Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Agnieszka Kwiatkowska

dr

Agnieszka Kwiatkowska

Instytut Nauk Społecznych
Młodzi w Centrum Lab
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
adiunkt w Katedrze Studiów Społecznych

Dla mediów

Profil naukowy

Socjolog, politolog. W pracy naukowej zajmuje się zachowaniami politycznymi, przemianami wartości społecznych, ruchami społecznymi i partiami politycznymi. Jest specjalistką od metod ilościowych w badaniach społecznych, zajmuje się projektowaniem i analizą badań sondażowych.

W latach 2014–2018 pełniła funkcję Dyrektor ds. Badań Polish Psychologists’ Association in London. Brała udział w kilkudziesięciu projektach badawczych i ewaluacyjnych we współpracy z organizacjami akademickimi, pozarządowymi, biznesowymi, think-tankami i mediami, m.in. London Metropolitan University, Place 2 Be, PBS, Friedrich-Ebert-Stiftung, Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, Centrum im. Adama Smitha, Heinrich-Böll-Stiftung, FINA, Instytutem Sobieskiego, Komisją Europejską.

Obecnie kieruje projektem naukowym „Instytucjonalizacja partii politycznych w parlamentach w Europie Środkowej – data mining debat parlamentarnych” (2020–2023, NCN, Opus). W projekcie analizuje m.in., w jaki sposób i przez jakie partie polityczne zostały wprowadzone do dyskursu publicznego nowe kwestie polityczne, a także jakie partie najsilniej wpływają na pozostałe ugrupowania oraz jak można przewidzieć rozpad partii.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu statystyki, metodologii badań, międzynarodowych badań społecznych i ekonomicznych, analizy i wizualizacji danych, systemów politycznych.