hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Wartość projektu: 200860

Marihuana należy do najczęściej zażywanych substancji psychoaktywnych na świecie, a około 40% jej użytkowników jest uzależnionych także od nikotyny. Wiele badań wskazuje, że długotrwałe zażywanie marihuany lub nikotyny jest związane ze spadkiem funkcjonowania poznawczego i zmianami w budowie oraz pracy mózgu (w tym aktywności EEG). Jednak łączny wpływ marihuany i nikotyny na funkcjonowanie neuro-poznawcze jest słabo rozumiany.

 

projekt naukowy

Wpływ długotrwałego zażywania marihuany i tytoniu


na funkcjonowanie poznawcze z uwzględnieniem korelatów psychofizjologicznych

 

Jednostka realizująca UNI SWPS warszawa
Kwota dofinansowania280 600 PLN
Jednostka finansująca MNiSW

Okres realizacji projektu: wrzesień 2019 - wrzesień 2020

 

Marihuana należy do najczęściej zażywanych substancji psychoaktywnych na świecie, a około 40% jej użytkowników jest uzależnionych także od nikotyny. Wiele badań wskazuje, że długotrwałe zażywanie marihuany lub nikotyny prowadzi do zmian w budowie oraz pracy mózgu, co z kolei przekłada się na naszą pamięć, uwagę, mowę, postrzeganie czy bardziej złożone procesy, takie jak myślenie abstrakcyjne. W świetle ostatnich ruchów zmierzających do legalizacji marihuany warto wiedzieć, jaki jest jej wpływ na bardzo istotną sferę życia człowieka, jaką jest funkcjonowanie poznawcze.

Opis projektu

Cele projektu

Wiemy, że długotrwałe zażywanie marihuany, jak i nikotyny, ma negatywne skutki dla naszego organizmu. Nie wiemy jednak, jaki wpływ na funkcjonowanie neuropoznawcze człowieka ma regularne przymowanie obu tych substancji. Jednak dotychczasowe badania pozwalają sądzić, że efekty działania tych używek są wówczas zupełnie inne. Celem projektu jest lepsze zrozumienie efektu interakcji marihuany i nikotyny na poziomie behawioralnym i psychofizjologicznym.

Projekt ten jest ważny z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze dotyka ważnego społecznie problemu używania substancji psychoaktywnych (jednej legalnej i jednej nielegalnej). Po drugie, dzięki dotarciu do grupy osób palących papierosy, będziemy w stanie rozstrzygnąć, która z tych substancji ma bardziej dewastujący wpływ na funkcje pamięci i uwagi.

dr hab. Aneta Brzezicka, prof. Uniwersytetu SWPS

Metody badawcze

Zespół prof. Brzezickiej planuje przeprowadzić badanie mające na celu porównanie funkcjonowania poznawczego (wykonanie dwóch zadań testujących pamięć krótkotrwałą oraz epizodyczną) u osób zażywających regularnie marihuanę i nikotynę, jedynie marihuanę oraz jedynie nikotynę, oraz osób, które nie zażywają żadnej z tych substancji. Podczas wykonywania zadań przez osoby badane będzie rejestrować aktywność ich mózgów z wykorzystaniem elektroencefalografu (EEG).

Naukowcy wykorzystają nowoczesne i aktualnie rekomendowane przez ekspertów podejście do badań długotrwałych efektów zażywania marihuany. Nie będą opierać się jedynie na deklaracji osoby badanej w kwestii zażywania marihuany; będą wykorzystać także obiektywny pomiar w postaci analizy biochemicznej próbki włosa (w ramach współpracy ze specjalistycznym laboratorium). Pozwoli to wykluczyć z analiz osoby zażywające równocześnie inne substancje psychoaktywne. Przyjęte surowe kryteria kwalifikujące do udziału w badaniu dają szansę na otrzymanie wyników, które mogą znacząco wpłynąć na wiedzę dotyczącą funkcjonowania poznawczego i elektrofizjologicznego osób długotrwale zażywających marihuanę i nikotynę.

Użyteczność wyników

Marihuana należy do najpopularniejszych i najczęściej zażywanych substancji psychoaktywnych na świecie. Obecnie zażywa ją około 182,2 milionów osób i liczba ta będzie wzrastać ze względu na postępującą legalizację marihuany oraz coraz szersze jej zastosowanie w medycynie. Nadal jednak bardzo trudno prowadzić badania naukowe w tym zakresie, choć to ich wyniki powinny kierować polityką narkotykową oraz zapewniać jej użytkownikom niezbędne informacje związane z potencjalnymi konsekwencjami zażywania marihuany oraz najbezpieczniejszymi metodami jej użytkowania.

Zaproszenie do udziału w badaniach

Osoby zainteresowanych udziałem w badaniu zapraszamy do wypełnienia kwestionariusza rekrutacyjnego.

CHCĘ WZIĄĆ UDZIAŁ W BADANIU

 

Zespół badawczy

 

259 Aneta Brzezicka

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Aneta Brzezicka

kierownik projektu
psycholog specjalizująca się w metodologii badań i neurokognitywistyce
biogram »

Alicja Binkowska

mgr

Alicja Binkowska

główny badacz
doktorantka psychologii na Uniwersytecie SWPS,
kierownik WeedTeam w Centrum Badań Neuropoznawczych
biogram »

someone

mgr

Monika Myśliwiec

menedżerka projektu i eksperymentatorka

Jednostka kordynująca

Dział Badań Naukowych i Projektów

Dyrektor: Piotr Matejek
tel. 22 517 99 21
e-mail: badania@swps.edu.pl
poniedziałek-piatek: 9.00-16.00

Lokalizacja

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
pokoje 408, 409, 410

Wyszukaj inne projekty

 

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Lokalizacja
Projekty - Organizacja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji