hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Wartość projektu: 1215093

System DESMoPsI stworzy możliwość rozwoju usług bazujących na oddziaływaniach psychologicznych (np. usług terapeutycznych, ale też doradczych, z zakresu coachingu, edukacji, szkoleń), a terapeuci, psychologowie, trenerzy biznesowi zdobędą wygodny sposób ich dostarczania użytkownikom indywidualnym (klientom lub pacjentom).

 

projekt naukowy

Opracowanie systemu DESMoPsI


do projektowania, udostępniania i oceny interwencji psychologicznych przeznaczonych na urządzenia mobilne

 

Jednostka realizującaUNI SWPS warszawa wydzial psychologii
Kwota dofinansowania1 215 093 PLN
Jednostka finansującancbir

Okres realizacji projektu: 2015-2018

 

Polacy coraz częściej przyznają, że sytuacje skomplikowane czy traumatyczne wymagają pomocy psychologa. Jest on postrzegany jako osoba mogąca pomóc w trudnych chwilach. Jednocześnie badania pokazują, że ponad 72 proc. polskiego społeczeństwa ma już dostęp do internetu, a prawie 42 proc. użytkowników sieci poszukuje w niej informacji i porad dotyczących samopoczucia zarówno fizycznego jak i psychicznego. Pomoc psychologiczna online również jest naturalną odpowiedzią psychologów na coraz większą rolę internetu w nowoczesnym społeczeństwie.

Projektowany system DESMoPsI stworzy możliwość rozwoju usług bazujących na oddziaływaniach psychologicznych (np. usług terapeutycznych, ale też doradczych, z zakresu coachingu, edukacji, szkoleń), a terapeuci, psychologowie, trenerzy biznesowi zdobędą wygodny sposób ich dostarczania użytkownikom indywidualnym (klientom lub pacjentom).

Cele projektu

Celem projektu jest opracowanie i wykorzystanie gospodarcze systemu do projektowania, udostępniania i ewaluacji interwencji psychologicznych działających na urządzeniach mobilnych. System DESMoPsI (Designing, Evaluating, and Sharing Mobile Psychological Interventions) będzie składał się z następujących elementów:

 • systemu zarządzania treścią (CMS, Content Management System) umożliwiającego osobom z wiedzą psychologiczną (bez konieczności posiadania umiejętności informatycznych) samodzielne tworzenie interwencji psychologicznych;
 • aplikacji mobilnej umożliwiającej udostępnianie utworzonych interwencji psychologicznych na trzech najpopularniejszych mobilnych platformach systemowych: Androidoraz iOS;
 • systemu ewaluacji tworzonych interwencji psychologicznych, zapewniającego kontrolę etyczności, jakości i skuteczności oferowanych oddziaływań psychologicznych.

System DESMoPsI jest innowacyjnym polskim rozwiązaniem stanowiącym odpowiedź na rozwijający się na świecie rynek oddziaływań i terapii psychologicznych wykorzystujących nowe technologie. W ramach dynamicznego rozwoju sektora E-Health powstają nie tylko złożone systemy informatyczno-komunikacyjne dotyczące służby zdrowia i opieki zdrowotnej, ale także narzędzia, które mają stymulować samozarządzanie własnym zdrowiem i dobrostanem. W wielu krajach (np. Holandii i Australii) standardem jest łączenie klasycznej wizyty u specjalisty z oddziaływaniami prowadzonymi za pomocą internetu.

Oddziaływania psychologiczne prowadzone przez internet są w wielu sytuacjach preferowane przez klientów/pacjentów ze względu na możliwość zachowania większej anonimowości, niższe koszty, większą dostępność i swobodę dysponowania czasem. Dostarczyciele usług zdrowotnych i firmy ubezpieczeniowe dostrzegają, że potwierdzona w metaanalizach i badaniach klinicznych efektywność oddziaływań psychologicznych prowadzonych przez internet jest co najmniej równa tradycyjnym formom oddziaływania, a jej koszty są ogólnie znacznie niższe.

Wszystko to sprawia, że rynek usług psychologicznych prowadzonych przez internet oraz w oparciu o aplikacje mobilne rozwija się zarówno ze względu na presję popytu jak i podaży. System DESMoPsi, poprzez swoją unikalność i komplementarność, stanowi odpowiedź na tendencje rynku pokazujące gwałtowny rozwój rynku aplikacji mobilnych. Proponowany projekt ma na celu wykorzystanie tej niszy biznesowej.

 

Zespół badawczy

 

258 Cieslak Roman

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Roman Cieślak

kierownik projektu
BIOGRAM »

258 Pietrzak Agnieszka

mgr

Agnieszka Pietrzak

członek zespołu badawczego

krzysztof rzenca

mgr

Krzysztof Rzeńca

członek zespołu badawczego

agata kozlowska

mgr

Agata Kozłowska

członek zespołu badawczego

​Metodyka

W fazie koncepcyjnej (K, 12 miesięcy), wnioskodawca sprawdzi potencjał rynkowy systemu DESMoPsI, zweryfikuje koncepcję systemu z potencjalnymi użytkownikami indywidualnymi i biznesowymi oraz z twórcami internetowych interwencji psychologicznych, opracuje strategię ochrony praw własności budowanego systemu. Wnioskodawca nawiązał współpracę z partnerem biznesowym z obszaru technologii ICT, który jest zainteresowany opracowaniem i wdrożeniem systemu w obszar swojej działalności gospodarczej. Strony podpisały stosowny list intencyjny wyrażający wolę współpracy. Efektem końcowym fazy K będzie finalny model koncepcyjny programu DESMoPsI.

W kolejnej fazie (B+R, 19 miesięcy) będą realizowane prace mające na celu opracowanie specyfiki wymagań systemu DESMoPsI, zostanie opracowana wersja beta systemu, testowe interwencje psychologiczne w oparciu o wersje beta, zweryfikowana zostanie użyteczność i funkcjonalność systemu, oraz opracowana wersja finalna umożliwiająca udostępniania psychologicznych interwencji na urządzenia mobilne działające w systemach Android, iOS i Windows Phone. Efektem końcowym tej fazy będzie stabilny, gotowy do pilotażowego wdrożenia system do projektowania, udostępniania i oceniania psychologicznych aplikacji mobilnych.​

Możliwość wdrożenia

System DESMoPsI stworzy możliwość rozwoju usług bazujących na oddziaływaniach psychologicznych (np. usług terapeutycznych, doradczych, z zakresu coachingu, edukacji, szkoleń), a podmioty będące odbiorcami tych usług zdobędą wygodny sposób ich dostarczania użytkownikom indywidualnym (klientom lub pacjentom). Jednak warunkiem niezbędnym dla społecznej użyteczności planowanego systemu jest odwołanie się do wyników badań podstawowych, w tym dotyczących projektu bazowego: system umożliwi oferowanie oddziaływań psychologicznych bazujących na wiedzy i wynikach badań (evidence-based practice).

Dodatkowo w systemie wykorzystana będzie testowana w badaniach podstawowych metodologia oceny efektywności prowadzonych oddziaływań psychologicznych z wykorzystaniem internetu. Podsumowując, projekt prezentuje unikalne możliwości wdrożenia do praktyki gospodarczej wyników badań z dziedziny nauk społecznych i jednocześnie stwarza możliwość dalszego rozwoju badań podstawowych i stosowanych, poprzez stymulowanie badań dotyczących ewaluacji oddziaływań psychologicznych.​

​Zadania faza K

 • Analizy potencjału rynkowego systemu DESMoPsI (Designing, Evaluating and Sharing of Mobile Psychological Interventions): a) CMS (content management system) do tworzenia interwencji psychologicznych, b) aplikacja mobilna do udostępniania interwencji psychologicznych, c) system ewaluacji interwencji psychologicznych.
 • Identyfikacja potencjalnych grup docelowych w grupie użytkowników indywidualnych i biznesowych
 • Zdefiniowanie założeń funkcjonalnych systemu DESMoPsI.
 • Opracowanie strategii wdrażania i zabezpieczenia praw własności intelektualnej systemu DESMoPsI.
 • Opracowanie modelu koncepcyjnego systemu DESMoPsI.
 • Weryfikacja potencjału rynkowego systemu DESMoPsI wśród zidentyfikowanych grup docelowych.

Zadania faza B+R

 • Opracowanie specyfikacji wymagań oraz projektu technicznego: a) CMS do tworzenia interwencji psychologicznych, b) aplikacji mobilnej do udostępniania interwencji psychologicznych
 • Opracowanie wersji beta: a) CMS do tworzenia interwencji psychologicznych, b) aplikacji mobilnej do udostępniania interwencji psychologicznych (na system Android).
 • Opracowanie testowych interwencji psychologicznych w oparciu o wersję beta: a) CMS do tworzenia interwencji psychologicznych, b) aplikacji mobilnej do udostępniania interwencji psychologicznych.
 • Opracowanie metodologii ewaluacji interwencji psychologicznych i implementacja rozwiązania w systemie DESMoPsI.
 • Weryfikacja funkcjonalności wersji beta systemu DESMoPsI
 • Opracowanie wersji finalnej aplikacji mobilnej na platformę Android i integracja poszczególnych elementów systemu DESMoPsI.
 • Opracowanie wersji finalnej aplikacji mobilnych na platformy iOS i responsywnej strony www oraz ich integracja z systemem DESMoPsI.

 

Zobacz też: streslab.pl

Jednostka koordynująca

Dział Badań Naukowych i Projektów

Dyrektor: Piotr Matejek
tel. 22 517 99 21
e-mail: badania@swps.edu.pl
poniedziałek-piatek: 9.00-16.00

Lokalizacja

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
pokoje 408, 409, 410

Wyszukaj inne projekty

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Lokalizacja
Projekty - Organizacja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji