Uniwersytetu SWPS – dr Katarzyna Cantarero, prof. Katarzyna Byrkaprof. dr hab. Dariusz Doliński.

#kłamstwo prospołeczne #białe kłamstwo #badania naukowe

Co badaliśmy?

  • Badacze testowali preferencje wobec prawdy i kłamstwa w sytuacji, w której kłamstwo przynosi korzyści drugiemu człowiekowi.

W jaki sposób?

  • W eksperymencie wzięło udział 317 kobiet i 127 mężczyzn (ośmiu uczestników nie podało swojej płci) w wieku między 19. do 70. rokiem życia. Badanych poproszono m.in., by wyrazili swoją opinię na temat kiepskiego dania wykonanego przez nieznaną im osobę; wiadomo było jednak, że autor dania pozna ich opinię i że zostanie ona opublikowana w mediach społecznościowych. Uczestnicy badania mieli do wyboru dwie opcje: mogli powiedzieć przykrą prawdę albo wybrać tzw. mniejsze zło, czyli kłamstwo prospołeczne.

Wnioski z pracy badawczej

  • Generalnie badani woleli mówić prawdę, 54% wybrało szczerą odpowiedź. Jednak przewaga „szczerych” nad tymi, którzy minęli się z prawdą była bardzo niewielka i nie osiągnęła umownego p (parametru istotności statystycznej). Badania pokazały też, że uczestnicy częściej kłamali, gdy wiedzieli, że osoba, której pracę oceniają kiepsko radzi sobie z porażkami i że starała się wykonać swoje zadanie jak najlepiej. Natomiast byli skorzy do szczerości zwłaszcza, gdy ocenianą osobę uważali za odporną na niepowodzenia i gdy osobie tej nie zależało na dobrym wykonaniu zadania.