Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Ocena wyróżniająca dla psychologii we Wrocławiu

float_intro: images-old/2015/Wydzialy/WROCLAW-siedziba2.jpg

Studia psychologiczne prowadzone na II Wydziale Psychologii Filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu otrzymały ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej, nadzorującej proces kształcenia w całym kraju. Prezydium PKA bardzo wysoko oceniło koncepcję kształcenia, programy studiów, poziom kadry naukowo-dydaktycznej oraz jakość badań naukowych prowadzonych na wydziale. 

Wysoka ocena dla II Wydziału Psychologii

Jedynie dwie uczelnie w Polsce – w tym nasza – oferują studia psychologiczne z najwyższą oceną PKA. Na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu wyróżniono koncepcję i program kształcenia na studiach I stopnia i jednolitych magisterskich. Podkreślono, że model nauczania umożliwia osiągnięcie przez studentów takiego poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, który pozwala zarówno na prowadzenie pracy naukowej, jak i działalności zawodowej.

Jako jeden z najlepszych ośrodków badawczych w Polsce wydział realizuje projekty naukowe na najwyższym poziomie. Rezultaty badań prowadzonych w jednostce są wykorzystywane w programach kształcenia, co wpływa na ich wysoki poziom. Komisja zwróciła szczególną uwagę na liczbę znamienitych wykładowców, ich doświadczenie dydaktyczne i wyjątkowy dorobek publikacyjny. Doceniono także skuteczność wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, który umożliwia odpowiednią weryfikację założeń programowych i ciągłe doskonalenie oferty dydaktycznej.

PKA sprawdziła także infrastrukturę zapewniającą studentom i pracownikom komfortowe warunki do nauki i pracy, profesjonalne wyposażenie sal dydaktycznych oraz specjalistyczne pomieszczenia laboratoryjne. W uzasadnieniu oceny zaznaczyła, że nowoczesny sprzęt służący badaniom psychologicznym umożliwia realizację procesu dydaktycznego oraz badawczego w stopniu ponadprzeciętnym.

W gronie najlepszych ośrodków studiów psychologicznych

II Wydział Psychologii na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu jest najwyżej ocenianym wydziałem nauk społecznych w Polsce. W 2013 roku otrzymał kategorię A+ przyznawaną przez MNiSW najbardziej prestiżowym jednostkom naukowym w kraju.

Według rankingu edukacyjnego „Perspektyw” z 2016 roku należy go grona pięciu najlepszych jednostek prowadzących studia psychologiczne. Oferuje psychologię na poziomie studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich i interdyscyplinarnych studiów doktoranckich. Kształci przyszłych psychologów klinicznych zajmujących się profilaktyką, diagnostyką i terapią zaburzeń psychicznych oraz psychologów biznesu specjalizujących się w rozwoju pracowników, zarządzaniu zasobami ludzkimi i zwiększaniu konkurencyjności organizacji. 

UZNANE AUTORYTETY W ŚWIECIE NAUKI

Studenci wydziału mają zajęcia dydaktyczne z wybitnymi przedstawicielami swych dziedzin naukowych, uznanymi autorytetami w świecie nauki. Jest to fundament wysokiej jakości nauczania a zarazem gwarancja, iż plany rozwoju kierunku uwzględniają doświadczenia międzynarodowe, jak również potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego i kulturalnego.

fragment raportu z wizytacji PKA

Nadzór nad procesem kształcenia w Polsce

Polska Komisja Akredytacyjna jest organizacją państwową. Zajmuje się oceną jakości kształcenia w ramach systemu szkolnictwa wyższego. Sprawdza, czy uczelnie spełniają warunki do prowadzenia studiów, weryfikuje programy nauczania, stan kadry akademickiej, infrastrukturę oraz system wsparcia studentów w procesie uczenia się, prowadzenia badań i wchodzenia na rynek pracy.

Studia wyróżnione przez PKA

O jakości kształcenia na Uniwersytecie SWPS świadczą bardzo dobre oceny PKA, która niejednokrotnie doceniła nasze studia. W 2014 roku wyróżnienie, jako jedyne w Polsce, otrzymało kulturoznawstwo prowadzone na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych. Z kolei w tym roku – psychologia na Wydziale Psychologii w Warszawie i psychologia na II Wydziale Psychologii we Wrocławiu. Komisja potwierdziła także wysoki poziom nauczania na socjologiifilologii w Warszawie, psychologii w Sopocie, psychologii w Katowicach oraz wzornictwie i  psychologii w Poznaniu.