Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Formularz wyszukiwania na belce: Szkolenia

lokalizacja:
obszar tematyczny:
forma:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo
Chatbot jako zautomatyzowane narzędzie wsparcia psychoterapii i pomocy psychologicznej oraz promocji zdrowia psychicznego
komercyjny
naukowo-badawczy
aplikacyjny
realizowany

Chatbotjako zautomatyzowane narzędzie wsparcia psychoterapii i pomocy psychologicznej oraz promocji zdrowia psychicznego

Jarosław Michałowski
kierownik projektu
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Jarosław Michałowski

psycholog, bada neuronalne korelaty doświadczeń emocjonalnych oraz relacje między emocjami i procesami poznawczymi

zobacz biogram
wartość projektu: 998 886 PLN
instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dyscyplina: językoznawstwo
jednostka: Instytut Psychologii Uniwersytet SWPS
lokalizacja: Poznań
okres realizacji: 2020 2021 2022

Chatbot, nad którym pracuje zespół pod kierownictwem prof. Jarosława Michałowskiego, w dowolnym miejscu i o dowolnej porze za pośrednictwem popularnych komunikatorów internetowych dostarczy podstawowego wsparcia psychologicznego. Narzędzie będzie mogło wzmocnić proces terapeutyczny, a także dać wsparcie terapeutyczne poza terapią. Algorytmy chatbota pozwolą na tekstową rozmowę z człowiekiem przy zastosowaniu najbardziej skutecznych technik terapii behawioralno-poznawczej, co z kolei umożliwi identyfikację i skorygowanie zniekształconych schematów myślowych powodujących złe samopoczucie psychiczne.

Projekt jest finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019-2022, nr projektu 012/RID/2018/19 z  18.12.2018 r., kwota dofinansowania 11 985 347 zł. Główna strona projektu »

Założenia

Celem projektu jest stworzenie chatbota wspierającego proces terapeutyczny lub dostarczającego podstawowego wsparcia terapeutycznego poza terapią. Jego działanie będzie miało na celu modyfikację zniekształceń poznawczych przy zastosowaniu dialogu sokratejskiego. Jest to skuteczna i uniwersalna technika wywodząca się z terapii behawioralno-poznawczej. Innowacją stanie się jej automatyzacja i zastosowanie chatbota, czyli oprogramowania komunikującego się z człowiekiem tekstowo, skutecznie imitującego naturalny ludzki język i stosowanego w obrębie powszechnie używanych komunikatorów internetowych. Takie środowisko jest bardzo dobrzez rokujące w kontekście skutecznego wsparcia procesu terapii oraz niesienia podstawowej pomocy psychologicznej.

Liczymy, że narzędzie to umożliwi skorzystanie z podstawowej, profesjonalnej pomocy psychologicznej szczególnie tym osobom, które doświadczają najsilniejszych oporów przed jej uzyskaniem.

Michałowski, Jarosław kierownik projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Jarosław Michałowski
Miasto
poznan
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"dziekan","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Psychologii i Prawa w Poznaniu"}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Laboratorium Neuronauki Emocji","Nazwa odmieniona":"Laboratorium Neuronauki Emocji"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Jarosław Michałowskipsycholog, bada neuronalne korelaty doświadczeń emocjonalnych oraz relacje między emocjami i procesami poznawczymi

Metodologia

Zbiory danych uczących dla modeli językowych zawartych w bocie zostały opracowane przez psychoterapeutów poznawczo-behawioralnych przy użyciu autorskiej metodologii. Chatbot będzie wykorzystywał kombinację metod uczenia maszynowego i algorytmów regułowych.

Ważnym elementem projektu jest weryfikacja skuteczności chatbota, dlatego zostaną przeprowadzone badania walidacji pragmatyki, doświadczeń użytkownika i wydajności interwencji. Finalnym produktem będzie badanie przeprowadzone we współpracy ze Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego w Poznaniu.

Zespół badawczy

Sanna, Katarzyna specjalistka terapii poznawczo-behawioralnej
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Katarzyna Sanna
Miasto
poznan
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog, psychoterapeuta, psychoonkolog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Rozwojem Osobowo\u015bci","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-centrum1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Laboratorium Neuronauki Emocji","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Katarzyna Sannapsycholog, psychoterapeuta, psychoonkolog
Szczepaniak, Norbert specjalista zarządzania pracami badawczo-rozwojowymi
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Tytuł
mgr inż.
Imię i nazwisko
Norbert Szczepaniak
Instytut
Laboratorium Neuronauki Emocji
mgr inż. Norbert Szczepaniak 
Karkosz, Stanisław specjalista projektowania i przeprowadzania badań, analizy danych z wykorzystaniem technik uczenia maszynowego
Etatowy
Tak
Biogram
Nie
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Stanisław Karkosz
Miasto
poznan
Dyscyplina
psychologia
Stanowisko
asystent
Specjalizacja
Kognitywista
Instytut
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
mgr Stanisław Karkoszkognitywista
Konat, Barbara specjalistka NLP w zakresie przetwarzania tekstu oraz modelowania obliczeniowego jego dyskursywnych własności
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Barbara Konat
dr Barbara Konat 
Gawrycka, Iwona ekspertka w zakresie rozwoju innowacji, komercjalizacji wyników badań naukowych i etyki w nauce
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Iwona Gawrycka
dr Iwona Gawrycka 

Użyteczność wyników

Oczekiwanym rezultatem projektu w wymiarze społecznym powinno być znaczne zwiększenie dostępności podstawowej formy profesjonalnej pomocy psychologicznej. Stać się tak może dzięki redukcji barier finansowych, społecznych i instytucjonalnych. Ponadto efekty projektu mogą posłużyć jako baza do budowy innych produktów o poszerzonej funkcjonalności, przeznaczonych dla użytkowników indywidualnych a także dla klinik terapeutycznych, gdzie przydadzą sie szczególnie jako narżędzie wsparcia efektywności terapii. Ułatwią one systematyzację pracy własnej pacjenta i monitorowanie efektów jego pracy z terapeutą.

Ponadto, osiągnięcia projektu w dziedzinie NLP i sztucznej inteligencji mogą stanowić silne podstawy do dalszego rozwoju chatbotów komunikujących się w języku polskim i językach pokrewnych.

Skontaktuj się
z nami

Dział Badań Naukowych

Dane teleadresowe

ul. Chodakowska 19/31, pokoje 408, 409, 410
03-815 Warszawa

[email protected]

22 517 99 21


Godziny pracy

poniedziałek – piątek: 9.00–16.00


Zespół

Dyrektor
Piotr Matejek

[email protected]