hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Wartość projektu: 439800

Od czego zależy szczęście? Czy dane osoby są z natury szczęśliwe, podczas gdy inne są raczej nieszczęśliwe? Czy można się nauczyć być bardziej szczęśliwym? Czy pewne wartości wyznawane przez człowieka sprzyjają byciu szczęśliwym, a inne nie sprzyjają? W swoim projekcie badawczym na te pytania odpowie dr Agnieszka Bojanowska.

projekt naukowy

Czy pewne wartości sprzyjają szczęściu?

Systemy wartości, zaangażowanie w działanie i poczucie skuteczności a dobrostan hedonistyczny i eudajmonistyczny

 

 

 

 

 

Jednostka realizująca UNI SWPS
Kwota dofinansowania439 800 PLN
Jednostka finansująca NCN

Okres realizacji projektu: wrzesień 2018 – wrzesień 2021

Od czego zależy szczęście? Czy dane osoby są z natury szczęśliwe, podczas gdy inne są raczej nieszczęśliwe? Czy można się nauczyć być bardziej szczęśliwym? Czy pewne wartości wyznawane przez człowieka sprzyjają byciu szczęśliwym, a inne nie sprzyjają? W swoim projekcie badawczym na te pytania odpowie dr Agnieszka Bojanowska.

Opis projektu

Założenia

Psychologowie już od jakiegoś czasu wiedzą, że niektórym osobom łatwiej jest osiągać szczęście. Jeśli ktoś jest raczej towarzyski i stabilny emocjonalnie, a mało wrażliwy, ale za to aktywny i wytrzymały – będzie prawdopodobnie dość szczęśliwą osobą. Zestaw cech predysponujących do szczęścia jest w zasadzie znany. Nie oznacza to, że inne obszary – na przykład wyuczone postawy wobec życia czy wyznawane wartości – nie wpływają na dobrostan.

W projekcie zespół badawczy zbada powiązania między systemem wartości a indywidualnym dobrostanem. Wyniki badań w tym zakresie pokazują, że na przykład silne postawy konserwatywne raczej nie sprzyjają szczęściu, a przywiązanie do osiągnięć, poszukiwanie nowych doświadczeń i cenienie niezależności łączą się raczej z wyższymi wskaźnikami szczęścia. Problem jednak w tym, że ludzie często cenią daną wartość, ale robią niewiele, żeby spełniać swoje potrzeby wynikające z tej wartości. Można cenić nowe doświadczenia, ale jeśli nie szuka się sposobów na zdobywanie tych nowych doświadczeń, to prawdopodobnie powiązanie między tą wartością i szczęściem będzie dość słabe. Ponadto, jeśli już szukamy nowych doświadczeń, bo je cenimy, to nic nam to pewnie nie da, jeśli nie będziemy czuć się w tych poszukiwaniach skuteczni.

Mechanizm, jaki zostanie zbadany w niniejszym projekcie zakłada, że większe szanse na szczęście mają te osoby, które wybierają wartości sprzyjające szczęściu, które aktywnie angażują się w realizację tych wartości oraz są w swoich wysiłkach skuteczne. Podczas badań kontrolowany będzie wpływ cech – predyspozycji do szczęścia, gdyż to one powodują, że ludzie już na wstępie różnią się poziomem szczęścia, bez względu na wyznawane wartości i sposób ich realizacji. Zatem zostanie sprawdzone, czy obszar wartości wiąże się z poczuciem szczęścia.

Choć każdy człowiek intuicyjnie wie, czym jest szczęście, to w psychologii ma ono wiele odmiennych definicji. W projekcie uwzględnione zostaną dwa rozumienia szczęścia – szczęście jako życie przyjemne (ujęcie hedonistyczne) oraz szczęście jako życie dobre, gdzie realizuje się siebie i swój potencjał (ujęcie eudajmonistyczne). Ciekawi badaczy, czy obszar cech i wartości inaczej wpływa na różne aspekty dobrego i przyjemnego życia.

Metodologia

Realizowany projekt będzie obejmował trzy badania. W pierwszym weźmie udział około 1000 osób reprezentujących strukturę demograficzną Polaków. Osoby te wypełnią serię kwestionariuszy na temat szczęścia, wartości, swoich zachowań i cech. W drugim badaniu przeprowadzony zostanie eksperyment z udziałem 150 osób.

Pierwsza grupa, złożona z jednej trzeciej z nich, weźmie udział w treningu, dzięki któremu będzie bardziej aktywnie i skutecznie realizować swoje wartości. Druga grupa weźmie udział w treningu niezwiązanym z wartościami, a trzecia grupa pozostanie grupą kontrolną. To badanie wykaże, czy zwiększenie zaangażowania w aktywności związane z wyznawanymi wartościami zwiększa poczucie szczęścia.

W trzecim badaniu zostanie sprawdzone, czy za powiązanie między wartościami i szczęściem rzeczywiście odpowiedzialne jest zaangażowanie w skuteczne działania. W tym badaniu trzykrotnie, w odstępach dwóch miesięcy, zbadane zostaną wartości, działanie i poczucie skuteczności oraz szczęście. Następnie za pomocą technik statystycznych prześledzimy szczegółowe powiązania między tymi obszarami.

Zespół badawczy

Małgorzata Osowiecka

dr

Agnieszka Bojanowska

kierownik projektu
psycholog, badaczka szczęścia i dobrostanu

Kolanczyk Alina

dr hab., prof. UAM

Łukasz Kaczmarek

osoba zatrudniona w ramach projektu 
psycholog

Kolanczyk Alina

mgr

Beata Urbańska

stypendystka w ramach projektu
doktorantka w Polskiej Akademii Nauk (PAN)

Badanie obszaru wartości jest bardzo ważne szczególnie w kontekście obecnej sytuacji społeczno-politycznej w Polsce. Kiedy w przestrzeni publicznej toczy się zacięta dyskusja na temat tradycyjnych polskich wartości, jako badacz chciałabym sprawdzić, czy niektóre z nich warto promować bardziej, ponieważ dzięki nim człowiek może być szczęśliwszy.

dr Agnieszka Bojanowska, kierownik projektu

Jednostka kordynująca

Dział Badań Naukowych i Projektów

Dyrektor: Piotr Matejek
tel. 22 517 99 21
e-mail: badania@swps.edu.pl
poniedziałek-piatek: 9.00-16.00

Lokalizacja

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
pokoje 408, 409, 410

Wyszukaj inne projekty

 

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Lokalizacja
Projekty - Organizacja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji