logo uswps nazwa 3

Nauka i badania

Uniwersytet SWPS jest pierwszą uczelnią niepubliczną, która zgłosiła gotowość poddania się kontroli państwowej instytucji nadzorującej proces kształcenia w całym kraju. Jesteśmy jedną z dwóch uczelni w Polsce, które prowadzą studia psychologiczne z najwyższą oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Nasze kulturoznawstwo to jedyne studia w tej dziedzinie nauki wyróżnione przez Prezydium PKA.

Wzorcowe studia psychologiczne

O wysokiej jakości studiów psychologicznych na Uniwersytecie SWPS świadczy ocena wyróżniająca przyznana w 2016 roku II Wydziałowi Psychologii we Wrocławiu oraz dwukrotnie Wydziałowi Psychologii w Warszawie w 2005 i 2016 roku.

Polska Komisja Akredytacyjna bardzo wysoko oceniła także studia psychologiczne prowadzone na wydziałach zamiejscowych w Sopocie, Katowicach i Poznaniu – uczelnia stała się wzorcowym centrum studiów psychologicznych w Polsce.

Nowatorski program wzornictwa

Innowacyjny model kształcenia na wzornictwie w Wydziale Zamiejscowym w Poznaniu został doceniony przez PKA – kierunek otrzymał pozytywną opinię w 2016 roku. Komisja zwróciła uwagę na udział praktyków oraz przedstawicieli różnorodnych firm i instytucji sektora kreatywnego w procesie nauczania. 

Kulturoznawstwo z oceną wyróżniającą

Studia kulturoznawcze prowadzone na Wydziale Nauk humanistycznych i Społecznych otrzymały ocenę wyróżniającą w 2014 roku. Spośród ośmiu kryteriów jakościowych – aż w siedmiu uczelnia uzyskała najwyższe noty. To pierwsza tak wysoka ocena dla studiów kulturoznawczych w historii działalności Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Praktyczny wymiar studiów filologicznych

Studia filologiczne prowadzone na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych otrzymały pozytywną ocenę PKA w 2013 roku. Komisja doceniła praktyczny wymiar programów kształcenia opracowanych przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. Uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne do prowadzenia studiów I i II stopnia w zakresie filologii angielskiej, a także studiów I stopnia w zakresie skandynawistyki, iberystyki i italianistyki.

Pozytywne opinie dla socjologii

PKA dwukrotnie potwierdziła jakość kształcenia na kierunku socjologia. Kierunek otrzymał pozytywną ocenę w 2004 i 2007 roku.

Oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej 09-11-2016

Studia ocenione przez PKA

Uniwersytet SWPS jest pierwszą uczelnią niepubliczną, która zgłosiła gotowość poddania się kontroli państwowej instytucji nadzorującej proces kształcenia w całym kraju. Jesteśmy jedną z dwóch uczelni w Polsce, które prowadzą studia...

Czytaj więcej

Oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej 07-11-2016

Ocena pozytywna dla psychologii w Sopocie

Audyt dokumentacji, spotkania z władzami wydziału, rozmowy z pracownikami i studentami, hospitacja zajęć, przegląd infrastruktury – wizytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej na Wydziale Zamiejscowym w Sopocie zakończyła się oceną pozytywną. Studia...

Czytaj więcej

Oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej 04-11-2016

Ocena pozytywna dla psychologii w Katowicach

Studia psychologiczne na Wydziale Zamiejscowym w Katowicach otrzymały pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Wyróżniono współpracę wydziału z otoczeniem społeczno-gospodarczym i kulturalnym, działania na rzecz lokalnej społeczności oraz udział przedstawicieli firm...

Czytaj więcej

Oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej 28-10-2016

Ocena pozytywna dla wzornictwa w Poznaniu

Unikatowy program wzornictwa School of Form – nagrodzony przez MNiSW w konkursie na najlepsze programy studiów – otrzymał pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Kierunek prowadzony na Wydziale Zamiejscowym w Poznaniu spełnia wszystkie...

Czytaj więcej

Oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej 24-10-2016

Ocena pozytywna dla psychologii w Poznaniu

Na Wydziale Zamiejscowym w Poznaniu odbyła się wizytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która opiniuje jakość kształcenia wyższego na wszystkich uczelniach w kraju. Studia psychologiczne prowadzone na wydziale otrzymały ocenę pozytywną. Doceniono...

Czytaj więcej

Oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej 20-10-2016

Ocena wyróżniająca dla psychologii we Wrocławiu

Studia psychologiczne prowadzone na II Wydziale Psychologii Filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu otrzymały ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej, nadzorującej proces kształcenia w całym kraju. Prezydium PKA bardzo wysoko oceniło koncepcję kształcenia...

Czytaj więcej

Oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej 22-04-2016

Ocena wyróżniająca dla psychologii w Warszawie

Studia psychologiczne prowadzone na Uniwersytecie SWPS w Warszawie otrzymały ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Zdaniem Prezydium PKA wysoki poziom kształcenia na tym kierunku w pełni uzasadnia wydanie tak pochlebnej opinii. Wyróżnienie...

Czytaj więcej

Oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej 25-05-2014

Wyróżniająca ocena dla kulturoznawstwa

Kulturoznawstwo na Uniwersytecie SWPS jako jedyne w Polsce z wyróżniającą oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Kulturoznawstwo w SWPS otrzymało ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej – instytucji nadzorującej jakość kształcenia w ramach szkolnictwa wyższego...

Czytaj więcej

Oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej 20-04-2013

Pozytywna ocena PKA dla filologii

Kulturoznawstwo na Uniwersytecie SWPS jako jedyne w Polsce z wyróżniającą oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Filologia angielska, skandynawistyka, iberystyka, italianistyka – studia filologiczne na Wydziale Kulturoznawstwa i Filologii [dziś Wydział Nauk Humanistycznych i...

Czytaj więcej