hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Wartość projektu: 508920

Od jakich cech psychologicznych zależy to, czy ludzie są darzeni sympatią? Jak budować dobre relacje z innymi? Jak zdobyć wielu przyjaciół? Jak efektywnie współpracować? Czy samotności można jakoś przeciwdziałać? Odpowiedzi na te pytania szuka w swoim projekcie badawczym dr Katarzyna Growiec z Uniwersytetu SWPS.

 

projekt naukowy

Potrzeba poznawczego domknięcia,

samoocena oraz sprawczość i wspólnotowość a uczestnictwo w sieciach społecznych

 

 

 

 

 

 

Jednostka realizującaUNI SWPS
Kwota dofinansowania508 920 PLN
Jednostka finansującaNCN

Okres realizacji projektu: 2020–2023


Od jakich cech psychologicznych zależy to, czy ludzie są darzeni sympatią? Jak budować dobre relacje z innymi? Jak zdobyć wielu przyjaciół? Jak efektywnie współpracować? Czy samotności można jakoś przeciwdziałać? Czy można mieć zbyt wielu przyjaciół i co to oznacza? Odpowiedzi na te pytania szuka w swoim projekcie badawczym dr Katarzyna GrowiecUniwersytetu SWPS.

Opis projektu

W ramach projektu zostanie zbadane, jakie wzorce relacji społecznych zachodzą między cechami psychologicznymi ludzi i tym, w jak budują oni relacje społeczne i w jaki sposób to robią (czasem korzystny dla siebie, a czasem – nie). Wykażę również, jak relacje społeczne oddziałują na procesy psychiczne. Przyjrzę się temu, czy ludziom, którzy uważają, że świat społeczny jest czarno-biały, czyli np. że ludzie są albo dobrzy, albo źli, łatwiej jest budować relacje z innymi czy trudniej. Odpowiem na pytanie, czy osoby pewne siebie mają więcej przyjaciół i znajomych niż osoby o niskiej samoocenie. Sprawdzone zostanie też, czy wzrost pewności siebie u osób badanych może doprowadzić do tego, że będą postrzegały siebie jako osoby bardziej towarzyskie i popularne.

Dowiemy się również, czy można mieć zbyt wielu przyjaciół i co to oznacza oraz zastanowimy się, czy określone relacje społeczne mogą sprzyjać temu, że ludzie będą sami sobie szkodzić np. przez to, że będą całkowicie rezygnować z osiągania własnych celów na rzecz celów swojej grupy, np. rodziny. Postaramy się pokazać, jak mogą wpływać na nas nasze relacje społeczne. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jaka relacja zachodzi między wybranymi cechami psychologicznymi i sieciami społecznymi oraz jaki mechanizm jest za to odpowiedzialny. W dotychczasowych badaniach bowiem rzadko udawało się pokazać mechanizmy kryjące się za obserwowanymi zależnościami. Tymczasem tylko dzięki zrozumieniu tych mechanizmów, można zrozumieć istotę interesujących nas zależności.

Dzięki zaawansowanym i innowacyjnym narzędziom statystycznym, którymi dysponujemy w naszym zespole, postaramy się znaleźć odpowiedzi na pytania o zależności między cechami psychologicznymi i sieciami społecznymi.

Są to ważne pytania, lecz jeszcze wciąż nierozstrzygnięte. Co więcej, są one potencjalnie interesujące nie tylko dla specjalistów w dziedzinie nauk społecznych, ale wszystkich, którzy są zainteresowani budowaniem lepszych i bardziej znaczących relacji z ludźmi.

Zespół badawczy

258 katarzyna growiec

dr

Katarzyna Growiec

kierownik projektu
psycholog społeczny,
zajmuje się osobowościowymi uwarunkowaniami kapitału społecznego i zaufania społecznego
biogram »

Jednostka kordynująca

Dział Badań Naukowych i Projektów

Dyrektor: Piotr Matejek
tel. 22 517 99 21
e-mail: badania@swps.edu.pl
poniedziałek-piatek: 9.00-16.00

Lokalizacja

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
pokoje 408, 409, 410

Wyszukaj inne projekty

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Lokalizacja
Projekty - Organizacja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji