Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Prokrastynacja a kontrola poznawcza

Kto ma do niej skłonność? Jakie deficyty jej towarzyszą i jakie to może mieć konsekwencje? Naukowcy z Laboratorium Neuronauki Emocji Uniwersytetu SWPS zbadali różnice w proaktywnej i reaktywnej aktywacji kontroli poznawczej wśród studentów o różnym współczynniku prokrastynacji.

#prokrastynacja #kontrola poznawcza #neurofizjologia

Co badaliśmy?

  • Wpływ współczynnika prokrastynacji na zmniejszoną aktywację przygotowawczą i kontrolę poznawczą wśród studentów.

W jaki sposób?

  • Do pomiaru poziomu prokrastynacji naukowcy wykorzystali polską wersję Aitken Procrastination Inventory (API: Aitken, 1982), składającą się z 19 pozycji z 5-punktowym formatem odpowiedzi skali Likerta. Uczestnikami polskiej części badania byli studenci (N = 1968) z różnych poznańskich uczelni. Z tej próby, w oparciu o odchylenie standardowe średniego wyniku w API, wybrano 80 uczestników o wysokiej i 80 uczestników o niskiej skłonności prokrastynacyjnej. Wykluczeni zostali uczestnicy z zaburzeniami psychiatrycznymi lub neurologicznymi oraz nieskorygowanym widzeniem.

Wnioski z pracy badawczej

  • Wyniki neurofizjologiczne wskazują, że osoby o dużym stopniu prokrastynacji mogą wykazywać mniejsze zaangażowanie w kontrolę proaktywną niż osoby o niskiej prokrastynacji.

Poza niższymi wartościami niektórych wskaźników kontroli proaktywnej, osoby o wysokim współczynniku prokrastynacji wykazywały również wolniejsze reakcje podczas całego zadania, co może wynikać z nieuwagi na sygnały i zmniejszonej aktywacji przygotowawczej przed prezentacją sondy.

BIO Jaroslaw Michalowski
dr hab. Jarosław Michałowski, profesor Uniwersytetu SWPS
współautor badania, kierownik Laboratorium Neuronauki Emocji