logo uswps nazwa 3

Nauka i badania

Filologia angielska, skandynawistyka, iberystyka, italianistyka – studia filologiczne na Wydziale Kulturoznawstwa i Filologii [dziś Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych] otrzymały pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Prezydium doceniło różnorodną ofertę kształcenia odpowiadającą zainteresowaniom studentów.

Działalność Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Polska Komisja Akredytacyjna jest instytucja państwową, która działa na rzecz zachowania jakości kształcenia w ramach systemu szkolnictwa wyższego. Sprawdza, czy uczelnie spełniają warunki do prowadzenia studiów, weryfikuje programy nauczania, stan kadry akademickiej, infrastrukturę oraz system wsparcia studentów w procesie uczenia się, prowadzenia badań i wchodzenia na rynek pracy. Podczas wizytacji na Wydziale Kulturoznawstwa i Filologii zapoznano się z dokumentacją, przeprowadzono spotkania z pracownikami naukowo-dydaktycznymi, przeprowadzono hospitacje wybranych zajęć i rozmowy ze studentami

Programy dostosowane do potrzeb studentów

Komisja zwróciła uwagę na fakt, że treści programowe są dostosowane do potrzeb studentów, a różnorodne formy zajęć i stosowane metody dydaktyczne tworzą spójną, a zarazem elastyczną całość. Koncepcja kształcenia jest modyfikowana w porozumieniu z interesariuszami zewnętrznymi, którzy pomagają w udoskonalaniu programów nauczania i dostosowywaniu ich do potrzeb potencjalnych pracodawców.

Wyróżniająca ocena dla infrastruktury dydaktycznej i naukowej

Wydział stwarza studentom i pracownikom komfortowe warunki do nauki i prowadzenia działalności badawczej. W raporcie bardzo wysoko oceniono infrastrukturę uczelni przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności sale wyposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny i pracownie z najnowszym oprogramowaniem. 

W pracach nad planem i programem studiów, efektami kształcenia, poszczególnymi modułami brali udział interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni. Wysoko należy ocenić wdrożony za pomocą projektu UE system monitorowania losów absolwentów.

fragment raportu z wizytacji PKA

Studia filologiczne na SWPS – nauka praktycznych umiejętności

Wydział Kulturoznawstwa i Filologii stwarza studentom bardzo dobre warunki do rozwoju umiejętności praktycznych. Studia filologiczne – anglistyka, iberystyka, italianistyka, filologia norweska i szwedzka – są prowadzone przez międzynarodowy zespół wykwalifikowanych lektorów, tłumaczy i metodyków, przy wykorzystaniu najnowszych technologii informacyjnych. Przyszli filologowie mają do dyspozycji profesjonalne kabiny do tłumaczeń symultanicznych.

Studenci mają kontakt z najlepszymi wykładowcami w kraju, takimi jak: prof. Hanna Komorowska – ekspert w zakresie bilingwizmu, edukacji językowej i nauczania języka angielskiego; prof. Lucyna Aleksandrowicz-Pędich – specjalista w zakresie literatury amerykańskiej i komunikacji międzykulturowej; prof. Tadeusz Rachwał – autor licznych publikacji na temat kultur i literatur anglojęzycznych; prof. Witold Maciejewski – językoznawca, skandynawista; prof. Adam Elbanowski – tłumacz i eseista, znawca literatury Ameryki Łacińskiej.

Oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej 09-11-2016

Studia ocenione przez PKA

Uniwersytet SWPS jest pierwszą uczelnią niepubliczną, która zgłosiła gotowość poddania się kontroli państwowej instytucji nadzorującej proces kształcenia w całym kraju. Jesteśmy jedną z dwóch uczelni w Polsce, które prowadzą studia...

Czytaj więcej

Oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej 07-11-2016

Ocena pozytywna dla psychologii w Sopocie

Audyt dokumentacji, spotkania z władzami wydziału, rozmowy z pracownikami i studentami, hospitacja zajęć, przegląd infrastruktury – wizytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej na Wydziale Zamiejscowym w Sopocie zakończyła się oceną pozytywną. Studia...

Czytaj więcej

Oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej 04-11-2016

Ocena pozytywna dla psychologii w Katowicach

Studia psychologiczne na Wydziale Zamiejscowym w Katowicach otrzymały pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Wyróżniono współpracę wydziału z otoczeniem społeczno-gospodarczym i kulturalnym, działania na rzecz lokalnej społeczności oraz udział przedstawicieli firm...

Czytaj więcej

Oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej 28-10-2016

Ocena pozytywna dla wzornictwa w Poznaniu

Unikatowy program wzornictwa School of Form – nagrodzony przez MNiSW w konkursie na najlepsze programy studiów – otrzymał pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Kierunek prowadzony na Wydziale Zamiejscowym w Poznaniu spełnia wszystkie...

Czytaj więcej

Oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej 24-10-2016

Ocena pozytywna dla psychologii w Poznaniu

Na Wydziale Zamiejscowym w Poznaniu odbyła się wizytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która opiniuje jakość kształcenia wyższego na wszystkich uczelniach w kraju. Studia psychologiczne prowadzone na wydziale otrzymały ocenę pozytywną. Doceniono...

Czytaj więcej

Oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej 20-10-2016

Ocena wyróżniająca dla psychologii we Wrocławiu

Studia psychologiczne prowadzone na II Wydziale Psychologii Filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu otrzymały ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej, nadzorującej proces kształcenia w całym kraju. Prezydium PKA bardzo wysoko oceniło koncepcję kształcenia...

Czytaj więcej

Oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej 22-04-2016

Ocena wyróżniająca dla psychologii w Warszawie

Studia psychologiczne prowadzone na Uniwersytecie SWPS w Warszawie otrzymały ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Zdaniem Prezydium PKA wysoki poziom kształcenia na tym kierunku w pełni uzasadnia wydanie tak pochlebnej opinii. Wyróżnienie...

Czytaj więcej

Oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej 25-05-2014

Wyróżniająca ocena dla kulturoznawstwa

Kulturoznawstwo na Uniwersytecie SWPS jako jedyne w Polsce z wyróżniającą oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Kulturoznawstwo w SWPS otrzymało ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej – instytucji nadzorującej jakość kształcenia w ramach szkolnictwa wyższego...

Czytaj więcej

Oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej 20-04-2013

Pozytywna ocena PKA dla filologii

Kulturoznawstwo na Uniwersytecie SWPS jako jedyne w Polsce z wyróżniającą oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Filologia angielska, skandynawistyka, iberystyka, italianistyka – studia filologiczne na Wydziale Kulturoznawstwa i Filologii [dziś Wydział Nauk Humanistycznych i...

Czytaj więcej