Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo
Kultura popularna i wczesne kino na ziemiach polskich pod panowaniem rosyjskim 1890–1914
naukowo-badawczy
zakończony

Kultura popularnai wczesne kino na ziemiach polskich pod panowaniem rosyjskim 1890-1914

Łukasz Biskupski
kierownik projektu
mgr
Łukasz Biskupski

kulturoznawca, filmoznawca

wartość projektu: 127 350 PLN
instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dyscyplina: nauki o kulturze i religii
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2013 2014 2015

 

projekt naukowy

 

Kultura popularna i wczesne kino

na ziemiach polskich pod panowaniem rosyjskim 1890-1914

 

 

Jednostka realizującaUNI SWPS warszawa
Kwota dofinansowania127 350 PLN
Jednostka finansującamnisw 

Okres realizacji projektu: 2013–2015

 

Projekt opisuje rozwój nowoczesnej kultury popularnej kina na ziemiach polskich należących do Cesarstwa Rosyjskiego. Badania oparto na obserwacji zjawisk zachodzących w Guberni Piotrkowskiej i Guberni Warszawskiej w latach 1890–1914 z perspektywy tzw. Nowej Historii Kina.

Założenia projektu

Bliżej kina rodzimego

W ciągu ostatnich trzydziestu lat w światowym obiegu naukowym pojawiło się wiele monografii poświęconych odczytaniu kulturowego wymiaru wczesnego kina, wysokonakładowej prasy ilustrowanej przełomu XIX i XX wieku, domów towarowych, literatury sensacyjnej, miejskiej ikonosfery czy parków rozrywki. Przyglądanie się im pozwala nie tylko poznać historię mediów masowych, ale również kulturowy wymiar modernizacji.

Na rodzimym gruncie wczesne kino ujmowane w kontekście rozwoju mediów masowych i nowoczesnej kultury popularnej nie doczekało się jeszcze wyczerpującej analizy. Z kolei ostatnie badania nad początkami kina na ziemiach polskich były dokonywane przed kilkoma dekadami, więc nie uwzględniają aktualnych perspektyw badawczych.

 

Perspektywa lokalna i globalna

Projekt miał na celu znalezienie odpowiedzi na pytanie o to, jak kino rozwinęło się jako nowy segment branży rozrywkowej. W tym celu wzięto pod uwagę dwa aspekty:

  • historię kina w Guberni Warszawskiej i Guberni Piotrkowskiej jako formy, która zdominowała kulturę popularną;
  • lokalny obieg dystrybucyjny oraz jego związek z globalnym systemem kinematograficznym na przykładzie firmy Pathe – największego ówczesnego przedsiębiorstwa dystrybucyjnego i produkcyjnego.

Analizie poddano treść rosyjskich dokumentów urzędowych, materiałów reklamowych, akt oraz lokalnej i branżowej prasy. Dzięki temu można było uchwycić dynamikę zdobywania przez kino statusu dominującej formy rozrywki w małych miejscowościach i dużych ośrodkach miejskich.

Zespół badawczy

Wykonawcy

dr Michał Pabiś-Orzeszyna
mgr Dafna Ruppin
mgr Jakub Klima

Publikacje

  • "Duse Kinematografu". Distribution, exhibition and appropriation of Asta Nielsen's films in the Polish territories of Russia before the First World War Łukasz Biskupski [w:] The History of Cinema of Central Europe in the Intercultural Perspective, red. Dondzik M.,Pabiś-Orzeszyna M., Zając B., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015 [w druku].
  • Kino i kultura popularna w Piotrkowie przed I wojną światową Marta Piestrzeniewicz [artykuł zgłoszony do kwartalnika naukowego "Kultura popularna"].
  • Kino i kultura popularna w Łowiczu przed I wojną światową Maciej Malagniewicz [artykuł zgłoszony do kwartalnika naukowego "Kultura popularna"].
  • In the shadow of empires. Business Strategies of Warsaw-based Film Company Sfinks before World War I, konferencja "Screen Industries in East-Central Europe" referat , Ołomuniec, 29-30 listopada 2014. Łukasz Biskupski.
  • Double birth of cinema in Russian Poland – the case of Łódź referat na konferencji "Popular Culture in East-Central Europe before WWI", Uniwersytet Karola, Praga, 24 października 2014. Łukasz Biskupski.
  • The model of cinema's 'double birth': advantages, limitations, uses referat na konferencji "Historie nowych mediów/New media histories", Uniwersytet Łódzki, 16-18 października 2014. Łukasz Biskupski.
  • The periphery of attractions. The cultural format of variété and cinema in Congress Poland before 1914 "Creative Energies>Creative Industries. The NECS 2014 Conference – HOMER Workshop" Universita Cattolica del Sacro Cuore, Mediolan, 17-21 czerwca 2014. Łukasz Biskupski.

Skontaktuj się
z nami

Dział Badań Naukowych

Dane teleadresowe

ul. Chodakowska 19/31, pokoje 408, 409, 410
03-815 Warszawa

[email protected]

22 517 99 21


Godziny pracy

poniedziałek – piątek: 9.00–16.00


Zespół

Dyrektor
Piotr Matejek

[email protected]