Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Poznaj naszych naukowców

Jarosław Michałowski

 

Uniwersytet SWPS to jedna z najaktywniejszych jednostek badawczych w kraju. Wyniki naszych badań znajdują zastosowanie w edukacji, biznesie i administracji publicznej. Tego typu innowacje wymagają zapału, odwagi, zaangażowania, odpowiedzialności i wielu lat ciężkiej pracy. Chcielibyśmy przedstawić wam ludzi stojących za projektami naukowymi, pokazać centra badawcze, w których pracują i odkryć przed wami fascynujący świat nauki, która zmienia nasze życie na lepsze.

Obejrzyj wideo
\

Obszar badań
Psychologia: badania eksperymentalne, neuronauka, mobilne interwencje psychologiczne (np. chatbot terapeutyczny)

Dr hab. Jarosław Michałowski, prof. Uniwersytetu SWPS, jest dziekanem Wydziału Psychologii i Prawa w Poznaniu Uniwersytetu SWPS. Jest psychoterapeutą i superwizorem terapii w nurcie poznawczo-behawioralnym. Pełni również funkcję kierownika Laboratorium Neuronauki Emocji. Zespół laboratorium, wykorzystując eksperymentalne metody badawcze, analizuje aktywność mózgowia u osób cierpiących na różne zaburzenia psychiczne, aby opracować skuteczne metody terapii. Laboratorium jest wyposażone w nowoczesny system do rejestracji EEG, który umożliwia pomiar elektrycznej aktywności mózgowia, elektrokardiogram (EKG) do pomiaru rytmu serca oraz sprzęt do pomiaru aktywności elektrodermalnej. Badacze pod kierownictwem prof. Michałowskiego opracowywali między innymi metody leczenia fobii, takich jak na przykład arachnofobia. Obecnie pracują nad interdyscyplinarnym projektem łączącym psychologię, językoznawstwo i sztuczną inteligencję – psychoterapeutycznym chatbotem o imieniu Fido, kierowanym przede wszystkim do młodych ludzi. Dzięki temu, że Fido będzie łatwo dostępny na urządzeniach mobilnych, szybko dostarczy im podstawowego wsparcia psychologicznego.

Najbardziej pasjonujące w byciu naukowcem jest opracowywanie koncepcji, które pomogą lepiej zrozumieć świat i naturę człowieka, a następnie przekształcanie pytań badawczych w konkretne projekty. Wymaga to dużej dozy kreatywności i wielu konsultacji z pozostałymi członkami zespołu, którzy mają różne własne pomysły. Kolejny niezwykle ekscytujący moment to ten, kiedy po raz pierwszy widzisz wyniki swoich badań. Dopiero wtedy możesz tak naprawdę pokazać światu, nad czym pracowałeś przez ostatnie 4-5 lat.

BIO Jaroslaw Michalowski
Jarosław Michałowski
Ph.D. / Associate Proffesor

Posłuchaj, co prof. Michałowski mówi na temat:

Neuronauki, eksperymentalnych projektów badawczych i pracy nad terapeutycznym chatbotem

Prof. Michałowski jest naszym przewodnikiem po Laboratorium Neuronauki Emocji Uniwersytetu SWPS. Pokazuje, jak naukowcy monitorują spontaniczną i wywołaną aktywność mózgu oraz analizują sygnały fizjologiczne badanych. Tłumaczy też, w jaki sposób wyniki tych badań pomagają w opracowaniu metod terapii osób cierpiących na różnego rodzaju zaburzenia lękowe, m.in. fobie. Prof. Michałowski opowiada również o fascynującym interdyscyplinarnym projekcie, którego celem jest stworzenie terapeutycznego chatbota. To dla członków zespołu badawczego duże wyzwanie i możliwość poszerzenia wiedzy, a efektem ich pracy będzie nowe narzędzia wspierające proces terapeutyczny.

Przeczytaj więcej na temat badań prof. Michałowskiego.

Jednostka badawcza
Laboratorium Neuronauki Emocji

Laboratorium Neuronauki Emocji prowadzi badania eksperymentalne z zakresu neuronauki poznawczej i neuronauki emocji. Wykorzystując metodę potencjałów wywołanych, naukowcy analizują aktywność mózgowia podczas wykonywania zadań angażujących procesy poznawcze i emocjonalne. W aktualnie realizowanych projektach poszukują związków pomiędzy deficytami w zakresie regulacji emocji i funkcji wykonawczych oraz predyktorów rozwoju prokrastynacji i uzależnienia od technologii.
Strona internetowa Laboratorium Neuronauki Emocji


Cykl filmów
Naukowcy z Uniwersytetu SWPS

Poznaj naszych badaczy. Posłuchaj, jak opowiadają o swojej pasji do poszukiwania odpowiedzi na pytania naukowe i o swoim zaangażowaniu w szukanie rozwiązań, które zmieniają życie jednostek i społeczności na lepsze.

Projekt jest realizowany w ramach programu „Welcome to Poland” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Poznaj naszych naukowców