Tak
Nie
dr inż.
Maksymilian Bujok
czarny

dr inż.

Maksymilian Bujok

Wydział Projektowania w Warszawie
adiunkt w Katedrze Informatyki