Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Ocena pozytywna dla psychologii w Poznaniu

float_intro: /images-old/2015/Aktualnosci/poznan-wyklad.jpg

W 2016 roku na Wydziale Zamiejscowym w Poznaniu (obecnie Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu) odbyła się wizytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która opiniuje jakość kształcenia wyższego na wszystkich uczelniach w kraju. Studia psychologiczne prowadzone na wydziale otrzymały ocenę pozytywną. Doceniono założenia programowe i organizacyjne, wsparcie naukowe, dydaktyczne i materialne, jakie otrzymują studenci, oraz aktywność badawczą kadry akademickiej. 

Przygotowanie do działalności badawczej i pracy zawodowej

Komisja potwierdziła, że program studiów psychologicznych I stopnia i jednolitych magisterskich spełnia kryteria oceny i zapewnia studentom odpowiednie przygotowanie do prowadzenia działalności badawczej i pracy zawodowej. Model kształcenia uwzględnia najlepsze wzorce nauczania psychologii, a jego realizacja umożliwia studentom uzyskanie wysokiego poziomu kwalifikacji, niezależnie od trybu studiowania: stacjonarnego czy niestacjonarnego. 

Wydział wspiera studentów w udziale w programach wymiany międzynarodowej i krajowej. Pomaga im również w nawiązywaniu kontaktów ze środowiskiem akademickim i otoczeniem społecznym, co ułatwia przyszłym psychologom zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych.

Współpraca z doświadczoną kadrą akademicką

Wysoki poziom nauczania na wydziale gwarantują wykładowcy z wieloletnim doświadczeniem. Komisja podkreśliła, że aktywna działalność naukowo-badawcza w obszarze psychologii ma duży wpływ na sukcesy dydaktyczne jednostki. Rezultaty badań prowadzonych przez kadrę akademicką są publikowane w wiodących czasopismach anglojęzycznych i mają wpływ na treści programowe wybranych przedmiotów.

Studenci często uczestniczą w przygotowywaniu wniosków o granty badawcze, pod okiem swoich wykładowców biorą czynny udział w realizacji projektów naukowych, niekiedy zostają współautorami publikacji prezentujących osiągnięte wyniki.

NAJLEPSZE WZORCE KRAJOWE I ZAGRANICZNE

Funkcjonowanie kierunku (...) uwzględnia najlepsze wzorce krajowe i doświadczenia międzynarodowe w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia. Gwarancją wysokiej jakości kształcenia jest również kadra. Studenci mają zajęcia dydaktyczne z wybitnymi przedstawicielami swych dziedzin nauki.

fragment raportu z wizytacji PKA

Nadzór nad procesem kształcenia w Polsce

Polska Komisja Akredytacyjna jest organizacją państwową. Zajmuje się oceną jakości kształcenia w ramach systemu szkolnictwa wyższego. Sprawdza, czy uczelnie spełniają warunki do prowadzenia studiów, weryfikuje programy nauczania, stan kadry akademickiej, infrastrukturę oraz system wsparcia studentów w procesie uczenia się, prowadzenia badań i wchodzenia na rynek pracy.