logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Nie
mgr
Filip Zagórski
Warszawa
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
Wydział Projektowania w Warszawie , Zakład Wizualności
Instytut Projektowania,
BIO Witold Gotowski

 

Profil zawodowy

Mgr