Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Udoskonalony pomiar i trening tendencyjności pamięciowej
naukowo-badawczy
zakończony

Udoskonalony pomiari trening tendencyjności pamięciowej

Borysław Paulewicz
kierownik projektu
dr
Borysław Paulewicz

psycholog

wartość projektu: 223 860 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: Katowice
okres realizacji: 2014 2015 2016 2017 2018

 

projekt naukowy

Udoskonalony pomiar 

I trening tendencyjności PAMIĘCIOWEJ

 

 

Jednostka realizującaUNI SWPS katowice
Kwota dofinansowania223 860 PLN
Jednostka finansującaNCN 

Okres realizacji projektu: 2014–2018

 

Dlaczego obniżony nastrój wpływa na gorsze pamiętanie informacji pozytywnych i lepsze pamiętanie informacji negatywnych? Tendencyjne przetwarzanie informacji nacechowanych emocjonalnie jest jednym z głownych czynników odpowiedzialnych za pojawienie się zaburzeń emocjonalnych. Badacze z katowickiego wydziału Uniwersytetu SWPS zweryfikują skuteczność nowej metody treningu tendencyjności pamięciowej.

Cele badawcze

Celem planowanych badań jest udoskonalenie metody pomiaru i sprawdzenie trafności i wpływu na afekt nowej metody treningu tendencyjności pamięciowej. Zamierzamy przy tym częściowo rozwiązać sześć ważnych problemów metodologicznych, występujących w większości badań dotyczących tendencyjności pamięciowej.

Do pomiaru tendencyjności pamięciowej wykorzystamy intencjonalny test pamięci słów emocjonalnych. Niejawny trening tendencyjności pamięciowej będzie polegał na zastosowaniu zadania na przeszukiwanie pamięci krótkoterminowej, zmodyfikowanego w taki sposób, aby osobom badanym opłacało się pamiętać raczej bodźce pozytywne niż neutralne i raczej neutralne niż negatywne. Do pomiaru afektu zostaną wykorzystane kwestionariusze CES-D, POMS i PANAS (SUPIN).

Łącznie przeprowadzimy 3 badania.

Badanie 1 ma na celu opracowanie udoskonalonej metody pomiaru tendencyjności pamięciowej. Udoskonalona metoda pomiaru zostanie wykorzystana w badaniu 2, aby ustalić, na ile proponowana nowa niejawna metoda treningu tendencyjności pamięciowej wywołuje oczekiwane zmiany w tendencyjności pamięciowej. 

Wyniki badania drugiego posłużą do dalszego dopracowania metody treningu wykorzystanej w badaniu 3. Celem tego eksperymentu jest ocena wpływu treningu na wielowymiarowo ujęty afekt, który zostanie zmierzony zaraz po treningu, a także tydzień i miesiąc później.

Chcemy zbadać czy nowa metoda eksperymentalnej manipulacji tendencyjnością pamięciową jest skuteczna i może być wykorzystana jako uzupełnienie terapii zaburzeń emocjonalnych.

Paulewicz, Borysław kierownik projektu
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Borysław Paulewicz
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
Specjalizacja
Psycholog
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr Borysław Paulewiczpsycholog

 

Zespół badawczy

dr Agata Blaut
główny wykonawca, psycholog, specjalizuje się w psychologii poznawczej oraz problematyce zaburzeń afektywnych i lękowych

Publikacje

  • Paulewicz B., Blaut A., Gronostaj A. (2015). Memory bias training by means of the emotional short-term memory task. Polish Psychological Bulletin: wydawca- Polska Akademia Nauk.