Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Instytucjonalizacja partii politycznych w parlamentach Europy Środkowej – data mining debat parlamentarnych
naukowo-badawczy
realizowany

Instytucjonalizacja partii politycznychw parlamentach Europy Środkowej – data mining debat parlamentarnych

Agnieszka Kwiatkowska
kierownik projektu
dr
Agnieszka Kwiatkowska

socjolog, bada zachowania wyborcze, preferencje polityczne i przemiany wartości

zobacz biogram
wartość projektu: 713 916 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2020 2021 2022 2023

W jaki sposób nowe tematy stają się źródłem konfliktów politycznych? Jak rozumienie demokracji zmieniało się w czasie? Czy można przewidzieć, które partie szybko upadną, a które staną się ważnymi aktorami politycznymi? Projekt pod kierownictwem dr Agnieszki Kwiatkowskiej ma na celu analizę procesu instytucjonalizacji partii politycznych w parlamentach pięciu krajów Europy Środkowej (Polska, Czechy, Litwa, Słowacja i Węgry) za pomocą ilościowych metod analizy danych tekstowych (debaty parlamentarne) i danych liczbowych (głosowania imienne) na innowacyjnej bazie danych, która zostanie utworzona w projekcie.

{biogramadv id=22959|Agnieszka Kwiatkowska

 

Instytucjonalizacja partii politycznych w parlamentach Europy Środkowej

data mining debat parlamentarnych

Jednostka realizującaUNI SWPS
Kwota dofinansowania713 916 PLN
Jednostka finansującaNCN

Okres realizacji projektu: marzec 2020 – marzec 2023

 

W jaki sposób nowe tematy stają się źródłem konfliktów politycznych? Jak rozumienie demokracji zmieniało się na przestrzeni lat? Czy można przewidzieć, które partie szybko upadną, a które staną się ważnymi aktorami politycznymi? Projekt, pod kierownictwem dr Agnieszki Kwiatkowskiej, ma na celu analizę procesu instytucjonalizacji partii politycznych w parlamentach pięciu krajów Europy Środkowej (Polska, Czechy, Litwa, Słowacja i Węgry) za pomocą ilościowych metod analizy danych tekstowych (debaty parlamentarne) i danych liczbowych (głosowania imienne) na innowacyjnej bazie danych, która zostanie utworzona w projekcie.

Założenia projektu

Instytucjonalizacja partii politycznych jest procesem ciągłej, dynamicznej adaptacji i stabilizacji skutkującej przejściem od luźnych, spontanicznych inicjatyw do bardziej zorganizowanych sposobów kolektywnego działania. Zmiany organizacji, programu i działań partii, wynikające z konieczności dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia lub podejmowane w ramach jej własnej decyzji, uodparniają partię i wzmacniają ją jako aktora w systemie politycznym. Dr Agnieszka Kwiatkowska planuje przeanalizować, jak instytucjonalizacja wewnętrzna (spójność w wystąpieniach parlamentarnych, stabilność personalna, wewnętrzne podziały) i zewnętrzna (wpływ na inne partie w parlamencie) wpływają na trwałość partii i jej zdolność przetrwania.

Metodologia

Celem metodologicznym projektu jest ocena istniejących metod określania ideologicznych pozycji parlamentarzystów i klubów parlamentarnych oraz tworzenie nowych metod równoczesnej analizy debat parlamentarnych i głosowań imiennych, przy uwzględnieniu zmiennych poziomu mikro (metadanych dotyczących parlamentarzystów i debat) oraz poziomu makro (dotyczących systemu partyjnego). Zastosowanie różnorodnych technik statystycznych i metod uczenia maszynowego do klasyfikowania, analizowania powiązań i redukcji wymiarowości danych zwiększy dokładność analizy i przewidywania zachowań parlamentarzystów oraz działalności klubów parlamentarnych.

Dzięki badaniom debat parlamentarnych w pięciu krajach, chcemy dowiedzieć się, jakie czynniki decydują o tym, czy nowa partia polityczna przetrwa, czy też ulegnie rozpadowi bądź przejęciu przez inne ugrupowanie. Dowiemy się, w jaki sposób w wypowiedziach parlamentarnych wyraża się spójność i tożsamość partii, a także co charakteryzowało proces instytucjonalizacji systemów partyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Kwiatkowska, Agnieszka kierownik projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Agnieszka Kwiatkowska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Specjalizacja
Socjolog, politolog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Socjologii","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Agnieszka Kwiatkowskasocjolog, bada zachowania wyborcze, preferencje polityczne i przemiany wartości

 

Innowacyjność projektu polega na jednoczesnej analizie debat i głosowań parlamentarnych oraz metadanych politycznych na poziomie mikro i makro. Dane zostaną przeanalizowane w perspektywie porównawczej, z uwzględnieniem zmiennych makro, w celu wyodrębnienia efektów, które mają charakter uniwersalny. Ponieważ brak tego typu analiz, projekt jest innowacyjny pod względem teoretycznym i empirycznym, a jego wyniki wzbogacą polską i światową naukę w zakresie badań nad elitami parlamentarnymi i systemami partyjnymi. Wpływ rezultatów projektu na rozwój pola badawczego i dyscypliny naukowej będzie również wynikał z utworzenia unikatowej bazy danych.

Zespół badawczy

viktoriia muliavka
Viktoriia Muliavka
socjolog, zajmuje się badaniami uczestnictwa w protestach i wielopoziomowym modelowaniem badań porównawczych
Amanda Dziubinska
Amanda Dziubińska
politolog, zajmuje się konstytucjonalizmem porównawczym, filozofią polityki oraz badaniami nad Europą Środkową i Wschodnią
Hubert Plisiecki
Hubert Plisiecki
psycholog, zajmuje się NLP, wykrywaniem QRP i badaniami ilościowymi