Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

PlasticityTeam

Centrum Badań Neuropoznawczych

Zespół badawczy PlasticityTeam prowadzi badania zmian neuropoznawczych wywołanych różnymi rodzajami interwencji treningowych (treningi poznawcze, gry wideo i inne).

PlasticityTeam centrum badan neuropoznawczych uniwersytet swps

Działalność zespołu

Członkowie PlasticityTeam sprawdzają między innymi jakie czynniki – zarówno na poziomie zachowania, jak i mózgu – determinują, czy i na jakim poziomie osoba opanuje nową umiejętność. W prowadzonych badaniach używają jednocześnie kilku technik neuroobrazowania (strukturalnego – MRI i funkcjonalnego – EEG) razem z precyzyjną oceną funkcjonowania poznawczego w trakcie procesu nabywania nowej umiejętności. To ludzie z pasją, którzy pragną odkrywać tajemnice ludzkiego mózgu.

Zrozumieć proces uczenia się

Podczas uczenia się w mózgu powstają zmiany zarówno strukturalne takie jak, zmiany wielkości czy liczby synaps oraz funkcjonalne czyli zmiany właściwości istniejących synaps. Zjawisko to nazywamy plastycznością mózgu. Zdolność do uczenia się nowych rzeczy jest cechą, która jest wspólna dla ludzi i zwierząt, jednak nie wszyscy uczą się tak samo szybko i na tym samym poziomie.

Zrozumienie procesu uczenia się w kontekście treningu poznawczego ma kluczowe znaczenie dla rozwoju paradygmatu efektywnych treningów poznawczych. Głównie ze względu na szybko postępujące procesy starzenia się światowej populacji oraz doniesienia badaczy zajmujących się chorobami degeneracyjnymi mózgu, którzy mówią o potrzebie "pobudzania" mózgu, przez zdobywanie nowych umiejętności, kompetencji.

Wyróżnienia

Ostatnio członkowie zespołu wzięli udział w prestiżowej konferencji neuronaukowej: OHBM 2019 w Rzymie, oraz w warsztatach z analizy danych neuroobrazowych: FSL workshops 2019 organizowane przez M. Jenkinsona w Chorwacji. Doktorantki wzięły udział w Summer School 2019 z tematyki analizy danych elektroencefalograficznych organizowanej przez M. X Cohena w Holandii. Z kolei kierowniczka zespołu dr Natalia Kowalczyk została wyróżniona dwiema prestiżowymi nagrodami naukowymi: stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz stypendium wyjazdowym Fundacji Kościuszkowskiej.

Współpraca

Prowadzimy ścisłą współpracę z Instytutem Psychologii PAN oraz firmą Auxilium, developerem platformy do badań online Gex. Badania realizujemy również we współpracy ze Środowiskową Pracownią Nowych Zastosowań Diagnostycznych Jądrowego Rezonansu Magnetycznego (CNS Lab IBIB PAN), wyposażoną w specjalistyczną aparaturę badawczą – skaner rezonansu magnetycznego Discovery MR750w 3.0T firmy GE, wytwarzający pole magnetyczne o wartości indukcji 3 Tesli.

Nasz
zespół

dr
Natalia Kowalczyk

Doktoranci

 • mgr Natalia Jakubowska
 • mgr inż. Nikodem Hryniewicz
 • mgr Anna Kovbasiuk
 • mgr Wanda Zarzycka
 • mgr Justyna Józefowicz
 • mgr Aleksandra Bramorska
 • mgr Jagna Żakowicz

Współpracownicy

 • mgr Andrzej Białecki
 • dr Paweł Dobrowolski (IP PAN)
 • mgr Maciek Skorko (IP PAN)
 • mgr Maciek Gaca (IBD im. M. Nenckiego PAN)
 • mgr Anna Żochowska (WP UW)
 • mgr Natalia Rutkowska (WP UW)

Studenci

 • Paulina Lewandowska
 • Monika Myśliwiec
 • Piotr Matuszewski

Współpracujący studenci

 • Piotr Łopaciński
 • Klaudia Krystecka
 • Bartłomiej Kurczab
 • Wiktoria Podolecka
 • Iza Chałatkiewicz
 • Katarzyna Horak
 • Ibrahim Vefa Arslan

Projekty
badawcze

Zmienność w czasie neuropoznawczych efektów treningu złożonym zadaniem w formie strategicznej gry komputerowej

Celem projektu jest lepsze zrozumienie dynamiki poznawczych i strukturalnych zmian zachodzących w mózgu w czasie treningu złożonego zadania. Choć nie brakuje badań pokazujących, że funkcjonowanie poznawcze i struktura mózgu mogą ulec zmianie w wyniku specyficznego oddziaływania, wiele z prezentowanych dowodów opiera się na treningach wykorzystujących relatywnie proste zadania trenowane w stosunkowo krótkim czasie. W rzeczywistości nauka umiejętności wymaga zdecydowanie dłuższego czasu i odbywa się etapowo.

tetris w rozsypce

Zespół dr hab. Anety Brzezickiej proponuje przeprowadzenie badania treningowego z wykorzystaniem bardzo złożonego i naturalnego zadania, które pozwoli na osiągnięcie następujących celów:

cel 1: zbadanie zmian w funkcjonowaniu poznawczym w czasie uczenia się złożonej umiejętności;

cel 2: zidentyfikowanie strukturalnych zmian w mózgu, specyficznych dla obserwowanych zmian w funkcjonowaniu poznawczym;

cel 3: zidentyfikowanie początkowych (poprzedzających trening i niezależnych od niego) behawioralnych i neuronalnych charakterystyk, które odpowiadają za osiągnięcie pozytywnych efektów treningu.

Finansowanie z NCN, grant na lata 2017-2020
Kwota dofinansowania: 1 484 681 PLN

więcej o projekcie na stronie trenujmozg.pl