logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Nie
dr
Maciej Mikucki
Warszawa
Nauki o zarządzaniu i jakości
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie , Katedra Zarządzania
Instytut Nauk Społecznych ,
czarny

drr

Maciej Mikucki

Instytut Nauk Społecznych
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
adiunkt w Katedrze Zarządzania