Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Badanie ścieżek kariery zwycięzców konkursów Innowator Mazowsza i Startuj z Mazowsza – weź udział!

float_intro: images/Badanie_Mazowsze_konkurs.jpg

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu laureatów i laureatki wszystkich dotychczasowych konkursów Innowator Mazowsza oraz Startuj z Mazowsza. Projekt realizowany jest przez Uniwersytet SWPS na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Jaki jest cel badania?

Planowane badanie ma na celu określenie charakterystyki aktualnej działalności laureatów/laureatek ze wszystkich dotychczasowych edycji obu konkursów, a w szczególności wskazanie, w jaki sposób udział w konkursie przyczynił się do:

  • rozwoju laureatów/laureatek w zakresie innowacyjności,
  • współpracy ze środowiskami nauki i biznesu,
  • wykształcenia dobrych praktyk, które mogą stać się inspiracją dla prowadzenia działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej.

Badanie ma także umożliwić sformułowanie rekomendacji w zakresie promowania postaw proinnowacyjnych oraz tworzenia warunków sprzyjających nawiązywaniu współpracy między środowiskiem nauki i biznesu.

Kogo szukamy?

Do udziału w badaniu zapraszamy laureatów i laureatki wszystkich dotychczasowych konkursów Innowator Mazowsza oraz Startuj z Mazowsza. Wśród zwycięzców są zarówno naukowcy, firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz start-upy z terenu województwa mazowieckiego.

Ze względu na określone próby badawcze, nie będziemy mogli zaprosić wszystkich laureatów i laureatek do badania. Potwierdzenie udziału otrzymają Państwo w odpowiedzi na formularz zgłoszeniowy.

Na czym polega udział w badaniu?

Badanie trwa do 16 grudnia 2022 r.

W celu znalezienia odpowiedzi na powyższe zagadnienia, zespół przeprowadzi 3 badania:

  1. Badanie ilościowe: kwestionariuszowe
  2. Osoby, które ukończą badanie i spełnią warunek rekrutacyjny (są laureatami+/laureatkami konkursu Innowator z Mazowsza lub Startuj z Mazowsza), otrzymają bon do Allegro o wysokości 30 zł. Czas badania nie przekracza 20 min.

  3. Badanie jakościowe: wywiady indywidualne
  4. Czas badania wynosi max. 90 min, wynagrodzenie bon do Allegro o wysokości 100 zł.

  5. Badanie jakościowe: studia przypadków
  6. Wybranych uczestników wywiadów zaprosimy do udziału w dodatkowych rozmowach o ich działalności, otoczeniu i wpływie na środowisko społeczno-gospodarcze. Szczegóły dotyczące tej części badania zostaną przekazane chętnym osobom w trakcie wywiadów indywidualnych.

Osoby chętne do udziału w badaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

CHCĘ WZIĄĆ UDZIAŁ

Dlaczego warto wziąć udział?

Efektem końcowym projektu będzie raport, broszura oraz prezentacja opisująca ścieżki kariery laureatów i laureatek konkursów oraz wskazująca rekomendacje w zakresie promowania postaw proinnowacyjnych. Ponadto uczestnicy badań otrzymają bony na zakupy w sklepie internetowym Allegro.

Udział w badaniu jest dodatkową możliwością promocji swoich osiągnięć indywidualnych lub sukcesu firmy.

O projekcie

Konkursy Innowator Mazowsza (organizowany od 2008 r.) oraz Startuj z Mazowsza (organizowany od 2018 r.) mają na celu wspieranie i promowanie postaw proinnowacyjnych oraz budowanie świadomości wśród mieszkańców regionu Mazowsza na temat roli innowacyjności w rozwoju gospodarczym regionu i zdobywaniu kompetencji opartych na nowoczesnych technologiach. Ponadto oba przedsięwzięcia przyczyniają się do budowania sieci środowiska współpracy startupów z małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami, sektorem nauki, instytucjami otoczenia biznesu i Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Projekt realizowany jest na zlecenie Województwa Mazowieckiego. Przeprowadzenie badania i opracowanie broszury pn. „Badanie ścieżek rozwoju laureatów konkursów Startuj z Mazowsza i Innowator Mazowsza” dla potrzeb realizacji projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 nr RPMA.11.01.00-14-0003/18-00 pt.: „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM”, Oś Priorytetowa XI – Pomoc Techniczna współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zespół realizujący projekt

dr
Ewa Jaczewska-Gerc

Psycholog społeczny, trener biznesu. Zajmuje się psychologią motywacji, efektywnością i wytrwałością w działaniu oraz symulacjami mentalnymi. Interesuje się związkami między różnymi formami myślenia i wyobrażania sobie a efektywnością i wytrwałością w działaniu, a także stresem i jego korelatami.

dr
Magdalena Nowicka

Zajmuje się psychologią różnic indywidualnych oraz psychometrią. Naukowo interesuje się zagadnieniami związanymi z regulacją afektywną – bada, w jaki sposób ludzie wpływają na swój nastrój oraz jakie są uwarunkowania skuteczności różnych zabiegów regulacyjnych. Autorka i współautorka artykułów naukowych poświęconych dynamice nastroju, depresji oraz schizofrenii.

mgr
Zuzanna Jakubik

Psycholożka społeczna, projektantka usług. Posiada doświadczenie w realizacji projektów badawczych oraz koordynacji programów rozwojowych – publicznych i biznesowych.

mgr
Grzegorz Rzeźnik

Socjolog, analityk i menedżer projektów badawczych. Posiada ponad 15 lat doświadczenia w projektowaniu i realizacji programów publicznych i biznesowych w obszarze badań i innowacji. Aktualnie, pełnomocnik Prorektorki ds nauki Uniwersytetu SWPS ds rozwoju centrów badawczych i wdrożeniowych oraz manager projektów strategicznych. Od 2017 r. realizuje programy doradcze i badawczo-rozwojowe na Uniwersytecie SWPS, m.in. jest menedżerem programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości - Wsparcie realizacji strategii badawczej SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.