hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Wartość projektu: 1166720

Jak upamiętniamy Żołnierzy Wyklętych? Jakie znaczenia są im przypisywane przez różnych aktorów społecznych? Dlaczego doszło do przekształcenia antykomunistycznych partyzantów w wysoce symboliczną i stanowiącą przedmiot sporów figurę „Żołnierze Wyklęci”? Jak w kulturze popularnej funkcjonuje symbolika związana z Żołnierzami Wyklętymi? Na te pytania odpowiada zespół badawczy pod kierownictwem dr. hab. Krzysztofa Jaskułowskiego, prof. Uniwersytetu SWPS.

 

projekt naukowy

Polityka pamięci wobec antykomunistycznego podziemia

Między państwowymi upamiętnieniami a kulturą popularną i komercjalizacją

 

 

 

 

 

Jednostka realizującaUNI SWPS wroclaw
Kwota dofinansowania1 166 720 PLN
Jednostka finansującaNCN

Okres realizacji projektu: 2019–2023


Jak upamiętniamy Żołnierzy Wyklętych? Jakie znaczenia są im przypisywane przez różnych aktorów społecznych? Dlaczego doszło do przekształcenia antykomunistycznych partyzantów w wysoce symboliczną i stanowiącą przedmiot sporów figurę „Żołnierze Wyklęci”? Jak w kulturze popularnej funkcjonuje symbolika związana z Żołnierzami Wyklętymi? Na te pytania odpowiada zespół badawczy pod kierownictwem dr. hab. Krzysztofa Jaskułowskiego, prof. Uniwersytetu SWPS.

Opis projektu

Założenia

Projekt ma na celu analizę praktyk upamiętniania antykomunistycznego podziemia w Polsce po 1989 r.. Interesuje nas, jak i dlaczego doszło do przekształcenia antykomunistycznych partyzantów w wysoce symboliczną i stanowiącą przedmiot sporów figurę Żołnierzy Wyklętych. Zadaniem projektu jest również odpowiedź na pytanie, jakie znaczenia przypisywane są Żołnierzom Wyklętym przez różnych aktorów społecznych.

Nasze badania obejmą analizę nie tylko oficjalnych uroczystości, lecz także różnych nieformalnych upamiętnień Żołnierzy Wyklętych. Za szczególnie godne uwagi uważamy przyjrzenie się funkcjonowaniu symboliki Żołnierzy Wyklętych w kulturze popularnej (na przykład zjawisko tzw. odzieży patriotycznej czy nacjonalistycznej muzyki rapowej). Interesuje nas również historyczne uwarunkowania tych praktyk: w jakim stopniu kształtowane są przez wcześniejsze wzorce upamiętnienia, np. powstańców styczniowych czy partyzantów Armii Ludowej.

Upamiętnianie Żołnierzy Wyklętych nie doczekało się jeszcze systematycznej i całościowej analizy, chociaż odgrywa ogromną rolę w życiu społecznym i politycznym Polski. Nasz projekt to pierwsze całościowe i wieloaspektowe studium praktyk upamiętniania Żołnierzy Wyklętych, który poszerzy naszą wiedzę na temat tego istotnego aspektu współczesnej Polski.

dr hab. Krzysztof Jaskułowski, prof. Uniwersytetu SWPS – kierownik projektu

Metodologia

Badania mają charakter jakościowy i koncentrują się na znaczeniu, jakie ludzie nadają antykomunistycznemu podziemiu. Planujemy zastosowanie metodologicznych narzędzi, które dają możliwość przyjrzenia się temu, jak sami badani definiują rzeczywistość społeczną i jak zachowują się w naturalnych (nielaboratoryjnych) codziennych i odświętnych sytuacjach.

W projekcie wykorzystamy wywiady częściowo ustrukturyzowane, obserwację, obserwację uczestniczącą oraz wywiad etnograficzny. Nasze badania obejmą kluczowe dla upamiętnień kategorie ludzi, takie jak na przykład nauczyciele, politycy, urzędnicy, kibice czy działacze społeczni. W badaniach wykorzystamy również analizę danych zastanych oraz krytyczną analizę dyskursu. Przedmiotem analiz będą tutaj różne kulturowe artefakty związane z upamiętnieniem Żołnierzy Wyklętych (na przykład podręczniki szkolne, vlepki, teksty utworów muzycznych, artykuły prasowe czy przemówienia polityków z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych). Istotnym elementem naszej metodologii będzie również antropologia wizualna, której efektem będzie nakręcenie filmu etnograficznego.

Zespół badawczy

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Krzysztof Jaskułowski

kierownik projektu
specjalizuje się w badaniach nad nacjonalizmem, migracjami, polityką pamięci
biogram »

Piotr Majewski

dr

Piotr Majewski

wykonawca w projekcie
specjalizuje się w badaniach nacjonalizmu, kultury popularnej oraz w antropologii miasta
biogram »

258 Iwona Morozow

dr

Iwona Morozow

wykonawca w projekcie
specjalizuje się w antropologii wizualnej
biogram »

Jednostka koordynująca

Dział Badań Naukowych i Projektów

Dyrektor: Piotr Matejek
tel. 22 517 99 21
e-mail: badania@swps.edu.pl
poniedziałek-piatek: 9.00-16.00

Lokalizacja

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
pokoje 408, 409, 410

Wyszukaj inne projekty

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Lokalizacja
Projekty - Organizacja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji