Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Eksperci School of Form uczestnikami europejskiego projektu ACCELERATE

float_intro: images-old/zdjecia/ACCELERATE-partnership-SWPS.jpg

Podczas pandemii koronawirusa szkoły i uniwersytety dość szybko przystosowały się do nauczania zdalnego online, jednak przedmioty wymagające zajęć praktycznych, nieodzowne w sektorze kreatywnym, znacznie ucierpiały. Program ACCELERATE to strategiczne partnerstwo kilku europejskich uniwersytetów. Jego celem jest stworzenie nowoczesnych metodologii, narzędzi, platform i zasobów umożliwiających dostępność immersyjnego uczenia się i przyswajania umiejętności z dziedziny sztuk pięknych i projektowania.

Jesteśmy dumni, że nasi naukowcy ze School of Form, dr Monika Rosińska, socjolog specjalizująca się w badaniu dizajnu i dla dizajnu, dr Anita Basińska, socjolog zajmująca się w metodologią prowadzenia badań oraz wykorzystaniem wiedzy socjologicznej w realnym życiu, oraz Filip Zagórski, projektant specjalizujący się w komunikacji wizualnej, będą uczestniczyć w tym międzynarodowym projekcie, który skupia nauczycieli dizajnu, naukowców specjalizujących się w metodologii nauczania oraz ekspertów zajmujących się technologiami wykorzystywanymi w procesach edukacyjnych.

Nauczanie sztuk pięknych i dizajnu – przywoływanie ducha innowacji

ACCELERATE to program finansowany ze środków Erasmus+. Projekt czerpie z ducha innowacji wynikającej z praktyki, którego wykładowcy uczący sztuk pięknych i dizajnu przywoływali od marca 2020 r. Program będzie się koncentrował na roli immersyjnych technologii – zmienionej, wirtualnej i mieszanej rzeczywistości, które są również znane jako rozszerzona rzeczywistość (extended reality – XR) – w nauczaniu sztuk pięknych i dizajnu. Twórcy programu nie zapominają jednocześnie o tym, że wielu uczniów i studentów mierzy się z trudnościami w dostępie do technologii XR, np. z powodu niepełnosprawności, skomplikowanej sytuacji osobistej, niskiej jakości sprzętu czy słabego i zawodnego dostępu do internetu.

Działania School of Form – znaczący wkład w projekt

School of Form Uniwersytetu SWPS odpowiada w projekcie za wstępną analizę potrzeb, która zaplanowana jest na okres od czerwca 2021 do lutego 2022 r.

W ciągu kilku ostatnich miesięcy ukazało się wiele artykułów i sondaży oceniających wpływ COVID-19 na procesy nauczania i uczenia się w całej Europie, jednak dotychczas nie poczyniono usystematyzowanej próby oceny wpływu pandemii na nauczanie sztuk pięknych i dizajnu. Studenci tych kierunków nie mieli możliwości uczenia się praktycznych kompetencji w pracowniach i studiach z profesjonalnym sprzętem, a przecież stanowi to istotę artystycznych i kreatywnych dyscyplin.

Naukowcy ze School of Form – dr Monika Rosińska, dr Anita Basińska oraz Filip Zagórski – opracują kwestionariusze adresowane do studentów, nauczycieli akademickich i pracowników technicznych, przeprowadzą rozmowy ze studentami w grupach fokusowych i przygotują raport diagnostyczny. Jego wyniki dostarczą dokładnej oceny jakościowej i ilościowej dotyczącej wpływu COVID-19 na nauczanie sztuk pięknych, dizajnu oraz pokrewnych przedmiotów opartych na zajęciach praktycznych, na studiach I stopnia, w czasie trwania pandemii w latach 2020–2021.

Będzie to prawdopodobnie pierwszy kompleksowy raport w Europie dotyczący doświadczenia nauczania i uczenia się sztuk pięknych i dizajnu podczas pandemii. Wyniki badań zawarte w raporcie będą podstawą do stworzenia podręcznika metodologii ACCELERATE oraz immersyjnego ekosystemu, dzięki zidentyfikowaniu głównych zasad i rekomendacji dla immersyjnego nauczania sztuk pięknych i dizajnu. Raport zostanie udostępniony społeczności zajmującej się sztukami pięknymi i dizajnem poprzez specjalnie stworzoną stronę internetową projektu ACCELERATE i stanie się podstawą do opracowywania praktyk pedagogicznych na innych uniwersytetach w Europie i na świecie.

Ponadto naukowcy ze School of Form, którzy mają doświadczenie w tworzeniu innowacyjnych doświadczeń opartych na nauczaniu cyfrowym, zorganizują dla przyszłych nauczycieli immersyjnych metod nauczania trzydniowe „Szkolenie dla trenerów”. Jednym z celów szkolenia będzie opracowanie praktycznych wytycznych nauczania oraz przydatnych materiałów.

Dzięki pedagogicznym i technologicznym rezultatom ACCELERATE może się stać prawdziwie pionierskim programem, a studentom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej może dostarczyć nowych form zaangażowania w sztuki piękne i dizajn.

Nowa platforma wspomagająca dostępne immersyjne nauczanie

W ramach programu ACCELERATE powstanie prototyp platformy do szeroko dostępnego immersyjnego nauczania sztuk pięknych i dizajnu. Celem platformy będzie demokratyzacja technologii XR, a nie ograniczanie jej jedynie dla tych, którzy posiadają najlepszy sprzęt i najszybsze łącza internetowe. Platforma ACCELERATE będzie również źródłem materiałów pedagogicznych dla nauczycieli. Partnerzy projektu wspólnie opracują przewodnik metodologiczny kursu online dla wykładowców.

Projekt będzie wspomagany poprzez kohortę 40 Studentów Ambasadorów Dostępnego Uczenia Się (Accessible Learning Student Ambassadors), którzy będą działali w pięciu partnerskich uniwersytetach.

Strategiczne partnerstwo

Strategiczne partnerstwo w projekcie ACCELERATE skupia wykładowców, naukowców zajmujących się badaniami procesów edukacyjnych oraz technologów nauczania z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Polski oraz Ukrainy. Ich celem jest refleksja nad wpływem COVID-19 na sposoby nauczania na poziomie uniwersyteckim oraz zbadanie nowych możliwości dla pedagogiki i cyfrowych innowacji.

Partnerzy wnoszący różnoraką ekspertyzę do projektu ACCELERATE:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..