hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania

I Psychokryminalistyczna Konferencja

Ciemna liczba przestępstw


Stare typy przestępstw, nowe metody wykrywania
 

 

 

 

 

 

 

 

Organizator: Wydzial Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Katowicach. Patronat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach, Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu oraz Komenda Główna Policji. 


Ciemna liczba przestępstw to zdarzenia, które nie są objęte przez statystyki kryminalne. Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości najczęściej w tych sprawach milczą, choć skala zjawiska daje do myślenia. Przestępczość nieujawniona może być kilkukrotnie większa, niż wynika z oficjalnych danych. Zapraszamy na pierwszą w Polsce interdyscyplinarną konferencję poświęconą ciemnej liczbie przestępstw. W programie znajdą się pasjonujące zagadki kryminalne, nowe osiągnięcia naukowe, wykryte zbrodnie sprzed lat i wiele innych zagadnień, które przybliżą eksperci: kryminalistycy, prawnicy, genetycy sądowi, specjaliści medycyny sądowej, biegli z zakresu nauk sądowych.

Konferencja jest odpłatna. Uwaga, przyjmowanie zapisów na konferencję zostało zakończone.

konferencja

listopad19 2018

Katowice

Zakres tematyczny konferencji

Konferencja jest poświęcona kwestiom ujawniania oraz wykrywania przestępstw i ich sprawców. Prelegenci omówią przede wszystkim zdarzenia kryminalne trudne do ujawnienia, takie jak:

 • zaginięcia, w których mogło dojść do zabójstwa osoby zaginionej i ukrycia ciała;
 • przemoc psychiczna w rodzinie, domu, pracy, czy internecie, gdzie brak będzie materialnych śladów działania sprawcy;
 • przemoc fizyczna w sytuacji, kiedy ofiara chroni sprawcę;
 • przestępstwa seksualne, gdzie ofiary się wstydzą albo boją zawiadomić służby;
 • inne zdarzenia, które pozostają niewykryte lub nieprawidłowo zakwalifikowane w sensie prawnokarnym, a czasami także społecznym.

Ciemna liczba przestępstw to zagadnienie niezwykle trudne do zbadania. Analiza konkretnych przypadków kryminalnych pokazuje jednak, że nawet po latach da się zagadki kryminalne rozwiązać. Można osądzić sprawcę, a ofierze i jej rodzinie przywrócić wiarę w sprawiedliwość. Takie sprawy są czasami niemalże gotowym scenariuszem na wciągający film kryminalny – choć tylko te, w których tajemnicę udaje się rozwiązać. Nie zawsze jednak tak się dzieje.

Co zwiększa szanse na sukces wykrywczy? Co dają nowe możliwości badawcze w laboratoriach kryminalistycznych? Co może zaoferować rozwój technologii? Co dają osiągnięcia współczesnej psychologii? Podczas konferencji poruszymy kwestie związane zarówno z kryminalistycznymi metodami i środkami wykrywania ciemnej liczby przestępstw, jak i kryminologicznymi związanymi z badaniem relacji sprawca-ofiara. Będziemy dyskutować o społecznych przyczynach niepowiadamiania o przestępstwie oraz regulacjach prawnych, które sprzyjają zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości. 

Adresaci konferencji

 • Studenci psychokryminalistyki, psychologii, prawa, resocjalizacji,
 • Funkcjonariusze służb mundurowy (Policji, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i innych),
 • Psychologowie, pracownicy socjalni, kryminalistycy, kryminolodzy, specjaliści z ośrodków opiekuńczych i wychowawczych oraz wszystkie inne osoby zainteresowane tematyką konferencji.

Program 

8:15-8:45 – Rejestracja uczestników

8:45-9:00 – Uroczyste otwarcie konferencji przez Komitet Naukowy

Panel I – Przestępstwa  przeciwko życiu

9:00-9:20Ciemna liczba zabójstw – podinsp. Bogdan Michalec, Wydział Kryminalny KWP w Krakowie

9:20-9:40Sposoby ukrywania zwłok ofiar zabójstw – dr hab. Tomasz Konopka, Zakład Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

9:40-10:00Poszukiwania osób zaginionych w przypadku podejrzenia zabójstwa – Marek Lisowicz, Wydział Poszukiwań Specjalnych w Warszawie

10:00-10:20Dziennikarstwo śledcze w sprawach osób zaginionych – red. Łukasz Kowalski „Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie”

10:20-10:40Przesłanki świadczące o możliwości popełnienia zabójstwa osoby zaginionej – kom. Michał Górecki, Wydział Kryminalny KWP we Wrocławiu

10:40-11:00 – Przerwa kawowa

Panel II – Możliwości współczesnej kryminalistyki

11:00-11:20Ślad biologiczny źródłem informacji śledczych o nieznanym sprawcy przestępstwa – dr Danuta Piniewska-Róg, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Wojciech Branicki, Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ oraz Zakład Biologii CLKP w Warszawie

11:20-11:40Oględziny miejsca zdarzenia, a budowanie wersji śledczych – dr Filip Bolechała, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

11:40-12:00Ogień i woda. (Nie)skuteczne zacieranie śladów przestępstw – mgr Artur Luzar, Szkoła Aspirantów PSP

12:00-12:20Drony w poszukiwaniu i ratownictwie – Michał Wojas, prezes zarządu FlyTech UAV Sp. z o.o. w Krakowie

12:20-12:40Działania Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji – mł. insp. Małgorzata Puzio-Broda, podinsp. Mirosław Kaczmarek – eksperci z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji

12:40-13:00Dziennikarz – zło konieczne czy sprzymierzeniec? Jak współdziałać dla dobra śledztwa, informowania opinii publicznej i zapobiegania przestępstwom – mgr Renata Kijowska

13.00-13.20Dane na mapie – przykłady analiz trendów, zależności przestrzennych zdarzeń i ich wizualizacja 3D – mgr Robert Jędrzejczak

13:20-13:40Pozaprocesowe sposoby rozwiązywania trudnych przypadków kryminalnych  – mł. asp. Rafał Tracz

13.40-14.00 – Przerwa obiadowa

Panel III – Przestepstwa przeciwko wolności seksualnej

14:00-14:20Przestępczość seksualna – problemy wykrywcze, dowodowe oraz kwestia przedawnienia – dr Olga Kocaj, prokurator

14:20-14:40Przypadki wieloznacznych zgonów jako przedmiot analizy psychologicznej – mgr Jan Gołębiowski, Centrum Psychologii Kryminalnej

14:40-15:00Psychoterapeuta i seksuolog – ciemna liczba przestępstw w Polsce – mgr Aleksandra Żyłkowska, Uniwersytet SWPS

15:00-15:20Przemoc i przestępstwa seksualne w instytucjach zamkniętych – bezkarność oprawców – mgr Justyna Kopińska, socjolog i reporter „Dużego Formatu” – magazynu reporterów „Gazety Wyborczej”

Panel IV – Przestępstwa z użyciem przemocy

15:20-15:40Ciemna liczba przestępstw z perspektywy rzecznika prasowego – mł. insp. dr Mariusz Ciarka, Komenda Główna Policji w Warszawie

15:40-16:00Sprawcy stalkingu i ich ofiary – mgr Ewa Wach, Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie

16:00-16:20Ciemna liczba przestępstw przeciwko zwierzętom – dr Paulina Wiśniewska, Wydawnictwo Silva Rerum

16:20-16:40Kiedy milczenie nie jest złotem… problem przemocy domowej – dr Grażyna Manjura-Niśkiewicz, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach

16:40-17:00Przemoc rówieśnicza wobec dzieci autystycznych – mgr Monika Szubrycht

17:00-17:30 – Podsumowanie i zakończenie konferencji

Uniwersytet SWPS zastrzega sobie prawo do zmiany programu.

To pierwsza w Polsce konferencja poświęcona ciemnej liczbie przestępstw. W programie znajdą się wystąpienie funkcjonariusza z krakowskiego Archiwum X, biegłego z zakresu poszukiwań zwłok, genetyka zajmującego się wykorzystaniem badań DNA w identyfikacji zwłok. Konferencja stanowi interdyscyplinarne forum, którego uczestnicy będą mogli uzupełnić, poszerzyć i zaktualizować wiedzę z zakresu wykrywania i zwalczania przestępczości nieujawnionej. Pasjonujące zagadki kryminalne, nowe osiągnięcia naukowe, wykryte zbrodnie sprzed lat!

dr Joanna Stojer-Polańska, Uniwersytet SWPS w Katowicach

Opisy wystąpień

Ciemna liczba zabójstw

Czym jest ciemna liczba zabójstw? Jak badać zginięcia? Wykład poświęcony zostanie analizie procesu wykrywczego przy zaginięciach kryminalnych, a także przedstawione zostaną przypadki z praktyki krakowskiego Archiwum X.

someone

podinsp. Bogdan Michalec – Wydział Kryminalny KWP w Krakowie

Funkcjonariusz Wydziału Kryminalnego KWP w Krakowie. Współtwórca krakowskiego „Archiwum X”, którego celem jest wykrywanie zabójstw z tzw. ciemnej liczby. Filozof procesu wykrywczego. Autor publikacji naukowych z zakresu procesu wykrywczego zabójstw sprzed lat.

Ciemna liczba przestępstw z perspektywy rzecznika prasowego

Rzecznik prasowy wypowiada się w kwestii przestępności ujawnionej, objętej statystykami przestępczości, w głośnych sprawach kryminalnych, gdzie jest duże zainteresowanie medialne. Co można powiedzieć o przestępczości z ciemnej liczby przestępstw? Jak próbować zbadać czy określić jej zasięg? Jak mówić o przestępstwach, gdzie jeszcze postępowanie karne się nie toczy?

258 ciarka

mł. insp. dr Mariusz Ciarka – Komenda Główna Policji w Warszawie

Doktor nauk prawnych i polski oficer Policji. W latach 2012 – 2016 roku był rzecznikiem prasowym Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Od 2016 roku jest rzecznikiem prasowym Komendanta Głównego Policji.

Ślad biologiczny źródłem informacji śledczych o nieznanym sprawcy przestępstwa

Dowód z badania DNA jest jednym z najskuteczniejszych dowodów, z których korzysta współczesny wymiar sprawiedliwości. Możliwość identyfikacji człowieka poprzez analizę markerów genetycznych jest wykorzystywana zarówno w sprawach kryminalnych, jak i w badaniach dotyczących pokrewieństwa.

Oznaczony dowodowy profil DNA jest jednak bezużyteczny jako narzędzie identyfikacyjne w sytuacji, gdy nie był wcześniej zarejestrowany w policyjnych bazach danych DNA i/lub nie ma możliwości jego weryfikacji poprzez analizę materiału porównawczego.

Od niedawna ślad DNA zabezpieczony na miejscu przestępstwa może jednak służyć do zdobycia cennych informacji śledczych pozwalających na opis osoby będącej jego źródłem. Poprzez analizę DNA możliwe jest dziś nie tylko określanie płci, ale również pochodzenia ancestralnego, niektórych cech wyglądu oraz wieku. Predykcyjna analiza DNA pozwala na uzyskanie informacji, których dawniej mógł dostarczyć świadek zdarzenia kryminalnego.

Badania predykcyjne pozwalają na wypracowywanie nowych hipotez śledczych w sprawach, które pozostają nierozwiązane, a także na coraz skuteczniejsze zawężanie kręgu podejrzanych. W efekcie śledczy mogą działać bardziej precyzyjnie i szybciej identyfikować sprawcę lub ofiarę przestępstwa. Rosnąca wiedza na temat ludzkiego genomu i rozwój nowych technologii badawczych zwiększają możliwości wykrywcze współczesnej kryminalistyki.

258 piniewska rog

dr Danuta Piniewska-Róg – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Biegły z zakresu genetyki sądowej, pracownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UJ Collegium Medicum w Krakowie. Do jej zainteresowań naukowych należy m.in. badanie genetycznych predyspozycji u ofiar samobójstw dokonanych. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz nauczyciel akademicki prowadzący działalność dydaktyczną na Wydziale Lekarskim i Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii.

258 wojciech branicki

prof. dr hab. Wojciech Branicki – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Ekspert w dziedzinie genetyki sądowej. Od wielu lat łączy pracę biegłego sądowego z pracą naukową, której celem jest poszerzenie możliwości wykorzystania analizy genomu człowieka w kryminalistyce. Jego badania przyczyniły się do opracowania systemów predykcyjnych, które umożliwiają przewidywanie cech pigmentacyjnych, kształtu włosa, skłonności do łysienia, a także wieku człowieka poprzez analizę DNA. Obecnie prace badawcze prowadzi w Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest również pracownikiem Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego w Warszawie.

Sposoby ukrywania zwłok ofiar zabójstw

W praktyce sądowo-lekarskiej spotykamy się z bardzo różnymi sposobami usuwania zwłok ofiary po dokonaniu zabójstwa, które najogólniej można podzielić na ukrywanie i niszczenie. Spośród metod ukrywania zwłok, najprostszą z punktu widzenia sprawcy i najczęstszą, jest porzucenie ciała w niedostępnym miejscu, dalej kolejno zatopienie w zbiorniku wodnym i zakopanie. Z rzadziej spotykanych sposobów należy wymienić zamurowanie w budynku.

Z kolei niszczenie zwłok najczęściej jest realizowane przez ich spalenie, dużo rzadziej przez rozkawałkowanie. Bardzo rzadko spotykanymi metodami jest rozpuszczenie w żrącej substancji lub zniszczenie przy użyciu urządzeń mechanicznych. We wszystkich tych metodach, w razie znalezienia zwłok lub ich szczątków, istnieje możliwość identyfikacji, a często także ustalenia przyczyny zgonu.

someone

dr hab. Tomasz Konopka – Zakład Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Doktor habilitowany nauk medycznych, lekarz, specjalista medycyny sądowej, kierownik Zakładu Medycyny Sądowej UJ Collegium Medicum w Krakowie.

Oględziny miejsca zdarzenia a budowanie wersji śledczych

Praktycy mówią, że idealne oględziny przeprowadzone są tylko w podręczniku do kryminalistyki… albo w serialu kryminalnym. Są czynnością wymagającą połączenia zarówno wiedzy praktycznej, jak i teoretycznej oraz prawnej. Szczególnie dużą uwagę należy przykładać do oględzin miejsca zabójstwa. Na podstawie ujawnionych śladów oraz przeprowadzonych badań medyczno-sądowych buduje się wersje śledcze.

Podczas wykładu przedstawione zostaną ciekawe, a zarazem trudne przypadki w medycynie sądowej i kryminalistyce, przy których powstało kilka możliwych wersji śledczych.

someone

dr Filip Bolechała – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Doktor nauk medycznych, specjalista medycyny sądowej, adiunkt w  Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej UJ Collegium Medicum. Biegły sądowy, wykładowca, autor licznych publikacji naukowych poświęconych aspektom sądowo-lekarskim, a w szczególności przypadkom zabójstw, zastępca redaktora naczelnego „Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii”, konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny sądowej dla woj. świętokrzyskiego, członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii oraz Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

Przestępczość seksualna – problemy wykrywcze, dowodowe oraz kwestia przedawnienia

W wystąpieniu poruszona zostanie problematyka związana z trudnościami wykrywczo-dowodowymi dotyczącymi przestępstw seksualnych. Charakterystyka tego typu przestępstw – rodzaj dobra prawnego, które jest naruszane przez sprawcę, a które dotyczy najbardziej intymnych sfer życia człowieka, wtórna wiktymizacja towarzysząca ofiarom tego typu przestępstw, które muszą wziąć udział w wielu, często powtarzalnych czynnościach postępowania, jak też deficyt źródeł dowodowych (często poza pokrzywdzonym brak jest innych świadków oraz innych dowodów przestępstwa) – sprawia, że ciemna liczba jest bardzo wysoka.

Prelegentka postara się odpowiedzieć na pytania: Kiedy ofiara przestępstwa decyduje się na udział w postępowaniu? W jaki sposób organy ścigania dowiadują się o fakcie popełnienia przestępstwa seksualnego? Dlaczego czasem informacja taka jest uzyskiwana po latach? Jak długo można ścigać sprawcę takiego czynu? W jaki sposób ustawodawca wyciągnął rękę do ofiar przestępstw seksualnych?

258 olga kocaj

dr Olga Kocaj – Prokuratura Okręgowa w Krakowie

Doktor nauk prawnych, prawnik w specjalności prawo karne materialne, prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Do jej zainteresowań naukowych należą m.in. odpowiedzialność za przestępstwa wojenne oraz zagadnienie winy w prawie karnym.

Ogień i woda. (Nie)skuteczne zacieranie śladów przestępstw

Niektórzy mordercy twierdzą, że podpalenie miejsca, w którym doszło do popełnienia zbrodni doskonale ją zatuszuje i pomoże uniknąć kary. Inni z kolei wrzucają zwłoki ofiar do kanałów, rzek czy stawów. Czy żywioły sprzyjają kryminalistom? Na to pytanie – z perspektywy strażaka – postara się odpowiedzieć prelegent w swoim referacie.

258 artur luzar

mgr Artur Luzar – Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie

Strażak, ratownik medyczny, pracownik Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Działania Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji

W swojej prezentacji prelegenci wyjdą od krótkiej charakterystyki zjawiska zaginięć osób w Polsce na bazie policyjnych danych statystycznych, żeby odzwierciedlić skalę problemu. Następnie omówią podstawy prawne prowadzenia przez Policję poszukiwań osób zaginionych, wreszcie przejdą do do scharakteryzowania działalności CPOZ KGP – przybliżą powstanie Centrum, jego zadania i rolę w systemie poszukiwań w Polsce (w tym o Systemie Child Alert), współpracę z grupami poszukiwawczo-ratowniczymi, realizowane projekty i działalność szkoleniową.

someone

mł. insp. Małgorzata Puzio-Broda  – funkcjonariusz Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji

Policjantka o 25-letnim stażu w formacji, absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczyła w realizacji unijnego projektu „Przygotowanie systemu Child Alert w Polsce”  – specjalnego narzędzia dedykowanego poszukiwaniom zaginionych dzieci. Członek Sieci Ekspertów Policyjnych zrzeszonych przy organizacji Amber Alert Europe. Autorka lub współautorka artykułów bądź publikacji poświęconych zjawisku zaginięć osób.

 

someone

podinsp. Mirosław Kaczmarek – policjant z 26-letnim stażem w formacji, od 2013 roku funkcjonariusz Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego – magister administracji. W latach 2008 – 2013 oficer łącznikowy Policji przy Europolu. Współtwórca systemu „Child Alert w Polsce”. Członek Sieci Ekspertów Policyjnych zrzeszonych przy organizacji Amber Alert Europe. Nauczyciel stowarzyszony Szkoły Policji w Pile – jako wykładowca i instruktor prowadzi szkolenia dla policjantów i ratowników z zakresu prowadzenia poszukiwań osób zaginionych oraz zajęcia dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik i koordynator licznych akcji poszukiwawczych w terenie.

Poszukiwania osób zaginionych w przypadku podejrzenia zabójstwa

Podczas wystąpienia zaprezentowane zostaną możliwości wykorzystania georadaru i psa specjalistycznego do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich w przypadku podejrzenia zabójstwa i ukrycia ciała.

Pokazana zostanie metodyka pracy biegłego przy działaniach poszukiwawczych.

 

258 marek lisowicz 1

Marek Lisowicz – Wydział Poszukiwań Specjalnych w Warszawie

Biegły w zakresie „weryfikacji wyznaczonego obszaru terenu działania w celu ustalenia miejsca ukrycia zwłok i przedstawienia propozycji doboru właściwych metod poszukiwawczych oraz środków technicznych”, absolwent kursu przewodników psów do wyszukiwania i lokalizacji zapachu zwłok ludzkich w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Bratysławie (Policja Słowacka) oraz eksternistycznego kursu w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach CSP Legionowo. Kierownik prac podwodnych, nurek zawodowy, operator systemów nurkowych, ratownik WOPR, GOPR, operator urządzeń geofizycznych wykorzystywanych podczas czynności poszukiwawczych zakończonych wielokrotnie ujawnieniem zwłok ludzkich. Przewodnik dwóch psów specjalistycznych („zwłokowych”) posiadających potwierdzone odnalezienia. Twórca innowacyjnych metod poszukiwania ukrytych zwłok ludzkich, współautor artykułów naukowych dotyczących samobójstw, zaginięć i zabójstw w aspekcie poszukiwania zwłok.

Dane na mapie – przykłady analiz trendów, zależności przestrzennych zdarzeń i ich wizualizacja 3D

Analizy przestrzenne są powszechnie stosowane przez analityków kryminalnych. Każde dokonane przestępstwo wydarzyło się w określonym czasie i miejscu. Analiza na mapie pozwala lepiej zrozumieć ich kontekst przestrzenny oraz trend określający, czy zdarzenia te miały charakter sporadyczny, czy powtarzalny.
Dla analityka ważne jest także właściwe i szybkie rozpoznawanie tego, co widzi na mapie.

Na przykładzie analizy zdjęć lotniczych i radarowych prelegent zademonstruje identyfikowanie obiektów o podobnych parametrach. Taka funkcjonalność pozwala typować potencjalne lokalizacje np. jam grobowych lub plantacji upraw określonych roślin.

W trakcie wykładu pokazane zostanie także budowanie modeli trójwymiarowych na podstawie zdjęć wykonanych przez dron. Zwykły, który po prostu robi zdjęcia i ma odbiornik GPS. Możliwość utworzenia realistycznego modelu 3D z zachowaniem rzeczywistych wymiarów i kolorów staje się cennym narzędziem do udokumentowania lub rozpoznania określonego obszaru lub obiektu.

Pozaprocesowe sposoby rozwiązywania trudnych przypadków kryminalnych

Prelegent przeanalizuje możliwości wykorzystania pozaprocesowych metod pracy policji, w rozwiązaniu niewykrytego dotąd zaginięcia osoby z 2005 roku, i omówi poszczególne sposoby realizowania czynności. Z uwagi na to, że przed 2006 rokiem praca operacyjna wykonywana była na podstawie innych niż obecnie przepisów, pokaże, w jaki sposób zmiany te usprawniły proces wykrywczy. Opowie również o konieczności zaangażowania resortu edukacji, mediów itp. w kształtowaniu społecznego zrozumienia, że współpraca z policją leży w interesie każdego obywatela RP.

someone

Rafał Tracz – funkcjonariusz Wydziału Kryminalnego KWP w Krakowie.

Absolwent kierunku bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz prawa w zarządzaniu w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości. Doktorant w Akademii Ignatianum. Jego zainteresowania obejmują: korelacje bezpieczeństwa i interesu społecznego z wykrywalnością ciemnej liczby zabójstw, zaginięcia wymuszone na świecie, zaginięcia pozorne, praca operacyjna w działaniach służb, profilaktyka przestępczości.

 

 

258 robert jedrzejczak

mgr Robert Jędrzejczak – analityk przestrzenny, ekspert GIS w sektorze Bezpieczeństwa w Esri Polska

Absolwent Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Zaangażowany w projekty pilotażowe systemów i aplikacji mapowych dla służb Policji, Straży Pożarnej i szeroko pojętego sektora zarządzania kryzysowego.

Dziennikarz – zło konieczne czy sprzymierzeniec?

Nie możemy bez siebie żyć i dobrze pracować, ale wzajemny brak zaufania sprawia, że ciężko przekonać się do owocniejszej współpracy. Policjanci „opędzają” się od dziennikarzy jak od wścibskich plotkarzy, dziennikarze mają za złe, że policjanci nie rozumieją specyfiki pracy w mediach: informują zbyt skąpo,  zbyt późno, albo wcale. Jakie korzyści mogą wypłynąć z informowania dziennikarzy o prowadzonym śledztwie? Co można a nawet trzeba przekazywać? Jak to robić, by nie zaszkodzić, np. ofierze? Jak się wypowiadać do prasy, radia, telewizji, by wypaść dobrze?

Czym można sobie zrazić dziennikarzy i co to oznacza dla śledztwa i wizerunku policji? Dziennikarze to także sprzymierzeńcy prewencji. Nagłaśniając problem, alarmując społeczeństwo – wyczulają i namawiają do reagowania, na przykład na przemoc. 

Nie byłoby tak wielu interwencji policji, gdyby w rodzinie działo się dobrze. Problemy z dziećmi często zamiatane są pod dywan. Żaden dorosły nie chce przyznać się do porażki rodzicielskiej. Małe dziecko nie wie, jak reagować wobec swoich opiekunów. Duże – ucieka z domu. Czy dziennikarstwo może mieć wymiar edukacyjny?

258 renata kijowska

mgr Renata Kijowska – dziennikarka Faktów TVN (wcześniej Radio Plus, Telewizja Puls, współpraca z prasą). Często przygotowuje materiały o działaniach policji i prokuratury. Absolwentka Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przemoc rówieśnicza wobec dzieci autystycznych

Przemoc wśród dzieci pojawia się w wielu wymiarach – od agresji psychicznej, werbalnej, przez celowe upokarzanie innych i czerpanie przyjemności z cierpienia drugiego człowieka, po agresję fizyczną. Wśród nieletnich doświadczających przemocy jest jedna grupa bardziej narażona na dręczenie ze strony rówieśników, a są to dzieci ze spektrum autyzmu. Dlaczego tak się dzieje? Czy dzieci o profilu autystycznym to urodzone ofiary? Czy prowokują swoim zachowaniem? Jaki wpływ na ich przyszłe życie na przemoc rówieśnicza?

258 monika szubrycht

mgr Monika Szubrycht – z wykształcenia polonista, dziennikarka, neurologopedka, wykładowczyni Krakowskiego Instytutu Rozwoju Edukacji. Prowadzi w Interii serwis „Mam Dziecko”. Laureatka Nagrody Dziennikarzy Małopolski w kategorii: dziennikarz specjalistyczny.

Przypadki wieloznacznych zgonów jako przedmiot analizy psychologicznej

Prelegent przedstawi praktyczne możliwości wykorzystania analizy psychologicznej i sporządzonej na jej podstawie opinii biegłego w wyjaśnianiu niejednoznacznych zgonów. Analiza psychologiczna może mieć istotną rolę w określeniu okoliczności zgonu, gdy nie jest jasne, czy mamy do czynienia z zabójstwem, samobójstwem, czy nieszczęśliwym wypadkiem.

Psycholog jest w stanie ocenić skłonności samobójcze denata, ocenić ryzyko wiktymologiczne lub występowanie specyficznych charakterystyk, które mogą mieć związek z nagłym zgonem, np. podejmowanie autoerotycznych praktyk polegających na podduszaniu się.

258 jan golebiewski

mgr Jan Gołębiowski – Centrum Psychologii Kryminalnej w Warszawie

Psycholog kryminalny. Biegły z listy Sądu Okręgowego w Warszawie w zakresie psychologii. W latach 2005-2008 pracował jako psycholog w Sekcji Psychologów Komendy Stołecznej Policji. Brał udział w licznych kursach specjalistycznych obejmujących psychologię zaburzeń, patologię społeczną i metodykę profilowania sprawców przestępstw agresywnych (USA, Węgry, Polska). Autor książki „Profilowanie kryminalne. Wprowadzenie do sporządzania charakterystyki psychofizycznej nieznanych sprawców przestępstw” (2008). Założył Centrum Psychologii Kryminalnej. Członek warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, przez dwie kadencje był członkiem zarządu, koordynował Zespołu Psychologii Śledczej. Należy także do Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce. Jako reprezentant Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii uczestniczył w pracach nad Ustawą o Zawodzie i Samorządzie Zawodowym Psychologów. Pracuje na Oddziale Psychiatrii Sądowej Mazowieckiego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. 

 

Ciemna liczba przestępstw przeciwko zwierzętom

Przestępstwa wobec zwierząt ujawniają ciemna stronę ludzkiej natury. Zwierzęta nie są w odpowiedni sposób chronione ani przez zapisy prawne, ani w praktyce. Złe, a nawet okrutne traktowanie zwierząt nie napotyka na właściwy sprzeciw społeczny, współczynnik tolerancji wobec cierpienia zwierząt jest wysoki.

Dopiero od niedawna działają fundacje zajmujące się ochroną praw zwierząt, ale do ilu z nich są w stanie dotrzeć i ilu są w stanie udzielić pomocy? Tym bardziej, że w zderzeniu z systemem, często przegrywają. Powoduje to nie tylko zbyt łagodne dla oprawców zwierząt prawo, ale też niewłaściwe lub niemal żadne szkolenie przedmiotowe funkcjonariuszy publicznych – policjantów, urzędników, prokuratorów, sędziów.

someone

dr Paulina Wiśniewska – Wydawnictwo Silva Rerum w Poznaniu

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza), magister filologii polskiej i germańskiej (UAM), dziennikarka prasowa (Dziennik Poznański, Express Poznański, Murator, Wprost, Echo Miasta, My50+, epoznan.pl, Winogrady.org) i telewizyjna (TVP Poznań), nauczycielka, lektorka, wykładowca, autorka licznych publikacji prasowych (artykułów, reportaży, felietonów) i tłumaczeń oraz książek „Hacker mózgu” (2000) i „Polski polityk a polityczny etos” (2010), „Wizerunek kobiety w mediach. Analiza porównawcza tematyki poświęconej kobietom w prasie polskiej i niemieckiej u schyłku pierwszej dekady XXI wieku” (2013). Wolontaryjnie współpracuje z Fundacją MONDO CANE, Inspektorat w Poznaniu.

 

Psychoterapeuta i seksuolog – ciemna liczba przestępstw w Polsce

Przestępstwa seksualne to takie typy zachowań ludzkich (wraz z ich skutkami) powiązane z życiem seksualnym człowieka, jakie są zakazane przez ustawodawstwo karne. W obowiązującym aktualnie Kodeksie karnym sklasyfikowane są w rozdziale XXV: „Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności”. Statystyki prawomocnie skazanych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej pokazują istotne różnice pomiędzy wykazem z 1999 a 2003 roku.

Prelegentka wyszczególni kategorie etiologiczne sprawców wykorzystywania seksualnego, a także poruszy zagadnienie uwarunkowań anatomicznych preferencyjnych sprawców przestępstw seksualnych.

258 aleksandra zylkowska

mgr Aleksandra Żyłkowska – Uniwersytet SWPS

Psycholog, psychoterapeuta, seksuolog. Absolwentka psychologii ze specjalnością psychologia kliniczna na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Jest w trakcie czteroletniego Kursu Systemowej Terapii Rodzin w Ośrodku Psychoterapii w Krakowie. Kurs posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Współpracuje z Uniwersytetem SWPS w ramach projektu Strefa Młodzieży, prowadzi prywatną praktykę w Instytucie Psychoterapii i Seksuologii w Katowicach, a także pracuje w Zagłębiowskim Centrum Onkologii im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej na oddziale psychiatrycznym. Odbyła staż w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia, Centrum Psychoterapii Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

 

Drony w poszukiwaniu i ratownictwie

Podczas wykładu zostaną przedstawione metody wsparcia służb za pomocą technologii bezzałogowych systemów latających. Uczestnicy poznają także różne warianty wyposażenia oraz rodzaje BSP (bezzałogowych statków powietrznych). Porównane zostaną metody wypracowane we współpracy z GOPR, OSP/PSP i KWP z obecnie stosowanymi na świecie oraz zademonstrowane zostaną metody analizy obrazu i innych danych przekazywanych lub zbieranych na pokładzie statku powietrznego.

Zostanie również poddana analizie teza: „Czy drony pomagają lub przeszkadzają podczas akcji poszukiwawczo-ratowniczych?”.

258 michal wojas

Michał Wojas – prezes zarządu FlyTech UAV Sp. z o.o. w Krakowie

Absolwent studiów I i II stopnia kierunku lotnictwo i kosmonautyka na specjalizacjach: silniki lotnicze oraz pilotaż na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Jeden z założycieli firmy FlyTech. Od 2011 roku prowadzi projekty pod marką FlyTech – najpierw we FlyTech Sp. z o.o., a następnie FlyTech Solutions Sp. z o.o., obecnie FlyTech UAV Sp. z o.o, gdzie pełni funkcję prezesa zarządu. Posiada bogate doświadczenie we wdrażaniu projektów B+R i ich komercjalizacji. W firmie FlyTech UAV pełni również funkcję konstruktora oraz instruktora i egzaminatora UAVO.

 

Dziennikarstwo śledcze w sprawach osób zaginionych

Wykład poświęcony będzie zjawisku oraz specyfice zaginięć w naszym kraju, gdzie każdego roku policja przyjmuje ponad 20 tys. nowych zgłoszeń o zaginięciach. Pokazane zostaną dane statystyczne, które z roku na rok są coraz bardziej niepokojące.

Omówione zostaną profile osób zaginionych oraz to, kto, gdzie i w jakich okolicznościach najczęściej ginie. Zastanowimy się nad głównymi przyczynami zaginięć ludzi w naszym kraju oraz rolą mediów w ich poszukiwaniu.  Opowiem o historii i kulisach pracy dziennikarzy redakcji „Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie…” – jedynego telewizyjnego programu w Polsce, który regularnie, od ponad 22 lat, zajmuje się problemem osób zaginionych.

Prelegent przytoczy kilka przykładów tajemniczych zaginięć, które mają często charakter kryminalny. Przedstawione zostaną sprawy, które udało się wyjaśnić, a których finał okazał się dla wszystkich dużym zaskoczeniem.

258 lukasz kowalski

red. Łukasz Kowalski – współautor programu „Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie...”

Dziennikarz, reporter, autor programów telewizyjnych. Od 2007 r. związany zawodowo z Telewizją Polską. Autor ponad 150 reportaży społecznych i interwencyjnych emitowanych na antenach TVP1 („Celownik”, „Polska Non Stop”), TVP2 („Magazyn Ekspresu Reporterów”, „Kontakt”, „Reporter Polski”), TVP Info („Telekurier”). Tłem jego reportaży są tematy trudne i kontrowersyjne, które na pierwszym miejscu stawiają zawsze człowieka. Za swoją pracę wielokrotnie nagradzany w najbardziej prestiżowych ogólnopolskich konkursach dziennikarskich, takich jak: Nagroda PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego, czy Nagroda „Watergate”, przyznawana przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Z programem „Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie…” współpracuje od 2014 roku, a od 2016 kieruje pracami redakcji oraz realizuje reportaże.

Przesłanki świadczące o możliwości popełnienia zabójstwa osoby zaginionej

Czym jest ciemna liczba zabójstw? Jakie przesłanki świadczą o tym, że zaginięcie jest zabójstwem? Jak prowadzić działania wykrywcze w tego typu sprawach? Analiza rozwiązanych spraw pozwala pracować na tymi sprawami, które do dziś są tajemnicą.

someone

kom. Michał Górecki – ekspert do spraw poszukiwania i identyfikacji osób z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

Nauczyciel stowarzyszony Szkoły Policji w Pile. Współprowadzący i współautor policyjnego programu nauczania na ogólnopolskich kursach specjalistycznych z zakresu poszukiwania osób zaginionych dla policjantów prowadzących sprawy związane z tą problematyką. Jeden z „Łowców Głów” Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego KWP we Wrocławiu.

Kiedy milczenie nie jest złotem… Problem przemocy domowej

O przemocy domowej mówi się i pisze coraz częściej. Politycy przekonują, że prawo stoi po stronie ofiary. Przybywa instytucji i miejsc, w których niesiona jest pomoc. Dlaczego więc ofiary przemocy domowej milczą, dlaczego nie szukają pomocy zaraz po pierwszym działaniu lub zaniechaniu sprawcy, które wywołało w nich cierpienia i krzywdy? Dlaczego milczą osoby, które są świadkami przemocy domowej? To trudne pytania i równie trudno na nie odpowiedzieć.

W trakcie referatu prelegentka przybliży jeden z przypadków, kiedy zmowa milczenia nie została przerwana i doszło nie tylko do tragedii, ale i bezkarności sprawcy.

258 grazyna maniura

dr Grażyna Manjura-Niśkiewicz – etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach

Doktor nauk prawnych i absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest etatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Posiada doświadczenie w branży szkoleniowej (długoletnia współpraca z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie), dydaktycznej i publicystycznej (autorka m.in. Komentarza do ustawy o dodatkach mieszkaniowych, który doczekał się kilku wydań). Zawodowo związana z administracją samorządową, ale od kilku lat interesuje się wiktymologią, a w szczególności ofiarami gwałtu, przemocy w rodzinie i ich wiktymizacją wtórną, a także związkami ofiary ze sprawcą przestępstwa.

Sprawcy stalkingu i ich ofiary

W niniejszej prezentacji na podstawie danych z literatury oraz przypadków, w których biegli psychologowie wydawali opinie sądowe, omówione zostanie zjawisko stalkingu, czyli uporczywego nękania i prześladowania innej osoby, w celu wywołania u niej poczucia zagrożenia oraz uzasadnionych obaw o bezpieczeństwo swoje lub najbliższych. Stalking od 2011 r. jest przestępstwem opisanym w art. 190a kk.

Działania sprawcy obejmują m.in. powtarzające się fizyczne lub wirtualne zbliżanie się do ofiary, śledzenie, komunikowanie się z nią wbrew jej woli, składanie niechcianych propozycji, a także grożenie jej. Sprawcy stalkingu charakteryzują się specyficznymi właściwościami, wśród których istotne są: skłonność do dominacji, lęk przed opuszczeniem, podatność na zranienia, nieumiejętność tolerowania niepowodzeń, skłonność do gwałtownych wybuchów emocjonalnych. Ofiary ich działań często są osobami skłonnymi do uzależnienia emocjonalnego, podatnymi na wpływ. Mogły, podobnie jak sprawcy, w dzieciństwie doznać negatywnego stylu przywiązania (dystans z opiekunem, poczucie odrzucenia, nadmierne karanie). Relacja między sprawcą a ofiarą ma swoją dynamikę. W rzadkich przypadkach eskalacja działań stalkera może doprowadzić nawet do zabójstwa ofiary.

258 ewa wach

mgr Ewa Wach – Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie

Psycholog sądowy, pracownik Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, posiada rekomendacje dla biegłych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Specjalizuje się w opracowywaniu ekspertyz w sprawach karnych, w tym w zakresie wykorzystywania seksualnego, zeznań świadków oraz wyjaśnień podejrzanych i oskarżonych, profilowania nieznanych sprawców przestępstw oraz samobójstw. Prowadzi zajęcia z tej tematyki na studiach podyplomowych oraz szkoleniach dla pracowników wymiaru sprawiedliwości. Autorka licznych publikacji z tej dziedziny.

Przemoc i przestępstwa seksualne w instytucjach zamkniętych – bezkarność oprawców

Jak działa instytucja totalna? Jak działa sprawca, kiedy ma poczucie bezkarności? Dlaczego nikt nie pomaga ofierze? Wystąpienie zostanie poświęcone problemowi zdarzeń kryminalnych za zamkniętymi drzwiami oraz relacji pomiędzy sprawcą a ofiarą. Omówione zostaną także problemy związane z wymierzeniem kary za krzywdy sprzed lat.

258 justyna kopinska

mgr Justyna Kopińska – socjolog i reporter „Dużego Formatu” – magazynu reporterów „Gazety Wyborczej”

Zajmuje się tematyką kryminalną, związaną z prawem karnym, sądami i więziennictwem. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Stanach Zjednoczonych i Afryce Środkowej. Jest laureatką Nagrody Dziennikarskiej Amnesty International – Pióro Nadziei. Zdobyła Nagrodę PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego, Grand Press, Nagrodę Newsweeka im. Teresy Torańskiej oraz wyróżnienie Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego. Autorka książek „Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadetcie?”, „Polska odwraca oczy” oraz „Z nienawiści do kobiet”. Jako pierwsza dziennikarka z Polski otrzymała European Press Prize w kategorii „Distinguished Writing Award”, przyznawaną przez The Guardian Foundation i The Reuters Foundation.

Komitety

Komitet Naukowy

 • dr hab. Katarzyna Popiołek, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Daniel Boduszek, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Danuta Rode, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr Joanna Kabzińska, Uniwersytet SWPS
 • dr Bogdan Lach, Uniwersytet SWPS
 • dr Filip Bolechała, adiunkt Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • dr Danuta Piniewska-Róg, Uniwersytet Jagielloński
 • mł. insp. dr Mariusz Ciarka, Komenda Główna Policji
 • mgr Jan Gołębiowski, Centrum Psychologii Kryminalnej

Komitet Organizacyjny

 • dr Joanna Stojer-Polańska
 • mgr Monika Bazan
 • mgr Patrycja Paczyńska-Jasińska

Zapisy i opłaty

Zapisy na konferencję odbywają się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Opłaty należy dokonać za każdego uczestnika konferencji. Jednocześnie przypominamy, że opłaty konferencyjne są bezzwrotne, a faktury będą wystawiane wyłącznie na podmiot podany w formularz zgłoszeniowym od czerwca 2018 roku.

Prosimy o uregulowanie opłaty za uczestnictwo do 14 dni od otrzymania maila od organizatora konferencji.

 

 

Cena za uczestnictwo bierne:

 • studenci, doktoranci – 85 zł
 • absolwenci, pracownicy naukowi, przedstawiciele służb mundurowych oraz inne osoby zainteresowane tematyką konferencji – 100 zł

Rachunek bankowy do wpłat na konferencje:

Raiffeisen Bank Polska S.A.

30 1750 1019 0000 0000 3625 3541

Organizator

 • Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Katowicach

Patronat

 • Policja
 • Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach
 • Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu

 

logotypy

Termin i miejsce

19 listopada 2018 r. (poniedziałek), od 9:00 do 17:00

Uniwersytet SWPS w Katowicach, ul. Techników 9, 40-326 Katowice, Aula

Kontakt

Monika Bazan

Tel.: 32 750 60 84
E-mail: konferencja.clp@swps.edu.pl

Konferencje

Konferencje 22-11-2021

Ciemna liczba przestępstw – oblicza Dextera, czyli dyskusja nad sprawstwem, winą i karą

– Przysłowie indiańskie mówi o dwóch wilkach, które mamy w sobie – dobrego i złego. Czy od nas samych zależy, którego z nich pielęgnujemy? Czy nasze zachowanie jest wynikiem „wolnej...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji

Konferencje 16-06-2021

Efektywność zachowań organizacyjnych w dobie współczesnego zarządzania

Zachowania organizacyjne to jeden z najważniejszych obszarów efektywności przedsiębiorstw prywatnych i instytucji publicznych. Pandemia COVID-19 postawiła przed tą subdyscypliną szereg nowych wyzwań badawczych i praktycznych, między innymi w zakresie tematyki...

Czytaj więcej

Konferencje 15-06-2021

XXIX Kolokwia Psychologiczne PAN

Kolokwia Psychologiczne są coroczną konferencją organizowaną przez Komitet Psychologii PAN. Celem kolokwiów jest wymiana doświadczeń związanych z istotnymi problemami współczesnej psychologii, wspólna refleksja nad kierunkami rozwoju naukowej myśli psychologicznej oraz...

Czytaj więcej

Konferencje 10-06-2021

Przemoc i agresja wśród dzieci i młodzieży z perspektywy ofiary

Przemoc oraz agresja wśród dzieci i młodzieży jest dziś niezwykle częstym zjawiskiem, przybiera rozmaite formy i ma różną częstotliwość. Jeśli chcielibyśmy zadziałać profilaktycznie czy pomóc młodym ofiarom przemocy, nierzadko nie...

Czytaj więcej

Konferencje 31-05-2021

Uroczysta sesja naukowa z okazji 90. rocznicy urodzin Profesora Jana Strelaua

Profesor Jan Strelau (1931–2020), nestor polskiej psychologii, światowej rangi badacz, twórca regulacyjnej teorii temperamentu, 30 maja 2021 r. obchodziłby 90. rocznicę urodzin. Z tej okazji dwie uczelnie, z którymi Profesor związał...

Czytaj więcej

Konferencje 29-05-2021

Uzależnienia behawioralne

Zapraszamy na konferencję naukową poświęconą tematyce uzależnień behawioralnych organizowaną przez Koło Naukowe Psychologii Klinicznej Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Wydarzenie przeznaczone jest zarówno dla osób zawodowo zajmujących się problematyką uzależnień, studentów...

Czytaj więcej

Konferencje 20-05-2021

Dziecko dla systemu czy system dla dziecka? Perspektywy środowiskowego modelu wsparcia w kryzysie ps…

Z roku na rok coraz więcej dzieci i młodzieży potrzebuje wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego. Kondycja systemu opieki psychiatrycznej, psychologicznej i psychoterapeutycznej w Polsce jest w stanie krytycznym i niewątpliwie...

Czytaj więcej

Konferencje 18-05-2021

Kongres Różnorodności 2021

Kongres Różnorodności to konferencja, która odbywa się cyklicznie od 2014 r. i jest stałym elementem w kalendarzu kluczowych inicjatyw CSR i HR w Polsce. Celem Kongresu, organizowanego przez Goodbrand/BETTER oraz...

Czytaj więcej

Konferencje 14-05-2021

Queer and Here. Płeć, historia i pop

Według badania Kampanii Przeciw Homofobii 73,3% osób queer ukrywa swoją tożsamość w szkole lub na uczelni. Kim są osoby queer? Jak to jest przychodzić na zajęcia i bać się mówić...

Czytaj więcej

Konferencje 10-05-2021

Festiwal Seksualności 2021

Razem z Kołem Naukowym Seksuologii Uniwersytetu SWPS w Poznaniu serdecznie zapraszamy na konferencję online Festiwal Seksualności 2021. Na wydarzenie składać się będą niezwykle ciekawe rozmowy z ekspertami w dziedzinie psychologii...

Czytaj więcej

Konferencje 30-04-2021

11. międzynarodowa konferencja polsko-hiszpańska organizowana przez Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS

Zapraszamy na 11. międzynarodową konferencję polsko-hiszpańską (11th Polish-Spanish Conference on the European Legal Tradition) organizowaną przez Wydział Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS oraz Wydział Prawa Uniwersytetu w Castellon de la...

Czytaj więcej

Konferencje 29-04-2021

Beauty biznes na granicy prawa. Regulacje prawne w zakresie medycyny estetycznej

Na całym świecie w zawrotnym tempie rośnie liczba osób poddających się zabiegom estetycznym. Coraz bardziej zauważalny stał się problem braku regulacji, które w jasny sposób określiłyby, kto i w jakich...

Czytaj więcej

Konferencje 14-04-2021

Międzynarodowa konferencja Cybersecurity threats – COVID-19 and disinformation

Razem z Katedrą Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu SWPS w Warszawie oraz Akademickim Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa Akademii Sztuki Wojennej zapraszamy na międzynarodową konferencję online pt. „Cybersecurity threats – COVID-19 and...

Czytaj więcej

Konferencje 30-03-2021

II Seksuologiczna Konferencja Naukowa „Seksualność w XXI wieku okiem praktyków”

Z przyjemnością zapraszamy psychologów, psychoterapeutów, lekarzy, seksuologów, pedagogów, ekspertów i wszystkich zainteresowanych na II edycję Seksuologicznej Konferencji Naukowej poświęconej seksualności w ujęciu psychoterapeutycznym „Seksualność w XXI wieku okiem praktyków”. Wydarzenie...

Czytaj więcej

Konferencje 29-03-2021

Uniwersytet SWPS partnerem Innovation & Design Management Conference

Z przyjemnością informujemy, że Uniwersytet SWPS został partnerem 2. edycji Innovation & Design Management Conference. To wyjątkowe wydarzenie online będzie wspaniałą okazją do wymiany myśli między prelegentami, wybitnymi mentorami i...

Czytaj więcej

Konferencje 27-03-2021

2021 Creativity loading: jak pandemia wpłynęła na branżę kreatywną?

Z przyjemnością zapraszamy na konferencję online „2021 Creativity Loading: Jak pandemia wpłynęła na branżę kreatywną?”, która powstała z inicjatywy studentów Dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu we...

Czytaj więcej

Konferencje 16-03-2021

Rynek pracy dla absolwentów prawa po pandemii

Zapraszamy do udziału w konferencji „Rynek pracy dla absolwentów prawa po pandemii”, podczas której eksperci i praktycy będą mówić o możliwościach zatrudnienia w dobie pandemii COVID-19 oraz o zmianach i...

Czytaj więcej

Konferencje 06-03-2021

„Czas kobiet” – II Konferencja Psycholog w Biznesie

Razem z Kołem Naukowym Psycholog w Biznesie działającym na Uniwersytecie SWPS zapraszamy na dwudniową konferencję online odbywającą się pod hasłem „Czas kobiet”. Tematyka wydarzenia wpisuje się nie tylko w aktualny...

Czytaj więcej

Konferencje 03-03-2021

Doroczny wykład otwarty pamięci dr Leny Kondratiewej-Bryzik

Zapraszamy na transmisję online wykładu poświęconego pamięci dr Leny Kondratiewej-Bryzik, która była jednym z filarów Poznańskiego Centrum Praw Człowieka, cenioną i zawsze świetnie przygotowaną do zajęć nauczycielką akademicką, a jej...

Czytaj więcej

Konferencje 06-02-2021

Seksualność i poczucie winy

Seksualność i poczucie winy są jednymi z podstawowych tematów psychoterapii. Ale czy znajdują odpowiednie miejsce w refleksjach terapeutów rodzinnych i małżeńskich? Jak rodzice przeżywają seksualność swoich dzieci? Jak dzieci...

Czytaj więcej

Konferencje 14-01-2021

Czy szczepionka zbawi świat?

Szczepionka. W ostatnich dniach to słowo odmieniane jest we wszystkich przypadkach. Jesteśmy zasypywani informacjami, w których gąszczu coraz trudniej nam się odnaleźć i odróżnić prawdę od fałszu. Szczepionka przeciwko COVID-19...

Czytaj więcej

Konferencje 15-12-2020

Konferencja oraz uroczystość wręczenia prof. Mirosławowi Wyrzykowskiemu księgi jubileuszowej

Zapraszamy na wyjątkową uroczystość poświęconą prof. Mirosławowi Wyrzykowskiemu – wybitnemu prawnikowi, ekspertowi prawa administracyjnego i sędziemu Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, podczas której zostanie mu wręczona Księga Jubileuszowa. Wydarzeniu będzie towarzyszyć...

Czytaj więcej

Konferencje 05-12-2020

Jakość życia w niepłodności – perspektywa medyczna i psychologiczna

Niepłodność jako choroba cywilizacyjna dotyka coraz więcej par zarówno w Polsce, jak i na świecie. To poważny problemem o charakterze medycznym, społecznym, a także psychologicznym. Diagnoza niepłodności może być dla...

Czytaj więcej

Konferencje 03-12-2020

Równość, dostępność i przeciwdziałanie dyskryminacji wobec osób z niepełnosprawnościami

Postawy społeczeństwa wobec osób z niepełnosprawnościami nie zawsze są pełne akceptacji, zrozumienia i życzliwości. Ważne jest więc wpływanie na postawy społeczne, kształtowanie integracyjnych, pozytywnych zachowań oraz zwalczanie krzywdzących stereotypów i...

Czytaj więcej

Konferencje 16-11-2020

Ciemna liczba przestępstw – przestępstwa przeciwko bezbronnym

– Bezbronność nie ma wieku, płci, rasy, zawodu, nie musi też dotyczyć jedynie człowieka. W pewnych okolicznościach każdy z nas może zostać ofiarą przestępstwa, również dzieci, które są bezbronne z...

Czytaj więcej

Konferencje 09-11-2020

E-learning Fusion 2020

Jubileuszowa V edycja Międzynarodowej Konferencji E-Learning Fusion to jedyna w Polsce i największa w Regionie Europy Środkowo-Wschodniej Konferencja o tematyce digital learning oraz cyfrowej transformacji uczenia się (digital learning transformation)...

Czytaj więcej

Konferencje 19-10-2020

I Konferencja Naukowa „Przemoc i agresja wśród dzieci i młodzieży – profilaktyka, pomoc i skutki pra…

Przemoc i agresja wśród dzieci oraz młodzieży jest dziś zjawiskiem nader częstym, a do tego wieloaspektowym – przybiera różne formy i różną częstotliwość. Niestety, nie tylko ofiary czują się zagubione...

Czytaj więcej

Konferencje 12-09-2020

Trauma i dysocjacja: dzieci, młodzież, rodzina

Wszyscy ludzie narażeni są na rozmaite urazy psychiczne. Trauma i objawy dysocjacyjne są relatywnie słabo rozpoznawane i uwzględniane w leczeniu dorosłych, a tym bardziej w pracy terapeutycznej z dziećmi oraz...

Czytaj więcej

Konferencje 08-09-2020

I Seksuologiczna Konferencja Naukowa „Seksualność w XXI wieku okiem praktyków”

Serdecznie zapraszamy psychologów, psychoterapeutów, lekarzy, seksuologów, pedagogów i ekspertów na pierwszą w Polsce interdyscyplinarną konferencję naukową poświęconą seksualności w ujęciu psychoterapeutycznym. Konferencja odbędzie się 8 września 2020 r. na Uniwersytecie...

Czytaj więcej

Konferencje 07-05-2020

Zawartości – konferencja online dla branży kreatywnej

Zawartości to konferencja wymiany idei. Jedyne takie wydarzenie w Polsce, na którym spotykają się przedstawiciele środowisk nauki, biznesu, kultury, sztuki i mediów. Wystepują na nim prelegenci, których nie można zobaczyć...

Czytaj więcej

Konferencje 04-04-2020

Konferencja „Od dzieciństwa do dorosłości, czyli o meandrach ludzkiego rozwoju" – WYDARZENIE OD…

Czy nasze dzieciństwo w pełni determinuje dorosłość? Czy bycie w trudnej sytuacji w dzieciństwie odcina nam możliwość cieszenia się z życia w dorosłości? Jak rozmawiać z nastolatkami, gdy jeszcze nie...

Czytaj więcej

Konferencje 26-03-2020

Rodzina zastępcza w systemie wsparcia – WYDARZENIE ODWOŁANE

Ze względu na bezpieczeństwo uczestników konferencji i w związku z napływającymi informacjami o sytuacji epidemiologicznej dotyczącej COVID-19 organizatorzy zdecydowali o odwołaniu konferencji „Rodzina zastępcza w systemie wsparcia”, która miała odbyć...

Czytaj więcej

Konferencje 20-02-2020

Konferencja Ekonomiczna 2020

Nowa dekada to nowe wyzwania i zmiany, na które odpowiedzieć mają nie tylko dorośli, ale również młodzi ludzie. W dobie powszechnej globalizacji umiejętność prezentacji swoich pomysłów oraz komunikacji pomiędzy inwestorami...

Czytaj więcej

Konferencje 16-01-2020

You Cannot Not Design – konferencja o projektowaniu w biznesie

Konferencja „You Cannot Not Design” to pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce łączące tematykę innowacyjnego projektowania z biznesem. W Concordia Design w Poznaniu spotkają się światowej klasy innowatorzy i eksperci...

Czytaj więcej

Konferencje 10-01-2020

Ochrona rodziny w ujęciu interdyscyplinarnym – współczesne problemy i wyzwania

Mama, tata, dziecko – pojęcie rodziny i jej funkcji na przestrzeni ostatniej dekady ewoluowało, zachowując jednak najbardziej podstawowe funkcje. Wpływ globalizacji na komórkę rodzinną ma swoje odzwierciedlenie w zmianach tradycji...

Czytaj więcej

Konferencje 13-12-2019

Ogólnopolska Prezentacja „Młodzi głosują+”

Zapraszamy do udziału w podsumowaniu pierwszej i drugiej edycji programu “Młodzi głosują+”. Do tej pory w symulacjach wyborów wzięło udział niemal 3 miliony uczniów i uczennic. Młodzi ludzie − także...

Czytaj więcej

Konferencje 12-12-2019

Beauty biznes na granicy prawa. Regulacje prawne w zakresie medycyny estetycznej

Współczesna medycyna i kosmetologia rozwijają się w zawrotnym tempie, a prawo nie zawsze za tym nadąża. W Polsce nie istnieje specjalizacja lekarska z dziedziny medycyny estetycznej, a jednak wciąż otwierane...

Czytaj więcej

Konferencje 11-12-2019

Rozwój człowieka w okresie dzieciństwa, dorastania i dorosłości: Osobowość i procesy poznawcze

Jak relacja z rodzicami wpływa na samokontrolę i zdolności werbalne dziecka? Czy styl wychowawczy rodziców wiąże się z umiejętnością kontrolowania emocji w dzieciństwie? Czy wartości jakie wyznaje nastolatek wiążą się...

Czytaj więcej

Konferencje 06-12-2019

Sprawiedliwość naprawcza w konfliktach

Już po raz drugi Wydział Psychologii i Prawa Uniwersytetu SWPS w Poznaniu będzie centrum szerokiej debaty na temat mediacji. Podczas konferencji „Sprawiedliwość naprawcza w konfliktach” porozmawiamy o m.in., praktycznych aspektach...

Czytaj więcej

Konferencje 02-12-2019

Edukacja pozytywna – jako narzędzie profilaktyki zdrowia psychicznego. Jak możemy zadbać o siebie i …

Edukacja pozytywna jako nadrzędzie profilaktyki zdrowia psychicznego rozwiązuje problemy, które powinny były być rozwiązane w tradycyjnym systemie kształcenia już od dłuższego czasu. Zostaną wskazane cele edukacji pozytywnej. Wdraża ona cele...

Czytaj więcej

Konferencje 02-12-2019

Tajemnica zawodowa – współczesne wyzwania etyki

Tajemnica zawodowa od zawsze towarzyszyła zawodom w szczególności tym, które opierają się na zaufaniu publicznym, zwłaszcza prawnikom, lekarzom, dziennikarzom i bankierom. Tematyka ta jest ważna z różnych względów, m.in. z...

Czytaj więcej

Konferencje 29-11-2019

II Transformator Innowacyjności

Blisko 30 mówców z Polski i zagranicy, zarówno naukowców, jak i praktyków, z takich firm, jak Microsoft, Facebook, Google, IBM czy Orange. Zapraszamy na II konferencję „Transformator Innowacyjności”, która odbędzie...

Czytaj więcej

Konferencje 28-11-2019

Demokracja w działaniu

Uniwersytet SWPS wraz z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach i Fundacją Akademicką IPSO ORDO zapraszają na czwartą ogólnopolską konferencję naukową z cyklu „Dyskusje o demokracji”. Hasłem przewodnim konferencji będzie „Demokracja w...

Czytaj więcej

Konferencje 21-11-2019

Przygody Umysłu

We współczesnym świecie żyjemy rozdarci między wiarą w moc przedmiotów a poczuciem sprawczości, jakie daje nam kontakt z dotykowym ekranem. Wiele doświadczeń i eksperymentów, którym w przeszłości towarzyszył fizyczny kontakt...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 19-11-2019

Open Eyes Economy Summit 2019

Spotkania z inspirującymi ludźmi biznesu, nauki i polityki, rozmowy o nowym modelu ekonomicznym, potyczki intelektualne, sesje inspiracyjne, bezpośrednie konfrontacje skrajnie różnych poglądów i okazja, by porozmawiać z prelegentami także w...

Czytaj więcej

Konferencje 18-11-2019

Ciemna liczba przestępstw – przestępstwa przeciwko kobietom

Według oficjalnych danych na temat przestępczości w Polsce, kobiety rzadziej są sprawcami przestępstw, ale czy to oznacza, że nie popełniają przestępstw, a są ich ofiarami? Jak wygląda przestępczość przeciwko kobietom?...

Czytaj więcej

Konferencje 07-11-2019

Nowa perspektywa – nowe wyzwania dla inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego

Jakie wyzwania dla Mazowsza niesie za sobą nowa perspektywa finansowa w obszarze innowacyjności? Jak stawić im czoła i wykorzystać nowe trendy? Samorząd Województwa Mazowieckiego i Uniwersytet SWPS zapraszają na konferencję...

Czytaj więcej

Warszawa 30-10-2019

Jak być innowatorem w biznesie, czyli Piotr Voelkel na konferencji SPK „Be Bold”

Śmiało! Idź pod prąd. Zdecyduj, na czym ci zależy. XV Konferencja Sieci Przedsiębiorczych Kobiet „Be Bold” poświęcona będzie odwadze w biznesie i w życiu, gdzie konieczne jest dokonywanie trudnych wyborów i...

Czytaj więcej

Konferencje 24-10-2019

Konferencja „Bliskie związki w kontekście rozwoju osobistego i wolności”

Jedną z przyczyn rozwodów wsród młodych małżeństw jest przekonanie partnera lub partnerki, że związek, który wspólnie tworzą, wzajemnie ich osacza. Schemat klasycznych, sztywnych, ograniczających ról płciowych w bliskiej relacji przestał pasować...

Czytaj więcej

Konferencje 20-10-2019

Tygiel nastrojów

Z jakimi trudnościami psychologicznymi zmagał się bohater „Gwiezdnych Wojen” – Anakin Skywalker? Jaki związek ma depresja z zespołem stresu pourazowego i czy można ją leczyć w podobny sposób? Jak relacje...

Czytaj więcej

Konferencje 12-10-2019

Languages & Emotions – Języki i emocje. IV edycja konferencji

Dwujęzyczność w rozmaitych kontekstach – oto przewodni temat tegorocznej konferencji „Languages & Emotions – Języki i emocje”, która na stałe zagościła w kalendarzu wydarzeń Uniwersytetu SWPS w Katowicach. Podczas IV...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 25-09-2019

70 lat stosunków polsko-chińskich

Stosunki polsko-chińskie sięgają XVII wieku, ale dopiero XX wiek dał początek regularnym kontaktom między państwami. Podczas konferencji „70 lat stosunków między Rzeczpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową: Znaczenie strategicznego partnerstwa”...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 24-09-2019

Open Eyes Economy On Tour 2019

Jak się mają aktywa niematerialne do współczesnego biznesu? Jak nimi zarządzać, by skutecznie i w pełni je wykorzystać? Innowacyjne podejście do wartości niematerialnych, nowatorskie spojrzenie na działania z zakresu zrównoważonego...

Czytaj więcej

Konferencje 21-09-2019

Dialog Motywujący wczoraj, dziś i jutro

Dialog motywujący (DM) to ukierunkowany na cel styl doradztwa, zorientowany na klienta, oparty na wspołpracy oraz służacy zobowiązania do zmiany i umocnieniu własnej motywacji klienta. Przez ostatnie 40 lat metoda...

Czytaj więcej

Konferencje 20-09-2019

XVI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej

Zaburzenia odżywiania, odmawianie posiłku, insulinoodporność. Żyjemy w czasach, gdy temat jedzenia budzi emocje. Z jednej strony mamy fit trenerki, z drugiej trend wpisujący się w akceptację siebie, czyli „body positive”...

Czytaj więcej

Konferencje 20-09-2019

9th Annual International Conference on Comparative Law: Morality - Technology - Law

Ideą konferencji jest promowanie badań porównawczych w naukach społecznych, zwłaszcza w prawie. Celem organizatorów jest umożliwienie uczestnikom wymiany obserwacji o związkach najnowszych osiągnięć technologicznych z normami prawnymi.

Czytaj więcej

Konferencje 20-09-2019

Mózg dziecka

Co nam mówi mózg dziecka? Uczestnicy konferencj będą rozmawiać w neuropedagogice, a także metodach i narzędziach, które umożliwią: trening poprawiający efektywność pracy mózgu, wzmocnienie kontroli nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w organizmie...

Czytaj więcej

Konferencje 17-09-2019

Kongres Społecznej Odpowiedzialności Nauki

Dwujęzyczność w rozmaitych kontekstach – oto przewodni temat tegorocznej konferencji „Languages & Emotions – Języki i emocje”, która na stałe zagościła w kalendarzu wydarzeń Uniwersytetu SWPS w Katowicach. Podczas IV...

Czytaj więcej

Konferencje 15-09-2019

Psychodietetyka w praktyce

Zaburzenia odżywiania, odmawianie posiłku, insulinoodporność. Żyjemy w czasach, gdy temat jedzenia budzi emocje. Z jednej strony mamy fit trenerki, z drugiej trend wpisujący się w akceptację siebie, czyli „body positive”...

Czytaj więcej

Konferencje 13-09-2019

Uwarunkowania i przykłady dobrej praktyki diagnostycznej

Tegoroczna konferencja z cyklu „Diagnoza w praktyce psychologicznej” odbędzie się pod hasłem: „Uwarunkowania i przykłady dobrej praktyki diagnostycznej”. Celem konferencji jest wspólna refleksja i wymiana doświadczeń na temat m. in...

Czytaj więcej

Konferencje 12-09-2019

Rola społeczności w procesie zdrowienia osób po kryzysie psychicznym

Według oficjalnych danych na temat przestępczości w Polsce, kobiety rzadziej są sprawcami przestępstw, ale czy to oznacza, że nie popełniają przestępstw, a są ich ofiarami? Jak wygląda przestępczość przeciwko kobietom?...

Czytaj więcej

Konferencje 11-09-2019

XVII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny

Uniwersytet SWPS jest partnerem XVII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego. Motywem przewodnim tegorocznego spotkania jest hasło: „Ja, My, Oni? Podmiotowość, tożsamość, przynależność”. Proponujemy nowe spojrzenie na integrację i konflikty, różne oblicza wielokulturowości...

Czytaj więcej

Konferencje 09-09-2019

Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa „Trafna diagnostyka FASD“

Uniwersytet SWPS jest współorganizatorem Międzynarodowej Konferencji Szkoleniowej „Trafna diagnostyka FASD”. Głównym celem wydarzenia jest przedstawienie stosowanej od ponad 20 lat w Stanach Zjednoczonych ścieżki diagnostycznej, pozwalającej na rozpoznanie FAS/FASD, którą...

Czytaj więcej

Konferencje 07-09-2019

3. Forum Psychoterapii Psychoz

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń praktyków zajmujących się psychoterapią zaburzeń psychotycznych. Zależy nam na tym, aby rozpowszechniać świadomość, że metody psychoterapeutyczne mają istotne, a niekiedy zasadnicze miejsce w leczeniu pacjentów...

Czytaj więcej

Konferencje 28-06-2019

Stres, trauma, samotność w biegu życia

Tematyka konferencji dotyczy większości z nas. Poruszymy problematykę stresu, traumy, samotności i pomocy psychologicznej, jaka związana jest z tego typu doświadczeniami. Pomoc psychologiczna w kontekście stresu, traumy i samotności potrafi zmotywować osoby do działania i...

Czytaj więcej

Konferencje 21-06-2019

International Interdisciplinary Conference: Failed Leadership

Tematy przywództwa i postaw liderów cieszą się dużym zainteresowaniem wśród badaczy zajmujących się polityką i biznesem. Większość naukowców i analityków opiera swoje wyniki na pozytywnych przykładach przywództwa. Zauważają również przypadki...

Czytaj więcej

Konferencje 12-06-2019

MY – innowacyjne formy budowania wspólnoty

Warsaw Improv Festival oraz Uniwersytet SWPS zapraszają na forum naukowe „MY – innowacyjne formy budowania wspólnoty”. Podczas wydarzenia porozmawiamy o tym, jak obecnie można budować trwałe połączenia wśród grup dorosłych...

Czytaj więcej

Konferencje 12-06-2019

Kondycja gospodarki w dobie zmian w prawie

Zmiany są dobre, rozwijamy się dzięki nim, ale wprowadzanie zbyt wielu zmian może doprowadzić do chaosu. Dla przedsiębiorcy szczególnie ważne są nie tylko zmiany w prawie gospodarczym, ale również w...

Czytaj więcej

Konferencje 06-06-2019

Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych

Czy zawodami trudnymi i niebezpiecznymi są tylko te zawarte na liście przygotowanej kilka lat temu przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej? Czy zawody niebezpieczne wykonują tylko górnicy, strażacy i policjanci?...

Czytaj więcej

Konferencje 03-06-2019

Uroczyste seminarium z okazji wolnych wyborów w Polsce

Zapraszamy na uroczyste seminarium z okazji 30-tej rocznicy pierwszych (częściowo) wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce, które odbyły się 4 czerwca 1989 roku. Oryginalną formułą tego wydarzenia będzie połączenie dwóch sesji referatowych znakomitych...

Czytaj więcej

Konferencje 01-06-2019

Perspektywa związku, związek w perspektywie

Jakie czynniki warunkują tworzenie szczęśliwego związku i tym samym szczęśliwej rodziny? W jaki sposób postrzegamy dziś miłość? Dlaczego niektórzy wolą pozostać w roli singla? Co tworzy bariery w znalezieniu partnera...

Czytaj więcej

Konferencje 31-05-2019

10th Polish-Spanish Conference on the European Legal Tradition

Obrót gospodarczy jest istotnym elementem współczesnej globalnej gospodarki. Jej pierwowzór odnajdujemy antycznym świecie zdominowanym przez Imperium Rzymskie. Wówczas to powstał pierwszy system prawa będący wsparciem dla uniwersalnej gospodarki. 10 konferencja...

Czytaj więcej

Konferencje 29-05-2019

Nowoczesne metody edukacji i aktywizacji seniorów

W zakresie wspomagani rozwoju człowieka szczególną uwagę zwraca się na to, aby projektować działania i tworzyć metody pracy, które polepszą jakość naszego życia w każdym jego okresie, również senioralnym. Żyjemy...

Czytaj więcej

Konferencje 28-05-2019

(Nie)pełnosprawni na rynku pracy

Uczniowie niepełnosprawni mogą być aktywni społecznie i zawodowo, a ich rozwój edukacyjno-zawodowy to proces, w którym uczniów powinna wspierać rodzina, szkoła oraz instytucje i organizacje pożytku publicznego. Podczas konferencji wystąpią...

Czytaj więcej

Konferencje 25-05-2019

IV Seminarium Naukowe Studentów Psychologii

W Poznaniu startuje czwarta edycja spotkań adresowanych do osób zainteresowanych psychologią. W krótkich, dwudziestominutowych wystąpieniach uczestnicy przedstawią wyniki prowadzonych przez siebie badań oraz wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne. W spotkaniu...

Czytaj więcej

Konferencje 25-05-2019

I Konferencja „SportTalks: Inspiracja – Motywacja – Działanie”

Tematem przewodnim konferencji jest sport oraz psychologia sportu, a także obszary z nim związane, takie jak fizjoterapia i dietetyka. Wydarzenie skierowane jest do szerokiego grona odbiorców: psychologów, sportowców, trenerów, studentów...

Czytaj więcej

Konferencje 23-05-2019

II Forum Prawa Administracyjnego

Instytut Prawa Uniwersytetu SWPS we współpracy z Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu serdecznie zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu „Forum prawa administracyjnego”. Podczas spotkania rozmawiać będziemy o regulacjach dotyczących planowania...

Czytaj więcej

Konferencje 20-05-2019

Seminarium: Facing Shame with Empathy

Jak radzisz sobie ze wstydem? Jaką rolę może odgrywać empatia w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami? O empatii rozmawiamy bez problemów, z kolei wstyd to temat trudniejszy, gdyż często wywołuje...

Czytaj więcej

Konferencje 16-05-2019

Przestępczość – w kręgu zła

Program konferencji obejmuje pasjonujące zagadnienia kryminalne, najnowsze osiągnięcia naukowe: profilowanie kryminalne, psychologę kłamstwa, przemoc w internecie, przestępstwa seksualne czy samobójstwa. Na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu z wykładami wystąpi kilkunastu specjalistów w...

Czytaj więcej

Konferencje 15-05-2019

O dzieciach i nastolatkach, ich rozwoju i relacji z rodzicami

Co wpływa na kształtowanie się poczucia wartości u dziecka? Czy trzeba stosować kary lub nagrody, by dziecko przestrzegało społecznych norm? Jak wyznaczać dziecku granice, by szanować potrzeby zarówno jego jak...

Czytaj więcej

Konferencje 13-05-2019

III ADR Study Space. Ogólnopolskie seminarium naukowe mediacji i arbitrażu

Już po raz trzeci naukowcy z całej Polski zajmujący się mediacjami i ADR spotkają się, by dyskutować o problemach dotyczących sporów prawnych. Jak organizować badania nad ich rozwiązywaniem w sposób interdyscyplinarny?...

Czytaj więcej

Konferencje 09-05-2019

Queer and Here. Jak zmienia się społeczność LGBTQ+ i jej postrzeganie?

W czerwcu 1969 r. policja zorganizowała nalot na nowojorski Stonewall Inn, które było miejscem spotkań mniejszości seksualnych. To wydarzenie jest symbolicznym początkiem ruchu wyzwolenia osób LGBTQ+. Z okazji 50. rocznicy...

Czytaj więcej

Konferencje 08-05-2019

XIII Konferencja Psychologii Ekonomicznej (ASPE)

Psychologia zachowań ekonomicznych, podejmowanie decyzji, percepcja ryzyka, ekonomia eksperymentalna... to niektóre z tematów, które zostaną poruszone na XIII Konferencji Psychologii Ekonomicznej. Gościem specjalnym będzie porf. dr hab. Andrzej Falkowski.

Czytaj więcej

Konferencje 08-05-2019

IX Konferencja Zespołu Badania Wpływu Społecznego „ZaBaWa”

Dziewiąta edycja konferencji Zespołu Badania Wpływu Społecznego to znakomita okazja do spotkania dla osób zainteresowanych tematyką technik i metod wywierania wpływu społecznego, jego skuteczności i uwarunkowań. Wydarzenie jest kierowane zarówno...

Czytaj więcej

Konferencje 15-04-2019

Eye Tracking in the Wild – Pierwsza Sesja Studencka

Czym jest okulografia i czego możemy się dzięki niej dowiedzieć? O możliwościach, jakie oferuje eye tracking oraz o najnowszych trendach związanych z tą technologią opowiedzą specjaliści z zakresu okulografii podczas...

Czytaj więcej

Konferencje 11-04-2019

Polska-Skandynawia: międzypokoleniowe spotkania naukowe

Konferencja da możliwość spotkania się kilku pokoleń polskich skandynawistów (pracownikom naukowym, nauczycielom akademickim, doktorantom, studentom), którzy zaprezentują swoje osiągnięcia i plany badawcze, a także projekty prac doktorskich, magisterskich i licencjackich...

Czytaj więcej

Konferencje 10-04-2019

XIV Konferencja Sieci Przedsiębiorczych Kobiet FUTURE OF WORK

Granice w dzisiejszych trendach związanych z pracą, kapitałem ludzkim, zarządzaniem stały się nieostre – pomimo pewnych oczywistych różnic, wynikających z różnych ról, temperamentów i predyspozycji, jesteśmy świadkami nowych definicji w...

Czytaj więcej

Konferencje 04-04-2019

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Filmowe Psycho-Tropy”

Konferencje z cyklu „Filmowe Psycho-Tropy” to spotkania naukowców i praktyków, podczas których umożliwiamy dialog i wymianę doświadczeń przedstawicielom różnych środowisk. Z jednej strony, chcemy promować interdyscyplinarność działań naukowych, dlatego zapraszamy...

Czytaj więcej

Konferencje 02-04-2019

Dziecko w systemie wsparcia

Rodzina to podstawowa, najmniejsza i najstarsza forma życia społecznego. To na rodzinie spoczywa odpowiedzialność za przygotowanie dziecka do samodzielnego i odpowiedzialnego życia. Dlatego właśnie dla dziecka pozbawionego opieki rodziców biologicznych...

Czytaj więcej

Konferencje 26-03-2019

Ekonomika miejsc pamięci. Program badań muzeów i miejsc pamięci

Podczas seminarium zatytułowanego „Ekonomika miejsc pamięci. Program badań muzeów i miejsc pamięci byłych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady” zostaną przedstawione założenia i program ekonomiki miejsc pamięci oraz stan badań...

Czytaj więcej

Konferencje 08-03-2019

Prawa kobiet w ujęciu globalnym i kulturowym

Jak rozumiemy równouprawnienie i jakie aspekty z nim związane wciąż wymagają zmiany? Podczas konferencji „Prawa kobiet w ujęciu globalnym i kulturowym” porozmawiamy o równouprawnieniu w polskiej kulturze, jego historii oraz...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Katowice 02-02-2019

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Kiedy proponować psychoterapię indywidualną, a kiedy rozpoczynać pracę z rodziną? Kiedy i jak łączyć te formy leczenia? Czy terapia rodzinna w ogóle ma coś jeszcze do zaoferowania dzieciom i...

Czytaj więcej

Konferencje 12-12-2018

Mediacja prawem obywatelskim

W dniach 12 i 13 grudnia Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Poznaniu stanie się centrum szerokiej debaty na temat mediacji. Podczas skierowanej do profesjonalistów konferencji pt. „Mediacja prawem obywatelskim” uczestnicy...

Czytaj więcej

Konferencje 08-12-2018

III Seminarium Naukowe Studentów Psychologii

W Poznaniu startuje druga edycja spotkań adresowanych do osób zainteresowych psychologią. W krótkich, dwudziestominutowych wystąpieniach przedstawią one wyniki prowadzonych przez siebie badań oraz wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne. W spotkaniu...

Czytaj więcej

Konferencje 23-11-2018

Transformator innowacyjności - relacja

1918 rok – Polska odzyskuje niepodległość, a Kazimierz Szpotański zakłada Fabrykę Aparatów Elektrycznych (FAE). Ambitny inżynier do dziś jest wzorem biznesmena, innowatora i społecznika. Podczas konferencji przybliżymy FAE oraz jej założyciela...

Czytaj więcej

Konferencje 22-11-2018

Niedokończona emancypacja? 100 lat praw wyborczych kobiet

Na ulicy, w szkole, na uniwersytecie. W parlamencie, w sporcie i na scenie. Jest nas więcej niż połowa społeczeństwa. Nas – kobiet. Dzięki niezłomności polskich aktywistek i aktywistów dziś żyjemy...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 21-11-2018

Open Eyes Economy Summit 2018

Czy ekonomia oparta na wartościach może być receptą na kryzys gnębiący współczesne społeczeństwa? O odpowiedzialności społecznej, przyszłości wolnego rynku, demokracji, ekologii i możliwych scenariuszach przyszłości będą dyskutować prelegenci 3. edycji...

Czytaj więcej

Konferencje 19-11-2018

Ciemna liczba przestępstw – stare typy przestępstw, nowe metody wykrywania [fotorelacja]

Ciemna liczba przestępstw to zdarzenia, które nie są objęte przez statystyki kryminalne. Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości najczęściej w tych sprawach milczą, choć skala zjawiska daje do myślenia. Przestępczość nieujawniona...

Czytaj więcej

Konferencje 09-11-2018

Zawartości 3.0. Emotions in motion

Czy tylko pozytywne emocje sprzedają? Czy w erze nadmiaru informacji jest jeszcze sposób, by zaangażować odbiorców? Podczas konferencji „Zawartości 3.0. Emotions in motion” przedstawiciele świata kultury, biznesu, nauki i...

Czytaj więcej

Konferencje 07-11-2018

Czy zachłanność jest źródłem nieodpowiedzialności?

Kim jest współczesny konsument? Dlaczego podejmuje takie, a nie inne decyzje zakupowe? Jaki związek z finansami ma konsumpcjonizm? Jak zobaczyć, co jest kłamstwem, a co prawdą? Wreszcie, czy zachłanność może...

Czytaj więcej

Konferencje 27-10-2018

Człowiek w systemie politycznym

Słynna sentencja Johna Donne'a brzmiąca "Żaden człowiek nie jest samoistną wyspą; każdy stanowi ułomek kontynentu, część lądu", nie tylko mówi o tym, że nie jesteśmy sami, ale też o tym...

Czytaj więcej

Konferencje 25-10-2018

Dobro dziecka jako wartość w prawie

Ze względu na niedojrzałość psychiczną i fizyczną dziecko wymaga szczególnej opieki i ochrony prawnej. Jak każdemu człowiekowi, przysługują mu między innymi prawa do życia i rozwoju, odpowiedniego standardu życia, wolności...

Czytaj więcej

Konferencje 23-10-2018

Nienieodpowiedzialni

Powszechne wyobrażenie na temat biznesu i przedsiębiorców nie sprzyja ich ogólnemu wizerunkowi. Panowie i panie z teczkami, w sztywnych ubraniach, pracujący 25 godzin na dobę niewiele mają wspólnego z przeciętnym...

Czytaj więcej

Konferencje 18-10-2018

Jawność w prawie administracyjnym

Zasada jawności oznacza, że obywatele mają prawo uzyskać informacje na temat działalności organów administracji publicznej. Ta kluczowa zasada współczesnej demokracji i społeczeństwa obywatelskiego nie zawsze jest respektowana przez władze. Przedmiotem...

Czytaj więcej

Konferencje 22-09-2018

Ewcome – matematyka bez barier 2018

"Przełamujemy bariery" to hasło piątej międzynarodowej konferencji East-West Conference on Mathematics Education. Wydarzenie, które odbędzie się 22-23 września 2018r. na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, jest kierowane głównie do nauczycieli, środowiska...

Czytaj więcej

Konferencje 21-09-2018

Kongres European Initiative for Exercise is Medicine

Sport to zdrowie, jednak w ostatnim czasie odnotowuje się znaczny spadek aktywności fizycznej. W ramach 7. Kongresu Exercise is Medicine odbędzie się 27 wykładów z udziałem 35 prelegentów, którzy będą...

Czytaj więcej

Konferencje 20-09-2018

Naucz mnie, kiedy mówić „NIE”

Dawniej się mówiło, że dzieci i ryby głosu nie mają. Na szczęście żyjemy w czasach, kiedy dużo większy nacisk kładzie się na prawa dzieci i ich przestrzeganie. Zdarzają się jednak...

Czytaj więcej

Konferencje 15-09-2018

Razem wokół tych, którzy nas potrzebują

Fundacja SPINA i Uniwersytetu SWPS w Katowicach serdecznie zapraszają na VII Konferencję i Warsztaty Fundacji SPINA dla Osób z Niepełnosprawnością Ruchową – „Razem Wokół Tych, Którzy Nas Potrzebują”. Wydarzenie odbędzie...

Czytaj więcej

Konferencje 14-09-2018

Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży

Uniwersytet SWPS i Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego serdecznie zapraszają konferencję „Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży – aspekty edukacyjne, kliniczne i sądowe”. Jest to kolejna konferencja z cyklu...

Czytaj więcej

Konferencje 09-07-2018

Od pomysłu do badania. Dokładanie cegiełek do rozwoju nauki

Młodzi naukowcy często mają świetny pomysł na badania, lecz nie wiedzą, od czego zacząć ich realizację, na czym się skupić i jakich pułapek unikać. Udział w konferencji jest więc znakomitą...

Czytaj więcej

Konferencje 09-07-2018

Ageing, Generational Change and Social Solidarity

Poprawiająca się opieka zdrowotna, postęp technologiczny i coraz lepsza opieka społeczna sprawia, że ludzie żyją dłużej. Niemniej jednak dzieci nie rodzi się więcej, co w rezultacie sprawia, że światowa populacja...

Czytaj więcej

Konferencje 27-06-2018

Konferencja HR Disrupt

Employer branding, czyli budowanie marki pracodawcy, to strategia danej firmy, której celem jest budowanie działalności postrzeganej jako „pracodawca z wyboru”. Aby zatrzymać wartościowych pracowników i przyciągnąć nowych specjalistów, firmy podejmują wiele...

Czytaj więcej

Konferencje 20-06-2018

Twoja Kariera 2.0

Mogłoby się wydawać, że w obliczu rynku pracownika, o którym tak często teraz słyszymy, absolwenci szkół wyższych mają do dyspozycji ogromną liczbę ofert pracy i możliwości biznesowych. Zdobycie najatrakcyjniejszej oferty...

Czytaj więcej

Konferencje 07-06-2018

Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych

Kryminalistyk, pielęgniarka, górnik, kierowca i kaskader – co łączy te zawody? Trudne i często niebezpieczne warunki pracy, wymagające szczególnych predyspozycji psychicznych i motorycznych. Podczas trzeciej edycji konferencji psychologowie oraz prawnicy...

Czytaj więcej

Konferencje 25-05-2018

Kształcenie językowe wobec wyzwań zmieniającej się szkoły

Sytuacja edukacji językowej w Polsce, kwestie wielojęzyczności w polskim systemie edukacyjnym, zmiany w podstawie programowej i ich konsekwencje dla praktyki nauczania czy kreatywności nauczycieli języków to tylko niektóre z tematów...

Czytaj więcej

Konferencje 25-05-2018

Warsaw Arbitration and Mediation Days

Uniwersytet SWPS serdecznie zaprasza na Warsaw Arbitration and Mediation Days (Warszawskie Dni Arbitrażu i Mediacji), trzydniową konferencję będącą wspólną inicjatywą najważniejszych instytucji arbitrażowych w Polsce: Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Izby...

Czytaj więcej

Konferencje 25-05-2018

Toksyczność w relacjach

W toksycznym związku na porządku dziennym są kłótnie, kłamstwa, potrzeba nadmiernej kontroli, manipulowanie uczuciami drugiej osoby. To negatywnie wpływa na zdrowie psychiczne i emocje obydwu stron. Dlaczego wchodzimy w toksyczne...

Czytaj więcej

Konferencje 25-05-2018

I Forum Prawa Administracyjnego

Jak rozpoznać wniosek o dostęp do informacji publicznej? W jakich sytuacjach można odmówić udzielenia informacji? Kiedy można mówić o nadużyciu prawa do informacji publicznej i jakie są jego konsekwencje? Na...

Czytaj więcej

Konferencje 23-05-2018

HR mix – aktualne wyzwania rynku pracy

Świat rozwija się dynamicznie i postęp, który się dokonuje na naszych oczach, dociera do wielu obszarów ludzkiej działalności. Ewolucje i rewolucje nie omijają również rynku pracy. Jedne firmy przyjmują zmiany...

Czytaj więcej

Konferencje 19-05-2018

III Konferencja Magis in Medicinae

Uniwersytet SWPS został partnerem III Konferencji Magis in Medicinae, która odbędzie się 19 maja na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Hasło magis odzwierciedla ideę, którą jest wspieranie kształcenia służb medycznych bardziej...

Czytaj więcej

Konferencje 18-05-2018

Seksualność bez tabu

Koło Naukowe Synergia działające przy wrocławskiej Filii Uniwersytetu SWPS zaprasza do zgłaszania czynnego i biernego udziału w naukowej konferencji seksuologicznej „Seksualność Bez Tabu”. Podczas wydarzenia zostaną poruszone tematy związane z...

Czytaj więcej

Konferencje 09-05-2018

Jak zaprojektować rozwój – nowe wyzwania dla Mazowsza

Nowoczesne usługi dla biznesu, inteligentne systemy zarządzania, wysoka jakość życia i bezpieczna żywność – te inteligentne specjalizacje Mazowsza po roku 2020 staną przed nowymi zadaniami związanymi z rozwojem innowacyjności. W...

Czytaj więcej

Konferencje 27-04-2018

9th Polish-Spanish Conference on the European Legal Tradition

Polityka społeczna oraz transformacje rządowych modeli wsparcia dla systemów pomocy społecznej od czasów rzymskich po współczesne instytucje będą tematem konferencji 9. polsko-hiszpańskiej konferencji nt. tradycji prawa europejskiego, która odbędzie się...

Czytaj więcej

Konferencje 19-04-2018

Free Market Road Show w Warszawie

Europa się zmienia, co wpływa na współczesne społeczeństwo. Tegoroczna edycja Free Market Road Show® (FMRS) będzie poświęcona właśnie podstawowym wartościom europejskim. Celem wydarzenia będzie dyskusja na temat problemów ekonomicznych i...

Czytaj więcej

Aktualności z Sopotu 18-04-2018

Uczelnia-idea: cyfrowa transformacja

Nowe technologie docierają wszędzie, są obecne w każdej dziedzinie życia – od codziennej komunikacji i rozrywki, przez edukację, pracę, aż po skomplikowane procesy biznesowe. Czy jesteśmy gotowi na cyfrową transformację?...

Czytaj więcej

Konferencje 16-04-2018

Nowe technologie w projektowaniu rozwoju i zmiany

Psychologiczna pomoc online? Czemu nie! Zespół badawczy z Uniwersytetu SWPS, który w 2015 roku podjął się realizacji ambitnego projektu naukowego pt. „Opracowanie systemu DESMoPsI do projektowania, udostępniania i oceny interwencji psychologicznych...

Czytaj więcej

Konferencje 13-04-2018

Languages & Emotions – Języki i emocje, Katowice 2018

Jak porozumiewać się w więcej niż jednym języku? Z czym wiąże się wielojęzyczność? Jak wychować dwujęzyczne dziecko w Polsce? Jak dobrze zdiagnozować i prowadzić terapię mutyzmu wybiórczego, autyzmu lub jąkania?...

Czytaj więcej

Konferencje 13-04-2018

Przebudzeni

Proces leczenia i reintegracji osób wykluczonych społecznie wymaga zastosowania kompleksowych metod. Podczas konferencji „Przebudzeni. Interdyscyplinarny dialog w poszukiwaniu nowych metod oraz zastosowań psychologii zdrowia, rehabilitacji i arteterapii” zostaną przedstawione różne...

Czytaj więcej

Konferencje 12-04-2018

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Filmowe Psycho-Tropy”

Konferencje z cyklu „Filmowe Psycho-Tropy” to spotkania naukowe stawiające sobie za główny cel umożliwienie dialogu i wymiany doświadczeń przedstawicielom różnych środowisk. Z jednej strony, chcemy promować interdyscyplinarność działań naukowych, stąd...

Czytaj więcej

Konferencje 06-04-2018

Zawartości. Pierwszy w Polsce nocny maraton idei

Pierwszy nocny maraton idei to wydarzenie skierowane do osób ciekawych świata i żądnych wiedzy, którzy chcą porozmawiać o dzisiejszym świecie, a przy tym poznać trendy i wytyczne, kształtujące sposób, w...

Czytaj więcej

Konferencje 16-03-2018

XII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej

Terapia behawioralna opiera się na przesłance, że wiele zachowań ludzkich, takich jak nerwice, fobie, konkretne reakcje są wyuczone i dzięki właśnie terapii można się ich oduczyć. O jej możliwościach opowiemy...

Czytaj więcej

Konferencje 16-03-2018

Autyzm a praktyka oparta na dowodach

Praktycy i badacze mówią często o terapii autyzmu nieco odmiennym językiem. Terapeuci i nauczyciele podkreślają indywidualność podejścia i znaczenie dobrych praktyk klinicznych i edukacyjnych. Z kolei badacze koncentrują się głównie...

Czytaj więcej

Konferencje 08-03-2018

Interdisciplinary Perspectives on Social Influence

Pre-swazja, posłuszeństwo wobec autorytetów czy wpływ mniejszości na grupę to tylko niektóre z licznych tematów, które zostaną poruszone podczas konferencji Interdisciplinary Perspectives on Social Influence odbywającej się w dniach 8-10...

Czytaj więcej

Archiwum Aktualności z Warszawy 02-03-2018

Znaczenie technologii blockchain dla zawodu prawnika

W ramach technologii blockchain można wyróżnić kilka rozwiązań, które mogą w niedługiej przyszłości wpływać na zawody prawnicze i wymiar sprawiedliwości. Przykładowo, już kilka państw rozważa przeniesienie rejestrów nieruchomości (ksiąg wieczystych)...

Czytaj więcej

Konferencje 02-03-2018

Otwartość i odpowiedzialność społeczna

Przemiany polityczno – społeczne oraz zmiany technologiczne stawiają przed młodymi ludźmi poważne wyzwania. Czy można uznać, że są oni obecnie dobrze przysposobieni do udziału w życiu społecznym i do odpowiedzialnego...

Czytaj więcej

Konferencje 01-02-2018

Problemy zdrowia psychicznego młodzieży

Młodość kojarzona jest zwykle z czasem pierwszych inicjacji, z odkrywaniem świata dorosłych, dokonywaniem wiążących wyborów. Okres dojrzewania to jednak także etap wielu niepokojów, dylematów i psychicznych obciążeń, których nie da...

Czytaj więcej

Konferencje 15-12-2017

Gospodarka kreatywna w Polsce. Fakty i Mity

U progu XXI wieku nauka wzbogaciła się o nowe pojęcie „gospodarki kreatywnej”. Autor tej niezwykłej koncepcji, John Hawkins, wykazał powiązanie pomiędzy gospodarką właśnie, a kulturą, technologią oraz ludzką kreatywnością. W...

Czytaj więcej

Konferencje 08-12-2017

Myślę pozytywnie – edukacja dla zdrowia psychicznego w Poznaniu

Świat nie sprzyja dbaniu o zdrowie psychiczne. Otoczenie wymaga od nas efektywności i spełniania nierzadko wygórowanych oczekiwań. W tym pędzie łatwo zapomnieć o dobrostanie psychicznym, fizycznym i społecznym. Czy jest...

Czytaj więcej

Konferencje 06-12-2017

Myślę pozytywnie – edukacja dla zdrowia psychicznego

Świat nie sprzyja dbaniu o zdrowie psychiczne. Otoczenie wymaga od nas efektywności i spełniania nierzadko wygórowanych oczekiwań. W tym pędzie łatwo zapomnieć o dobrostanie psychicznym, fizycznym i społecznym. Czy jest...

Czytaj więcej

Konferencje 05-12-2017

„Zawartości” – wartości i wiedza w branży kreatywnej

Podczas konferencji „Zawartości” nie zostaną zaprezentowane: case studies, dobre praktyki, 10 porad, jak efektywnie prowadzić fanpage. Nie będziemy prognozować trendów na 2020 r., na 2018 też nie. Prawdopodobnie żaden z...

Czytaj więcej

Konferencje 30-11-2017

Administracja porządku publicznego...

Konferencja ma przedstawić obiektywne stanowiska przedstawicieli nauki oraz praktyków zajmujących się na co dzień problematyką przewlekłości postępowań, odnoszące się do tego zjawiska, a także funkcjonowaniem skargi na przewlekłość postępowania w...

Czytaj więcej

Konferencje 28-11-2017

Festiwal filmowy jako wydarzenie

Kinomani w Polsce mogą wybierać spośród 90 festiwali filmowych. To zarówno kilkudniowe imprezy o międzynarodowym zasięgu i rozbudowanym programie, jak i niewielkie wydarzenia adresowane do lokalnej społeczności. Badacze z Uniwersytetu...

Czytaj więcej

Konferencje 28-11-2017

MEMO – narzędzie stymulujące pamięć seniorów

Ludzka pamięć, podobnie jak mięśnie, niepoddawana systematycznemu treningowi z czasem słabnie. Na problemy z zapamiętywaniem i koncentracją skarżą się przede wszystkim seniorzy. A przecież o kondycję mózgu można dbać –...

Czytaj więcej

Konferencje 24-11-2017

Stop depresji

Co dziesiąty Polak cierpi na depresję. Wiele osób z obawy przed stygmatyzacją i odrzuceniem nie podejmuje leczenia. Albo ignoruje objawy choroby, sprowadzając je do chwilowego „obniżenia nastroju”. Praca z chorymi...

Czytaj więcej

Konferencje 20-11-2017

Marketing & Media Summit 2017

Konferencja poświęcona będzie przemianom dokonywującym się w dziedzinie komunikacji zarówno w wymiarze biznesowym jak i społecznym w wyniku szybkiego postępu cyfryzacji oraz nowoczesnym formom komunikacji w mediach, marketingu i biznesie...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 17-11-2017

World Usability Day 2017

Architektura pozytywnych wrażeń – tak User Experience (UX), jedną z najprężniej rozwijających się na polskim rynku branż, określają specjaliści. A my wykroczymy poza tę definicję i podczas tegorocznej konferencji World...

Czytaj więcej

Konferencje 16-11-2017

Człowiek wobec zmian na rynku pracy XXI wieku

Rynek pracy podlega tym samym zmiennym, którym podporządkowane są pozostałe wytwory działalności ogólnoludzkiej. XXI wiek przyniósł dość nieoczekiwany zwrot w kontekście zatrudnienia – dynamiczny rozwój form pracy, rosnące oczekiwania pracodawców...

Czytaj więcej

Konferencje 16-11-2017

DOBRE PRAKTYKI W DIAGNOZIE PSYCHOLOGICZNEJ

W obecnej rzeczywistości edukacyjno-wychowawczej rola psychologów i poradni psychologiczno-pedagogicznych jest niezmiernie ważna. Trafność i rzetelność diagnozy jest podstawą efektywności dalszych działań, dlatego od kilku lat środowisko stara się wypracować kanon dobrych...

Czytaj więcej

Konferencje 27-10-2017

Dylematy demokracji

Chociaż demokratyczny system sprawowania rządów liczy sobie kilka wieków, ostatnie wydarzenia w Polsce i na świecie pokazują, jak szybko można obnażyć jego słabości. Wielu badaczy i publicystów wieszczy kryzys a...

Czytaj więcej

Konferencje 27-10-2017

Przygody Umysłu

Zrozumienie procesów uczenia się wymaga współpracy naukowców reprezentujących różne dyscypliny i dziedziny nauki. Pozornie proste pytania o kluczowe mechanizmy, efektywność, motywacje i warunki uczenia się okazują się na tyle złożone...

Czytaj więcej

Konferencje 14-10-2017

Głodnemu film na myśli

Sztuka kulinarna i filmowa tworzą wyjątkowo zgrany duet. Wiedzą o tym filmowcy, którzy chętnie wykorzystują dramaturgiczny i metaforyczny potencjał jedzenia. Poprzez kulinaria snują fascynujące opowieści o człowieku i otaczającej go...

Czytaj więcej

Konferencje 13-10-2017

O kryzysie męskości z Philipem Zimbardo na Uniwersytecie SWPS

Podczas konferencji Mężczyzna 3.0. Syn – partner – rodzic, która odbędzie się 13 października w warszawskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS, światowej sławy psycholog wyjaśni, dlaczego bycie mężczyzną jest dziś takie trudne...

Czytaj więcej

Konferencje 29-09-2017

Dziennikarz, mediaworker czy influencer?

Wiele mówi się o kryzysie współczesnego dziennikarstwa. Za ten stan rzeczy odpowiada nie tylko zmiana w samej profesji, wymuszona tempem życia i nowoczesnymi technologiami, lecz również kryzys tożsamościowy wynikający z...

Czytaj więcej

Konferencje 18-09-2017

Discourses of Historical Education

The ultimate fall of grand universal narratives has brought back organic concepts of nations and ethnicities as dominant answers to crises (financial, demographic, military, populist, and migration). The decisive turn...

Czytaj więcej

Konferencje 08-09-2017

Prawo medyczne w obliczu zmian

Konferencja ma przedstawić obiektywne stanowiska przedstawicieli nauki oraz praktyków zajmujących się na co dzień problematyką przewlekłości postępowań, odnoszące się do tego zjawiska, a także funkcjonowaniem skargi na przewlekłość postępowania w...

Czytaj więcej

Konferencje 24-08-2017

Ewcome – matematyka bez barier

Międzynarodowa konferencja East-West Conference on Mathematics Education 2017 będzie przebiegać pod hasłem „Przekraczamy bariery”. Wydarzenie, które odbędzie się 24-26 sierpnia 2017 r. na Uniwersytecie SWPS w Warszawie jest kierowane głównie...

Czytaj więcej

Konferencje 16-07-2017

From a Cross-Cultural Perspective: Conflict and Cooperation in Shaping the Future of Europe

Europe and its direct geopolitical neighborhood have become a stage for many dramatic events and processes that no one would have dared to predict some years ago. The wars in...

Czytaj więcej

Konferencje 30-06-2017

Przewlekłość postępowania sądowego – sprawozdanie

Konferencja ma przedstawić obiektywne stanowiska przedstawicieli nauki oraz praktyków zajmujących się na co dzień problematyką przewlekłości postępowań, odnoszące się do tego zjawiska, a także funkcjonowaniem skargi na przewlekłość postępowania w...

Czytaj więcej

Konferencje 27-06-2017

Praworządność a społeczeństwo i gospodarka

Konferencja ma przedstawić obiektywne stanowiska przedstawicieli nauki oraz praktyków zajmujących się na co dzień problematyką przewlekłości postępowań, odnoszące się do tego zjawiska, a także funkcjonowaniem skargi na przewlekłość postępowania w...

Czytaj więcej

Konferencje 23-06-2017

Przewlekłość postępowania sądowego

Konferencja ma przedstawić obiektywne stanowiska przedstawicieli nauki oraz praktyków zajmujących się na co dzień problematyką przewlekłości postępowań, odnoszące się do tego zjawiska, a także funkcjonowaniem skargi na przewlekłość postępowania w...

Czytaj więcej

Konferencje 12-06-2017

Wirtualne podwórko: młodzi w sieci

Dla nastolatków dostęp do sieci jest czymś oczywistym i naturalnym, jak oddychanie. Co więcej, w dorosłość wchodzi pokolenie, które nie zna świata bez Internetu. Jakie społeczne i psychologiczne konsekwencje ma...

Czytaj więcej

Konferencje 09-06-2017

7th Annual International Conference on Comparative Law: Evolution of Law (?!)

We strongly believe that comparative law is one of the best tools to study changes in law. Some say legal change is ideally evolutionary, however, this is not what we...

Czytaj więcej

Konferencje 02-06-2017

Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych

Konferencja, podobnie jak ubiegłoroczna, ma charakter interdyscyplinarny. Program aktualnej konferencji zostanie wzbogacony o aspekt prawny, zwłaszcza o problematykę współpracy lekarzy, psychologów oraz prawników w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki bezpieczeństwa, a...

Czytaj więcej

Konferencje 02-06-2017

EFEKTYWNA OCHRONA SĄDOWA - RZYMSKIE KORZENIE I INSTYTUCJE WSPÓŁCZESNE

Możliwość dochodzenia przez jednostkę ochrony jej praw przed sądem stanowi jedno z kluczowych osiągnięć cywilizacji europejskiej. Nic zatem dziwnego, że jedną z najważniejszych zasad prawa unijnego jest zasada efektywnej ochrony...

Czytaj więcej

Konferencje 30-05-2017

Rola sądów powszechnych w obronie praw i wolności obywatelskich

Czy zapewnienie realizacji praw i wolności obywateli jest główną rolą sądów? Zapraszamy na konferencję naukową organizowana przez Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. Konferencja odbędzie się 30 maja 2017...

Czytaj więcej

Konferencje 19-05-2017

5th Polish Law and Economics Conference

The phrase "law and economics" refers to the application of economic theory to the analysis of law. In this approach economic concepts are used to explain the effects of law...

Czytaj więcej

Konferencje 12-05-2017

Poznań Law & Psychology 2017

Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Poznań Law & Psychology 2017” poświęconej zagadnieniom łączącym prawo i psychologię, takim jak psychologia sądowa czy...

Czytaj więcej

Konferencje 11-05-2017

Protest and Dissent in Translation and Culture

Though dissent and protest seem to be strongly linked with politics and with political actions, the range of their senses and uses is much broader and, as Amit Chaudhuri has...

Czytaj więcej

Archiwum Aktualności z Warszawy 08-05-2017

Między Skandynawią a Polską – przekład dawniej i dziś

O przekładzie literackim i specjalistycznym, w ujęciu zarówno współczesnym, jak i historycznym będą rozmawiać uczestnicy międzynarodowej konferencji, która odbędzie się w dniach 12-13 maja 2017 r. w warszawskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS. Wykłady oraz warsztaty będą...

Czytaj więcej

Konferencje 26-04-2017

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Filmowe Psycho-Tropy”

Związki psychologii i filmu mają już długą historię. Psychologia pozwala lepiej zrozumieć motywację i postawy bohaterów, zaś film jest doskonałym nośnikiem obrazującym skomplikowane zjawiska psychologiczne. Razem stanowią niezwykle skuteczne narzędzie...

Czytaj więcej

Konferencje 22-04-2017

Languages & Emotions – Języki i emocje, Katowice 2017

Jak porozumiewać się w więcej niż jednym języku? Z czym wiąże się wielojęzyczność? Jak wychować dwujęzyczne dziecko w Polsce? Jak dobrze zdiagnozować i prowadzić terapię mutyzmu wybiórczego, autyzmu lub jąkania?...

Czytaj więcej

Konferencje 21-04-2017

The Fifth Edition of Polish Eyetracking Conference

We would like to wholeheartedly invite you to participate in Fifth Polish Eyetracking Conference, which will be held at the John Paul II Catholic University of Lublin, from April 21st...

Czytaj więcej

Konferencje 08-04-2017

Profil klienta Studenckich Poradni Prawnych

Przez dwa dni przedstawiciele i opiekunowie Studenckich Poradni Prawnych z całej Polski oraz z uczelni zagranicznych (Białorusi oraz Ukrainy) będą dyskutować o profilu klienta SPP w ujęciu nie tylko prawnym...

Czytaj więcej

Konferencje 07-04-2017

Filolog na rynku pracy

Jakie są perspektywy zawodowe absolwentów kierunków filoloicznych? Jakie kompetencje osobiste i specjalistyczne potrzebne są w różnych obszarach zawodowych pracy filologa? Jakie są kluczowe elementy programów studiów fiolologicznych w perspektywie dobrego przygotowania...

Czytaj więcej

Konferencje 07-04-2017

Przebudzeni – nowe metody arteterapii i rehabilitacji psychologicznej

Rehabilitacja psychologiczna ma zastosowanie m.in. w pomocy osobom niepełnosprawnym bądź z różnych powodów wykluczonych społecznie. Wspiera ich w pokonywaniu trudności i powtórnym włączeniu się w życie społeczne. Podczas dwudniowej konferencji...

Czytaj więcej

Konferencje 24-03-2017

Eksport polskiej żywności – wyzwania i perspektywy

Jakie wyzwania stoją przed polskimi eksporterami żywności w najbliższych latach? W jakim kierunku powinna zmierzać ewolucja prawa, aby ułatwić rodzimym firmom wejście na rynki państw spoza Unii Europejskich? Na te...

Czytaj więcej

Konferencje 16-03-2017

Współczesna praktyka diagnostyczna – osiągnięcia i wyzwania

Tegoroczna konferencja z cyklu „Diagnoza w praktyce psychologicznej” odbędzie się pod hasłem: „Współczesna praktyka diagnostyczna – osiągnięcia i wyzwania”. Celem konferencji jest wspólna refleksja i wymiana doświadczeń na temat aktualnego...

Czytaj więcej

Konferencje 13-01-2017

Rola prawa w życiu jednostki w ujęciu nauk społecznych

Czy w państwie bezprawia jedynym czynnikiem ograniczającym zachowanie człowieka byłoby jego własne sumienie? Jaka jest praktyczna rola prawa w życiu każdego z nas? Czy czujemy, że służy nam jako obywatelom...

Czytaj więcej

Konferencje 12-01-2017

Międzynarodowe sympozjum „Development, society, education & youth”

Działania na rzecz rozwoju na poziomie globalnym, krajowym i lokalnym, stymulowanie zmiany społecznej, wyzwania związane z napływem imigrantów, wsparcie młodych osób w edukacji i wchodzeniu na rynek pracy – to...

Czytaj więcej

Konferencje 03-12-2016

II POZNAŃSKA KONFERENCJA ACT

>Jak wygląda terapia akceptacji i zaangażowania w praktyce? Na czym polega specyfika pracy z dziećmi przy wykorzystaniu technik ACT? Gdzie tkwi klucz skuteczności analizy funkcjonalnej? Jak ACT radzi sobie ze...

Czytaj więcej

Konferencje 16-11-2016

Pozyskiwanie informacji w świetle zagrożeń terrorystycznych

W obliczu narastającego zagrożenia terrorystycznego coraz poważniejszym problemem jest kwestia pozyskiwania informacji przez organy ścigania i służby specjalne. Dylematem, który coraz częściej się pojawia jest to, jak daleko można ingerować...

Czytaj więcej

Konferencje 14-11-2016

Człowiek w sytuacji

Tytuł konferencji nawiązuje do jednego z podrozdziałów Profesora Tadeusza Tomaszewskiego w podręczniku „Psychologia” z roku 1975 (Warszawa: PWN). W tegorocznej edycji pragniemy zagadnienie „Człowiek w sytuacji” ująć nie tylko w świetle psychologii...

Czytaj więcej

Konferencje 08-11-2016

Obligatoryjna mediacja: najnowsze analizy i perspektywy rozwoju

Czy mediacje, których jedną z podstawowych zasad jest dobrowolność, mogą być obowiązkowe? Czy obowiązkowość korzystania z mediacji pozostaje w zgodzie z konstytucyjnie zagwarantowanym prawem do sądu? W jaki sposób odbierany...

Czytaj więcej

Konferencje 08-11-2016

Prawne aspekty innowacji w biznesie

Współczesna gospodarka za kluczowe czynniki pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw uznaje innowacyjność oraz wiedzę. Innowacyjność, rozumiana jako celowo zaprojektowana przez człowieka zmiana produktu, metod jego wytwarzania lub organizacji pracy, zastosowana w praktyce...

Czytaj więcej

Konferencje 21-10-2016

Międzynarodowe sympozjum Researching Young Lives

Wiedza o młodych dopiero wkraczających w dorosłość pozostaje rozczłonkowana i nieuporządkowana. Brakuje informacji o ich zachowaniach społecznych, doświadczeniach prywatnych i zawodowych, życiowych wyborach. Dlatego niezbędne jest obserwowanie młodych osób na...

Czytaj więcej

Konferencje 21-10-2016

Jak zostać mistrzowskim trenerem?

Kształtowanie mistrza sportu to trudny i długotrwały proces, który wymaga od każdego szkoleniowca dużego wachlarza kompetencji. Oprócz umiejętności nauczania, wiedzy i doświadczenia w sporcie, trenerom potrzebna jest rozległa wiedza z...

Czytaj więcej

Konferencje 17-10-2016

Mechanizmy krzywdzenia dzieci – aspekt prawny i psychopedagogiczny

Przemoc wobec dzieci, mimo podejmowanych środków o charakterze edukacyjnym i legislacyjnym, nadal jest bardzo poważnym problemem społecznym. Konferencja organizowana przez wrocławski wydział Uniwersytetu SWPS, Sąd Okręgowy we Wrocławiu oraz Sąd...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Wrocław 13-10-2016

VI Forum Psychiatrii Środowiskowej we Wrocławiu

„Umacnianie i zdrowienie. Dać nadzieję!” pod tym hasłem odbędzie się VI Forum Psychiatrii Środowiskowej we Wrocławiu organizowane w ramach Dni Solidarności z Osobami z Doświadczeniem Choroby Psychicznej. Czy z choroby...

Czytaj więcej

Konferencje 22-09-2016

Vladimir Nabokov and the fictions of memory

Almost 40 years after Nabokov's death his texts continue to function as literary Fabergé eggs in which scholars keep finding hidden surprises and previously overlooked details. As Nabokov wrote in...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Wrocław 16-09-2016

XIII Zjazd Naukowy Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej

Zjazd Naukowy PSPS jest jedną z najlepszych konferencji psychologicznych w Polsce, która co roku przyciąga szerokie grono zarówno początkujących badaczy, jak i doświadczonych psychologów. Odbywające się już po raz 13...

Czytaj więcej

Archiwum Aktualności z Warszawy 15-09-2016

Jak motywować uczniów?

„Motywator” to projekt interwencji edukacyjnej realizowany we współpracy Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, Biuro Projektów Biznesowych Uniwersytetu SWPS oraz Neurogry sp. z o.o. w stołecznych gimnazjach, w okresie od października 2015...

Czytaj więcej

Konferencje 13-09-2016

Immigration, Refugees, Diaspora and Difference

The question of changing shifts in in the cultural compositions of communities, populations and nations, through migration, refugee crises and diasporic identities and communities, is one of the greatest challenges...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Katowice 24-06-2016

Metody i techniki diagnozy potencjału zawodowego i predyspozycji młodzieży

Konferencja jest podsumowaniem prawie dwuletniej pracy nad projektem dotyczącym diagnozy predyspozycji społecznych i potencjału zawodowego młodzieży. Międzynarodowy zespół projektowy, złożony głównie z praktyków, podzieli się doświadczeniami w pracy z młodzieżą...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - WP 23-06-2016

Autyzm dziecięcy – zaburzenie interdyscyplinarne

Cykliczna formuła sympozjum odbywającego się co dwa lata ma na celu przedstawienie najnowszych doniesień nt. autyzmu. Interdyscyplinarny charakter spotkania, w którym specjaliści z różnych dyscyplin medycznych oraz nurtów terapii psychologicznej...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Katowice 20-06-2016

II Forum Psychoterapii Psychoz

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń praktyków zajmujących się psychoterapią zaburzeń psychotycznych, ze szczególnym uwzględnieniem metod opartych na rozmowie. Zależy nam na tym, aby rozpowszechniać świadomość, że metody psychoterapeutyczne mają istotne...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Wrocław 17-06-2016

Estetyka jedzenia w perspektywie teorii i praktyki artystycznej

Podstawową funkcją jedzenia jest zaspokajanie naszych podstawowym potrzeb biologicznych. Rzadko kiedy postrzegamy pokarm w kategorii wyższych celów. Okazuje się jednak, że te cele istnieją, a nawet wokół sztuki kulinarnej mogą...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Wydział Prawa 15-06-2016

Porównanie pomiędzy dawnym a dzisiejszym porządkiem prawnym

Pierwsze międzynarodowe seminarium polsko-niemieckie „Prawo rzymskie i prawo narodów, prawo polskie i niemieckie – porównanie pomiędzy dawnym a dzisiejszym porządkiem prawnym” odbędzie się na Uniwersytecie SWPS w Warszawie 15 czerwca...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Wydział Prawa 15-06-2016

6th Annual International Conference on Comparative Law

Większość koncepcji wspólnotowych zakłada nie tylko integrację społeczeństw pod względem gospodarczym, lecz także kultur. Integracja obejmuje również prawo, dlatego też podczas VI Dorocznej Międzynarodowej Konferencji Prawa Porównawczego porozmawiamy o wspólnym...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Katowice 14-06-2016

U progu dorosłości – czyli nastolatek vs. rzeczywistość

Młodzież, która aktualnie wkracza w dorosłość, często musi zmierzyć się z problemami nieznanymi pokoleniu ich rodziców. Podejmowanie ważnych życiowo decyzji oraz związane z tym dylematy i trudności są przedmiotem konferencji...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Katowice 10-06-2016

Ciało, ciału, ciałem

Tematyka ciała i cielesności w XX i XXI wieku otrzymała niezwykle wysoki status ważności. Przez wieki pomijane lub sprowadzone do poziomu siedliska grzechu – dziś ciało wzbudza prawdziwą fascynację i...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - WNHiS 06-06-2016

Pokolenie młodych dorosłych łączących edukację z pracą

Inicjacja zawodowa, perspektywy dla osób wchodzących dopiero na rynek pracy, łączenie pracy z edukacją – to tylko niektóre z zagadnień, które będą omawiane w czasie konferencji „Pokolenie młodych dorosłych łączących...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - WNHiS 03-06-2016

Comics in Culture/Culture in Comics

Celem konferencji jest zaprezentowanie szerokiego wachlarza perspektyw na  różne formy komiksu i jego roli w kulturze. Komiks, jako wyjątkowe połączenie literatury i sztuki wizualnej, którego spektrum rozciąga się od rozrywki...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Katowice 02-06-2016

Psychologia i medycyna w zawodach trudnych i niebezpiecznych

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a jednym z istotnych punktów programu będzie problematyka współpracy lekarskiej i psychologicznej w zakresie orzecznictwa, profilaktyki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w zawodach wymagających szczególnej sprawności psychomotorycznej...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Poznań 31-05-2016

Prawo, zarządzanie, analityka. Współczesne trendy w sporcie

Tuż przed startem Euro 2016 we Francji zapraszamy na konferencję naukową, w czasie której będą omawiane zagadnienia związane z prawem, zarządzaniem i analityką w sporcie.   KONFERENCJA Prawo, zarządzanie, analityka. Współczesne trendy w...

Czytaj więcej

Konferencje 20-05-2016

I Poznańska Konferencja ACT

Na czym polega terapia akceptacji i zaangażowania? Czy jest skuteczna? Dlaczego nazywana jest „trzecią falą”? Skąd bierze się jej rosnąca popularność na świecie? Czy terapia ACT jest skutecznym narzędziem pracy...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Sopot 19-05-2016

II Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji

W dniach 19-20 maja 2016 r. w sopockim wydziale Uniwersytetu SWPS odbędzie się II Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, organizowany przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy w Sopocie oraz Polskie...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - WNHiS 18-05-2016

Representing Jewish History...

W maju 2016 roku odbędzie się trzecia konferencja poświęcona tematyce żydowskiej w kulturach europejskich i amerykańskich, tym razem dotycząca problematyki przedstawiania historii w kulturze popularnej, muzeach i przestrzeni publicznej: Representing...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Katowice 13-05-2016

I Forum Psychologii Zdrowia Społeczności

Jak kultura społeczności religijnej wpływa na funkcjonowanie uczniów w szkole i zaangażowanie w relacje rówieśnicze? Czego powinni być świadomi nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy, którzy dbają o integrację uczniów z grup...

Czytaj więcej

Konferencje 13-05-2016

Prawo a roboty

Temat robotów i sztucznej inteligencji przestał być już wyłączną domeną literatury i kina. Podnoszony jest za to coraz częściej przez naukowców oraz etyków, budzi obawy również w środowisku prawniczym. Stał...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Poznań 12-05-2016

II Konferencja Psychologii Pozytywnej

Formalnie psychologia pozytywna ma już 15-letnią historię – licząc od 2000 roku, w którym czasopismo „American Psychologist” opublikowało numer poświęcony temu nowemu nurtowi w psychologii, proklamując niejako jego istnienie w...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - WP 07-04-2016

Osobowość i temperament a psychoterapia

Zasadniczym celem sympozjum jest przyjrzenie się zagadnieniom związanym ze zmianami zachodzącymi pod wpływem psychoterapii z perspektywy wiedzy o temperamencie i mechanizmach osobowościowych badanych na gruncie psychologii podstawowej. KONFERENCJA NAUKOWA Osobowość i temperament...

Czytaj więcej

Konferencje 06-04-2016

Precarious Places

In Guy Standing's now well known comparison of precariat and proletariat, the former may well be called a class in the making rather than a fully formed and organized social...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Sopot 15-11-2015

Jakość życia w pracy i poza nią

Od wielu lat wzrasta zainteresowanie problematyką jakości życia. Trend ten zauważalny jest również w Polsce. Powstają nowe propozycje teoretyczne, rośnie liczba badań empirycznych poświęconych jakości życia, dobrostanowi oraz szczęściu człowieka...

Czytaj więcej