hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Wartość projektu: 300000

Mieliśmy zamiar badać, co skłania ludzi na różnych etapach życia do zmiany swoich zachowań na prozdrowotne. Ważne jest, aby przypominać osobom młodym o konieczności dbania o swoje zdrowie oraz że należy inaczej formułować taki przekaz niż do osób starszych – mówi prof. dr hab. Aleksandra Łuszczyńska, autorka badania.

 

projekt naukowy

Zachowania zdrowotne w cyklu życia

 

Jednostka realizującaUNI SWPS wroclaw
Kwota dofinansowania300 000 PLN
Jednostka finansującalogo FNP1

Okres realizacji projektu: 2012–2014

 

Ważne jest, aby przypominać osobom młodym o konieczności dbania o swoje zdrowie. Należy przy tym pamiętać, aby taki przekaz do młodzieży formułować inaczej niż do osób starszych. Prof. Aleksandra Łuszczyńska zbadała, co skłania ludzi na różnych etapach życia do zmiany swoich zachowań na prozdrowotne.

Założenia projektu

Podstawowym celem projektu była analiza zależności między zmiennymi społeczno-poznawczymi, w tym czynnikami związanymi ze spostrzeganiem ja (m.in. koncept ja w zakresie fizycznym), przekonaniami i oczekiwaniami jednostki dotyczącymi barier dla zachowań zdrowotnych, celów i intencji, przekonaniami o własnej skuteczności, wsparciem społecznym a zachowaniami zdrowotnymi i wskaźnikami dobrostanu.

Badanie zależności między zachowaniami a ich predyktorami odbywało się w kontekście wieku osób badanych, zarówno metrykalnego jak i postrzeganego (np. stereotypy dotyczące wieku). Badania uwzględniły również kontekst różnych zachowań zdrowotnych, w tym badań przesiewowych i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, przekonań, kompetencji samoregulacyjnych i spostrzeganych czynników środowiskowych, warunkujących dietę i nadwagę wśród dzieci i młodzieży oraz przekonań dotyczących choroby, determinujących zachowania zdrowotne i jakość życia u pacjentów z rakiem płuc.

Badania dotyczyły również zależności na przestrzeni cyklu życia:

  • między złożoną percepcją wieku a zachowaniami zdrowotnymi i dobrostanem wśród osób zdrowych,
  • między percepcją wieku a społeczno-poznawczymi determinantami zachowań zdrowotnych, mobilności i jakości życia wśród osób z chorobami przewlekłymi. 

Zespół badawczy

258 aleksanrda luszcynska

prof. dr hab.

Aleksandra Łuszczyńska

kierownik projektu
psycholog specjalizująca się w psychologii zdrowia i medycynie behawioralnej
aluszczynska@swps.edu.pl

Wykonawcy


Stypendystki
Alicja Bukowska
Anna Januszewicz
Natalia Liszewska


Doktorantki
Katarzyna Czekierda
Marta Dudzińska
Anna Gancarczyk
Izabela Pawłowska
Karolina Zarychta

Jednostka koordynująca

Dział Badań Naukowych i Projektów

Dyrektor: Piotr Matejek
tel. 22 517 99 21
e-mail: badania@swps.edu.pl
poniedziałek-piatek: 9.00-16.00

Lokalizacja

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
pokoje 408, 409, 410

Wyszukaj inne projekty

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Lokalizacja
Projekty - Organizacja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji