Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

„A więc wojna”

czyli fenomen rekonstrukcji historycznych

Czy odtwarzanie działań wojennych wpływa na kształtowanie tożsamości współczesnych Polaków? Rosnącą wciąż popularność wizualizacji bitewnych stała się inspiracją do stworzenia wystawy fotografii dr Agnieszki Rayss, wykładowczyni School of Form. Ekspozycja prezentowana była w gdańskim Muzeum Narodowym.

#rekonstrukcje historyczne #tożsamość Polaków #obrazy wojny #Instytut Projektowania #School of Form

Co i gdzie?

  • Autorka wystawy „A więc wojna” zaprezentowanej w gdańskim Muzeum Narodowym analizuje zjawisko rekonstrukcji historycznych w kontekście społecznym i (geo)politycznym.

Dlaczego?

  • Artystka zaobserwowała, że rekonstrukcje przeobraziły się ze zjawiska marginalnego w popularny model zachowań kulturowych, związanych także z obecną polityką historyczną. Sposób wizualizowania wojny miał i nadal ma znaczenie polityczne, oddaje bowiem przekonania na jej temat i kształtuje zbiorowe wyobrażenia.

Sedno sprawy

  • Agnieszka Rayss dostrzega w rekonstruktorach (świadomych lub nie) twórców obrazów-klisz, współuczestniczących w procesie kształtowania tożsamości Polaków i postrzegania wspólnotowej historii. Sięga ona do źródeł popularnych wyobrażeń wojny, nawiązując ikonograficznie i estetycznie do tradycji XIX-wiecznego malarstwa pejzażowego czy batalistycznego, fotografii dokumentalnej a także produkcji filmowych.

„(…) Podobnie jak może budzić wątpliwość wizja heroicznej wojny kreowana przez obrazy, tak sam obraz stawia nas przed pytaniem – czym jest to, co widzimy?”

BIO Agnieszka Rayss
dr Agnieszka Rayss, fotografka
Instytut Projektowania Uniwersytetu SWPS