hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Wartość projektu: 332440

− W niniejszym projekcie zakładamy, że pieniądze stanowią nie tylko zasób ekonomiczny służący do wymiany handlowej czy też przechowywania wartości, ale także ważny zasób społeczny i psychologiczny. Chcemy sprawdzić czy myślenie o pieniądzach może dawać poczucie kontroli, a więc poczucie możliwości sprawowania kontroli nad naszym życiem, sytuacją, zdarzeniami, które nas spotykają, czy też nad innymi ludźmi. Chcemy też sprawdzić, czy myślenie o pieniądzach sprzyja lepszej samokontroli, stanowiącej istotny zasób psychologiczny − mówi kierownik badania, prof. Agata Gąsiorowska.

 

projekt naukowy

Symboliczna natura pieniędzy i kontrola

 Badania nad pieniędzmi jako zasobem psychologicznym używanym w samoregulacji

 

 

 

Jednostka realizującaUNI SWPS wroclaw
Kwota dofinansowania332 440 PLN
Jednostka finansującaNCN

Okres realizacji projektu: 2014–2017


− W niniejszym projekcie zakładamy, że pieniądze stanowią nie tylko zasób ekonomiczny służący do wymiany handlowej czy też przechowywania wartości, lecz także ważny zasób społeczny i psychologiczny. Chcemy sprawdzić, czy myślenie o pieniądzach może dawać poczucie kontroli, a więc poczucie możliwości sprawowania kontroli nad naszym życiem, sytuacją, zdarzeniami, które nas spotykają, czy też nad innymi ludźmi. Chcemy też sprawdzić, czy myślenie o pieniądzach sprzyja lepszej samokontroli stanowiącej istotny zasób psychologiczny  mówi kierownik badania, prof. Agata Gąsiorowska.

Założenia projektu

Podstawowym celem projektu badawczego jest zbadanie tego, w jaki sposób symboliczne znaczenie pieniędzy wiąże się z różnymi aspektami kontroli. Na poziomie symbolicznym pieniądzom przypisuje się różne konotacje emocjonalne i wiąże się je z władzą, autonomią, sprawczością, czy właśnie kontrolą (Dewitte, 2006; Gąsiorowska, 2014; Vohs, Mead, Goode, 2006).

Termin „kontrola” rozumiany jest w niniejszym projekcie zarówno jako poczucie możliwości sprawowania przez ludzi kontroli nad ich życiem, sytuacją, zdarzeniami, które ich spotykają czy innymi ludźmi (poczucie kontroli, umiejscowienie kontroli) oraz jako samokontrola stanowiąca istotny zasób niezbędny do samoregulacji. Dokładniej mówiąc, w ramach projektu zostaną zbadane:

  • stopień, w jakim ludzie są skłonni wykorzystywać pieniądze jako zasób symboliczny kompensujący – postrzegany czy faktyczny – brak kontroli
  • wpływ wzbudzenia myśli o pieniądzach na poczucie kontroli i poziom samokontroli.

Zespół badawczy

258 Agata Gasiorowska

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Agata Gąsiorowska

kierownik projektu
Uniwersytet SWPS, psycholog, 
zajmuje się psychologią ekonomiczną i zachowaniami konsumenckimi

agata.gasiorowska@swps.edu.pl

258 Tomasz Zaleskiewicz

prof. dr hab.

Tomasz Zaleśkiewicz

wykonawca
Uniwersytet SWPS, psycholog społeczny,
zajmuje się badaniem zachowań ekonomicznych, inwestowaniem pieniędzy i podejmowaniem decyzji finansowych

258 kathleen vons

dr

Kathleen D. Vohs

wykonawca
University of Minnesota, psycholog,
specjalizuje się w problematyce samokontroli, poczucia własnej wartości, podejmowania decyzji oraz psychogii ekonomicznej

258 pelin kesebir

dr

Pelin Kesebir

wykonawca
University of Madison, psycholog, 
zajmuje się badaniem szczęścia i zachowań pozytywnych

Jednostka koordynująca

Dział Badań Naukowych i Projektów

Dyrektor: Piotr Matejek
tel. 22 517 99 21
e-mail: badania@swps.edu.pl
poniedziałek-piatek: 9.00-16.00

Lokalizacja

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
pokoje 408, 409, 410

Wyszukaj inne projekty

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Lokalizacja
Projekty - Organizacja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji