Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Ocena pozytywna dla psychologii w Sopocie

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/students-cap.jpg

Audyt dokumentacji, spotkania z władzami wydziału, rozmowy z pracownikami i studentami, hospitacja zajęć, przegląd infrastruktury – wizytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej na Wydziale Zamiejscowym w Sopocie zakończyła się oceną pozytywną. Studia psychologiczne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie prowadzone na wydziale spełniają wszystkie kryteria oceny programowej. 

Nowoczesne metody nauczania

W uzasadnieniu swojej decyzji zespół oceniający PKA podkreślił, że koncepcja kształcenia na wydziale opiera się na krajowych i zagranicznych wzorcach, a dzięki zastosowaniu różnorodnych form aktywizujących studentów, jak na przykład: konwersatoria, seminaria, warsztaty, prace zespołowe i projektowe studenci, zdobywają umiejętności praktyczne niezbędne w zawodzie psychologa i kompetencje społeczne przydatne w każdym miejscu pracy. 

Komisja doceniła udział studentów w pracach zespołów zajmujących się opracowywaniem planów i programów nauczania. Opinie studentów pozwalają dostosować proces kształcenia do potrzeb i oczekiwań przyszłych psychologów.

Wsparcie doświadczonych praktyków

Wykładowcy prowadzą nie tylko aktywną działalność naukowo-badawczą, lecz także praktykę zawodową w obszarze psychologii. Doświadczenie zdobyte poza uczelnią wykorzystują w pracy dydaktycznej, pokazując studentom konkretne przykłady zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce.

Umowy z partnerami zewnętrznymi dotyczące organizacji praktyk studenckich oraz prowadzenia zajęć przez osoby posiadające znaczne pozaakademickie doświadczenie zawodowe zapewniają studentom bezpośredni kontakt z praktykami i umożliwiają poznanie różnych profesji, w których umiejętności zdobywane podczas studiów znajdują zastosowanie.

Współpraca z przedstawicielami biznesu

Komisja zwróciła uwagę na liczne kontakty wydziału z lokalnym środowiskiem społecznym, gospodarczym i kulturalnym, które umożliwiają współpracę z doświadczonymi praktykami.

Wydział powołał Radę Pracodawców, w skład której wchodzą przedstawiciele firm i instytucji o zróżnicowanym profilu. Opiniują oni program kształcenia i sposoby jego realizacji oraz sylwetkę absolwenta pod kątem oczekiwań rynku pracy.

MOCNE STRONY KONCEPCJI KSZTAŁCENIA

Program uwzględnia najnowszą wiedzę z dziedziny psychologii i nauk pokrewnych, stanowiącą solidną, teoretyczną podstawę umiejętności praktycznych. (…) Nauczający pracownicy są uznanymi specjalistami w swoich dziedzinach, posiadają niezbędne doświadczenie praktyczne. Metody nauczania są nowoczesne. (...) Moduły specjalnościowe mają charakter praktycznyi uwzględniają doradztwo pracodawców. Student realizuje efekty kształcenia poprzez bezpośredni kontakt z psychologami–praktykami.

fragment raportu z wizytacji PKA

Nadzór nad procesem kształcenia w Polsce

Polska Komisja Akredytacyjna jest organizacją państwową. Zajmuje się oceną jakości kształcenia w ramach systemu szkolnictwa wyższego. Sprawdza, czy uczelnie spełniają warunki do prowadzenia studiów, weryfikuje programy nauczania, stan kadry akademickiej, infrastrukturę oraz system wsparcia studentów w procesie uczenia się, prowadzenia badań i wchodzenia na rynek pracy.

Studia wyróżnione przez PKA

O jakości kształcenia na Uniwersytecie SWPS świadczą bardzo dobre oceny PKA, która niejednokrotnie doceniła nasze studia. W 2014 roku wyróżnienie, jako jedyne w Polsce, otrzymało kulturoznawstwo prowadzone na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych. Z kolei w tym roku – psychologia na Wydziale Psychologii w Warszawie i psychologia na II Wydziale Psychologii we Wrocławiu. Komisja potwierdziła także wysoki poziom nauczania na socjologiifilologii w Warszawie, psychologii w Katowicach, psychologii w Sopocie oraz wzornictwiepsychologii w Poznaniu.