hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Wartość projektu: 280966

O wpływie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej na ogólny dobrostan oraz jakość i długość ludzkiego życia wiemy już bardzo dużo. Dlaczego więc nadal wiele osób wybiera niezdrowy tryb życia, który jednostkowo wpływa ujemnie na dobrostan człowieka, a społecznie generuje koszty dla budżetów państwowych? Naukowcy z Uniwersytetu SWPS, we współpracy z badaczami reprezentującymi różne kraje i dziedziny naukowe, zbadają co wpływa na wybór diety i poziom aktywności fizycznej oraz stworzą platformę skupiającą najlepsze praktyki i narzędzia badawcze w celu harmonizacji badań pomiędzy krajami europejskimi.

 

projekt naukowy

 Determinanty zachowań żywieniowych i aktywności fizycznej

Europejskie centrum wiedzy służące integracji i rozwojowi infrastruktury badawczej

 

Jednostka realizująca swps wroclaw white
Kwota dofinansowania 280 966 PLN
Jednostka finansująca ncbir

Okres realizacji projektu: grudzień 2013 – grudzień 2016

 

O wpływie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej na ogólny dobrostan oraz jakość i długość ludzkiego życia wiemy już bardzo dużo. Dlaczego więc nadal wiele osób wybiera niezdrowy tryb życia, który jednostkowo wpływa ujemnie na dobrostan człowieka, a społecznie generuje koszty dla budżetów państwowych? Naukowcy z Uniwersytetu SWPS, we współpracy z badaczami reprezentującymi różne kraje i dziedziny naukowe, zbadają co wpływa na wybór diety i poziom aktywności fizycznej oraz stworzą platformę skupiającą najlepsze praktyki i narzędzia badawcze w celu harmonizacji badań pomiędzy krajami europejskimi.

Opis projektu

Cele projektu

Celem projektu jest zrozumienie determinantów diety oraz aktywności fizycznej przy wykorzystaniu szerokiego interdyscyplinarnego podejścia, włączając perspektywę biologiczną, ekologiczną, psychologiczną, socjologiczną, ekonomiczną, społeczno-gospodarczą oraz ich wzajemnych powiązań, aby wykorzystać tę wiedzę w skutecznej promocji zdrowej diety oraz aktywności fizycznej. Projekt służy stworzeniu centrum wiedzy dla przyszłego monitorowania, badania oraz translacji wyników badań dla polityki oraz praktyki dotyczącej diety i aktywności fizycznej.

Trzy obszary tematyczne

Projekt obejmuje następujące obszary tematyczne:

  1. Ocena i harmonizacja metod dla przyszłych badań, obserwacja, monitoring oraz ocena interwencji i polityki.
  2. Determinanty zachowań żywieniowych, aktywności fizycznej w trakcie życia.
  3. Ocena i analiza porównawcza interwencji w zakresie zdrowia publicznego i polityki, mających na celu poprawę zachowania diety, aktywności fizycznej przez całą długość życia.

 

Realizacja projektu pozwoli na ocenę i analizę porównawczą interwencji w zakresie zdrowia publicznego i polityki, mających na celu poprawę diety i aktywności fizycznej. Wynikiem prac mają być rekomendacje rozwiązań politycznych dążących do poprawy zachowań związanych z dietą i aktywnością fizyczną w krajach biorących udział w projekcie.

prof. dr hab. Aleksandra Łuszczyńska, kierownik projektu

 

Efekty projektu

Projekt przyniesie następujące efekty:

  1. Rozwój sieci i infrastruktury naukowców z różnych dyscyplin naukowych badających determinanty diety i aktywności fizycznej; dokonujących oceny i analizy porównawczej interwencji w zakresie zdrowia publicznego i polityki mających na celu poprawę diety i aktywności fizycznej.
  2. Opracowanie narzędzi online najlepszych praktyk i metod badawczych w celu dążenia do lepszej harmonizacji pomiędzy krajami europejskimi.
  3. Optymalizacja tej infrastruktury i metodologii we wszystkich uczestniczących w projekcie krajach europejskich.
  4. Utworzenie zaplecza badawczego do dzielenie się, wymiany i współpracy między naukowcami w różnych krajach.

Zespół badawczy

258 mikolaj czesnik

prof. dr hab.

Aleksandra Łuszczyńska

psycholog, kierownik Centrum Badań Stosowanych nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi (CARE-BEH)
biogram »

258 radoslaw markowski

mgr

Karolina Horodyska

psycholog zdrowia, interesuje się psychologicznymi czynnikami wpływającymi na zmianę zachowań zdrowotnych

Jednostka koordynująca

Dział Badań Naukowych i Projektów

Dyrektor: Piotr Matejek
tel. 22 517 99 21
e-mail: badania@swps.edu.pl
poniedziałek-piatek: 9.00-16.00

Lokalizacja

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
pokoje 408, 409, 410

Wyszukaj inne projekty

 

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Lokalizacja
Projekty - Organizacja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji