hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Wartość projektu: 536400

Wyniki naszego projektu dostarczają danych na temat źródeł różnic indywidualnych w skłonności do ryzyka, zarówno u mężczyzn jak i kobiet. Połączenie danych psychologicznych i neurofizjologicznych z dokładnym opisem skłonności do podejmowania ryzyka, dokonanym przy pomocy modelu obliczeniowego, przyczynia się do precyzyjnego określenia relacji między mechanizmami neurofizjologicznymi a zachowaniem.

 

projekt naukowy

Psychologiczne i biologiczne źródła różnic indywidualnych w unikaniu ryzyka

 

 

 

Jednostka realizującaUNI SWPS warszawa
Kwota dofinansowania536 400 PLN
Jednostka finansującaNCN

Okres realizacji projektu: 2012-2016


Czy powszechne przekonanie, że mężczyźni charakteryzują się większą brawurą i chętniej ryzykują, jest prawdziwe? Projekt dr. Wicharego dostarcza danych na ten temat – opisuje źródła różnic indywidualnych w podejmowaniu niebezpiecznych działań przez mężczyzn i kobiety. Połączenie danych psychologicznych i neurofizjologicznych z dokładnym opisem skłonności do ryzyka, dokonanym przy pomocy modelu obliczeniowego, przyczynia się do precyzyjnego określenia relacji między mechanizmami neurofizjologicznymi a zachowaniem.

Założenia projektu

Mechanizmy zachowań ryzykownych

Pomimo licznych badań dotyczących podejmowania ryzyka, neurofizjologiczne mechanizmy zachowań ryzykownych są nadal słabo poznane. Ponadto większość badań na ten temat prowadzona jest wśród mężczyzn i koncentruje się na skłonności do poszukiwania ryzyka.

Zaczynając projekt, naukowcy założyli, że dla pełnego opisu mechanizmów zachowania związanego z ryzykiem ważne jest, aby skoncentrować się na badaniu możliwych mechanizmów awersji do ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem tych mechanizmów u kobiet.

Metodologia

W projekcie przeprowadzono serię badań behawioralnych i psychofizjologicznych:

1) badanie mające na celu adaptację metod badawczych,
2) badanie związków między podejmowaniem ryzyka a poziomami hormonów w cyklu menstruacyjnym kobiet,
3) badanie związków między podejmowaniem ryzyka a poziomami hormonów u mężczyzn,
4) badanie dotyczące różnic indywidualnych w podejmowaniu ryzyka w odniesieniu do poziomu hormonów reprodukcyjnych i aktywności mózgu (EEG).

Dodatkowo, zastosowano modelowanie obliczeniowe, które umożliwiło lepsze zrozumienie źródeł obserwowanych efektów behawioralnych.

Zespół badawczy

 

 dr hab.

Szymon Wichary

kierownik projektu

psycholog, interesuje się rolą osobowości, emocji i stresu w podejmowaniu decyzji oraz biologicznymi źródłami różnic indywidualnych
biogram »

Wykonawcy

Dr Laurence Fiddick, Lakehead University, Orillia, Ontario, Canada
Dr Bettina von Helversen, University of Zurich, Switzerland
Dr Anna Ziomkiewicz-Wichary, Zakład Antropologii, Polska Akademia Nauk, Wrocław
Dr hab. Aneta Brzezicka, Wydział Psychologii, Uniwersytet SWPS

Wyniki

Skłonność do ryzyka

Dotychczas przeanalizowane dane pozwalają stwierdzić, że opisywana często zależność – kobiety są mniej skłonne do podejmowania ryzyka niż mężczyźni – nie jest uniwersalna. Na przykład, badając populację więźniów, zaobserwowaliśmy, że kobiety odbywające karę więzienia są równie skłonne do ryzyka co mężczyźni. W zrozumieniu źródeł tych różnic pomogło nam modelowanie matematyczne procesów decyzyjnych.

Wrażliwość na nagrodę

Zastosowany model obliczeniowy pozwolił stwierdzić, że zależności obserwowane w zachowaniu mają swoje źródło we wrażliwości na nagrodę. Kobiety odbywające karę więzienia, podobnie jak mężczyźni-więźniowie i mężczyźni z populacji ogólnej, mają wysoką wrażliwość na nagrody i tym głównie kierują się, podejmując decyzje w obliczu ryzyka, często zaniedbując możliwe negatywne konsekwencje swoich działań.

Z innych badań wiadomo, że wrażliwość na nagrodę jest związana z poziomem testosteronu. Liczymy na to, że po przeanalizowaniu wszystkich zgromadzonych danych będziemy w stanie potwierdzić tą zależność oraz uzupełnić naszą wiedzę o wyniki dotyczące innych hormonów, np. kortyzolu czy wazopresyny, które również mierzyliśmy w trakcie badań.

Publikacje

 

  • Wichary, S., Pachur, T., Li, M. (2015). Risk-taking tendencies in prisoners and non-prisoners: Does gender matter? Journal of Behavioral Decision Making, 28, 504-514.Jednostka kordynująca

Dział Badań Naukowych i Projektów

Dyrektor: Piotr Matejek
tel. 22 517 99 21
e-mail: badania@swps.edu.pl
poniedziałek-piatek: 9.00-16.00

Lokalizacja

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
pokoje 408, 409, 410

Wyszukaj inne projekty

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Lokalizacja
Projekty - Organizacja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji