hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Wartość projektu: 276000

Próby opracowania metod zapobiegania depresji trwają już od wielu lat… jednak wciąż nie przynoszą zadowalających efektów. Autorka badań stawia pytanie „Czy humor jest skuteczną strategią redukowania negatywnego nastroju u osób zagrożonych depresją?” Uzyskana wiedza posłuży do budowy programów profilaktycznych oraz do opracowywania oddziaływań terapeutycznych służących zapobieganiu nawrotom depresji.

 

projekt naukowy

Czy depresyjność warto obrócić w żart?

Wpływ humoru na regulację emocji osób podatnych na depresję

 

 

Jednostka realizująca UNI SWPS warszawa
Kwota dofinansowania276 000 PLN
Jednostka finansująca NCN

Okres realizacji projektu: 2015–2020

 

Próby opracowania metod zapobiegania depresji trwają już od wielu lat, jednak wciąż nie przynoszą zadowalających efektów. Autorka badań stawia pytanie, czy humor jest skuteczną strategią redukowania negatywnego nastroju u osób zagrożonych depresją. Uzyskana wiedza posłuży do budowy programów profilaktycznych oraz do opracowania oddziaływań terapeutycznych służących zapobieganiu nawrotom depresji.

Założenia projektu

Wykazano, że epizody depresji mogą stanowić konsekwencję dysfunkcjonalnego regulowania negatywnych emocji. Wciąż jednak nie ma wystarczającej wiedzy o tym, jakie strategie regulacji emocji są dla osób obciążonych ryzykiem depresji najbardziej pożądane. W żadnym z dotychczasowych badań nie uwzględniono humoru.

Celem projektu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy humor jest adaptacyjną strategią regulacji emocji dla osób podatnych na depresję oraz porównanie go z inną korzystną strategią – z pozytywnym przewartościowaniem. Planowane jest też określenie, jaki rodzaj humoru jest dla tych osób optymalny, a także jakie są najważniejsze mediatory oraz moderatory badanych zależności.

Dr Anna Braniecka przeprowadzi dwa badania eksperymentalne, w których uczestniczyć będzie 110 pacjentów opuszczających oddział psychiatryczny po ustąpieniu depresji. Procedury obu eksperymentów będą zróżnicowane pod względem sposobu wzbudzania negatywnych emocji (obserwacja awersyjnych sytuacji vs przywołanie osobistych zdarzeń) oraz sposobu stosowania badanych strategii (tworzenie komentarzy vs symulacja mentalna).

Otrzymane wyniki pozwolą na określenie skuteczności humoru w kontekście redukowania negatywnego nastroju osób zagrożonych wystąpieniem depresji. Dostarczą też informacji na temat mechanizmów działania humoru warunkujących jego skuteczność.

Zespół badawczy

258 anna braniecka

dr

Anna Braniecka

kierownik projektu
psycholog kliniczny, zajmuje się obszarem wspólnym dla zdrowia psychicznego i psychologii pozytywnej
biogram »

Wykonawcy


dr Anna Radomska
mgr Agnieszka Ciołkiewicz
mgr Monika Lipiec
Małgorzata Hanć

Jednostka kordynująca

Dział Badań Naukowych i Projektów

Dyrektor: Piotr Matejek
tel. 22 517 99 21
e-mail: badania@swps.edu.pl
poniedziałek-piatek: 9.00-16.00

Lokalizacja

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
pokoje 408, 409, 410

Wyszukaj inne projekty

 

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Lokalizacja
Projekty - Organizacja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji