Tak
Nie
dr
Jolanta Enko
Instytut Psychologii ,
czarny

dr

Jolanta Enko

Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu
adiunkt w Zakładzie Psychologii Społecznej i Międzykulturowej