Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Naukowcy rzucają wyzwanie problemowi otyłości w Polsce, analizując słabe punkty polityki żywieniowej

Polska boryka się z plagą nadwagi i otyłości. Szacuje się, że w 2025 roku - 26% kobiet i 30% mężczyzn będzie zmagać się z tym problemem. Grupa naukowców, wśród nich prof. Aleksandra ŁuszczyńskaInstytutu Psychologii Uniwersytetu SWPS, zajęła się analizą i diagnozą istniejącej sytuacji żywieniowej, jej słabych punków oraz najpilniejszych potrzeb na tle innych krajów. Wyniki nie są optymistyczne.

#zdrowa żywność #infrastruktura żywieniowa #polityka żywieniowa #ocena polityki żywieniowej

Co badaliśmy i w jakim celu?

  • Celem badania była analiza polityki związanej ze zdrowym, świadomym żywieniem w Polsce. Określenie braków w infrastrukturze związanej z tym obszarem, stworzenie polityki wdrożeniowej i ustalenie priorytetów działania.

W jaki sposób?

  • Użyto Healthy Food Environment Policy Index (Food-EPI), umożliwiającego porównanie polskiej infrastruktury i praktyk żywieniowych ze strategiami międzynarodowymi. Opracowano także listę zalecanych działań.

Wnioski z pracy badawczej

  • Polską infrastrukturę i politykę odnoszącą się do środowiska zdrowej żywności oceniono jako słabą lub bardzo słabą w większości aspektów. Wśród zidentyfikowanych działań koniecznych najwyższy priorytet nadano systemowi znakowania żywności oraz szkolenia osób zajmujących się żywieniem w szkołach.