Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Religijność i duchowość jako wyznaczniki dobrostanu hedonistycznego i eudajmonicznego
naukowo-badawczy
zakończony

Religijność i duchowośćjako wyznaczniki dobrostanu hedonistycznego i eudajmonicznego

Jarosław Piotrowski
kierownik projektu
Jarosław Piotrowski
dr hab.

wartość projektu: 33 000 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: Poznań
okres realizacji: 2018 2019

Szczęście można zdefiniować zgodnie z dwiema przeciwstawnymi filozoficznie tradycjami: hedonizmem i eudajmonizmem. Hedonizm przyrównuje szczęście do przyjemności, natomiast eudajmonizm utożsamia je z ludzką zdolnością do realizacji planów. Badania prowadzone przez dr. Jarosława Piotrowskiego mają ustalić, czy religijność i duchowość mogą mieć wpływ na dobrostan w ujęciu hedonistycznym i eudajmonicznym.

Opis projektu

W dotychczasowych badaniach nad religijnością i duchowością uzyskiwano sprzeczne wyniki, być może dlatego, że w badaniach tych nie rozróżniano między tymi dwoma konceptami.

Celem tego projektu jest zbadanie wpływu religijności i duchowości na dobrostan hedonistyczny i eudajmoniczny, oraz przeanalizowanie potencjalnych mediatorów relacji między religijnością, duchowością a hedonistycznym i eudajmonicznym dobrostanem w postaci motywów społecznych: samooceny, poczucia sensu, przynależności, oraz poczucia kontroli.

Badanie będzie miało charakter korelacyjny, zostanie przeprowadzone na grupie 500 dorosłych osób, a pomiary zostaną powtórzone po 3 i 6 miesiącach.

Celem tego badania jest również uporządkowanie dotychczasowej wiedzy w tym temacie, oraz znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy religijność i duchowość mają wpływ na dobrostan.

Wpływ na sprzeczne wyniki badań ma również fakt, że w poprzednich badaniach nie uwzględniano różnych form dobrostanu. Ponadto, badania podłużne prowadzone na populacjach innych niż studenckie i kliniczne (zwłaszcza w próbach reprezentatywnych) wciąż są rzadkością. Z tego powodu wdrożenie proponowanego projektu badawczego pomoże wyjaśnić ważny problem jakim jest relacja między religijnością, duchowością a dobrostanem.

 

Badania nad związkiem religijności i duchowości z subiektywnym dobrostanem stały się w ostatnich latach modne. Panuje w nich obecnie duży chaos. Brakuje badań nad osobami innymi niż studenci i pochodzącymi z kultur innych niż anglosaska, oraz badań podłużnych. Proponowane badanie ma na celu uporządkowanie wiedzy poprzez zastosowanie jednocześnie miar religijności, duchowości i różnych form dobrostanu, oraz wypełnienie luk w dotychczasowej wiedzy poprzez przeprowadzenie podłużnego badania na próbie reprezentatywnej.

Piotrowski, Jarosław kierownik projektu
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Jarosław Piotrowski
Specjalizacja
Psycholog społeczny i międzykulturowy
Tytuł
dr hab.
dr hab. Jarosław Piotrowski

Włączenie motywów społecznych, jako możliwych mediatorów, pozwoli pogłębić zrozumienie mechanizmu leżącego u podstaw związku religijności i duchowości z dobrostanem. Z drugiej strony, przeprowadzenie badania podłużnego umożliwi wysunięcie wniosków przyczynowo-skutkowych.

Projekt jest częścią planowanego szerszego programu badawczego, którego celem jest stworzenie modelu testowego opisującego wpływ religijności i duchowości na dobrostan w perspektywie międzykulturowej.