Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Natura procesów autokratycznych na przykładzie Polski i Węgier

„Naginanie i łamanie”, czyli populizm i natywizm u sterów. W jaki sposób nieliberalne rządy Fideszu oraz PiS demontują porządek liberalno-demokratyczny obu państw i jakie mogą być skutki tych działań? Odpowiedź w najnowszych badaniach prof. Bena StanleyaCentrum Studiów nad Demokracją Uniwersytetu SWPS.

#procesy autokratyczne #autokracja #populizm #natywizm #polityka #Polska #Węgry

Co badaliśmy?

  • Naturę, zakres i konsekwencje procesów autokratyzacji w Polsce i na Węgrzech, a także rolę populizmu i natywizmu w tych procesach.

W jaki sposób?

  • Argumentujemy, że nieliberalne zmiany mają podstawy ideologiczne, a populizm i natywizm odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu polityki nieliberałów. Wskazujemy konkretne praktyki, które wpisują się we wspólny „nieliberalny podręcznik działania”. Zastosowane przez nas podejście, pozwala rozróżniać przesłanki i porządek nieliberalnego kształtowania polityki a także oceniać ich konsekwencje dla rządów prawa, władzy wykonawczej oraz praw i swobód obywatelskich.

Wnioski z pracy badawczej

  • Z konkluzji wyraźnie wynika, że nie ma jednej drogi do demokracji nieliberalnej. Nieliberałów u władzy łączy wprawdzie wspólny pakiet celów i sposobów działania względem systemu politycznego oraz instytucji państwowych, ale obiektywne warunki, takie jak ich liczebność w parlamencie, siła opozycji i zdolność instytucji państwa, by oprzeć się podobnym tendencjom, nakazują różne strategie.

(…) Rozwijamy pogląd, że nieliberalne rządy używają legalizmu do zabijania liberalizmu”.