logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Jarosław Michałowski
Poznań
Psychologia
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu
Instytut Psychologii , Laboratorium Neuronauki Emocji,
BIO Jaroslaw Michalowski

dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS

Jarosław Michałowski

Instytut Psychologii
kierownik Laboratorium Neuronauki Emocji
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu
dziekan

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog. W pracy naukowej koncentruje się na problematyce neuronalnych korelatów doświadczeń emocjonalnych oraz relacjach pomiędzy emocjami i procesami poznawczymi. Bada neuronalne mechanizmy powstawania, utrzymywania się i terapii problemów psychicznych związanych ze zbyt niskim lub zbyt wysokim poziomem lęku (zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, prokrastynacja). Analizuje także neuronalne mechanizmy i efektywność oddziaływań psychoterapeutycznych.

Jest certyfikowanym terapeutą i superwizorem terapii poznawczo-behawioralnej (cognitive behavioral therapy – CBT) oraz terapeutą schematów. Pomaga pacjentom z nerwicami, zaburzeniami lękowymi, depresjami i trudnościami w relacjach.

Kierownik lub/i wykonawca w licznych projektach badawczych, dotyczących m.in.: neuronalnych korelatów prokrastynacji, neuronalnych korelatów zarażenia emocjonalnego, wpływu poziomu strachu na czujność i selektywność uwagi. Autor i współautor licznych artykułów naukowych z dziedziny psychofizjologii klinicznej oraz psychoterapii zaburzeń lękowych i afektywnych, publikowanych m.in. w „Personality and Individual Differences”, „International Journal of Psychophysiology”, „Social cognitive and affective neuroscience”.