Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo
Wyobrażenia umysłowe i emocje a decyzje w warunkach ryzyka i niepewności. Wizualizowanie przyszłości jako narzędzie w podejmowaniu decyzji
naukowo-badawczy
realizowany

Wyobrażenia umysłowe i emocje a decyzje w warunkach ryzyka i niepewnościWizualizowanie przyszłości jako narzędzie w podejmowaniu decyzji

Tomasz Zaleśkiewicz
kierownik projektu
prof. dr hab.
Tomasz Zaleśkiewicz

psycholog biznesu, prowadzi zajęcia z podejmowania decyzji i psychologii ekonomicznej

zobacz biogram
wartość projektu: 1 379 784 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: Wrocław
okres realizacji: 2020 2023

Model IMRisk (Imagery Model of Risk) zakłada, że wyobrażenia umysłowe są ważnym elementem procesu decyzyjnego, gdyż oddziałują na poznawcze oceny korzyści i zagrożeń oraz generują reakcje emocjonalne. Ten oryginalny model percepcji i podejmowania ryzyka weryfikuje w swoich badaniach zespół naukowców pod kierownictwemprof. dr. hab. Tomasza Zaleśkiewicza z Uniwersytetu SWPS

 

projekt naukowy

Wyobrażenia umysłowe i emocje a decyzje w warunkach ryzyka i niepewności

Wizualizowanie przyszłości jako narzędzie w podejmowaniu decyzji

 

 

 

 

 

Jednostka realizującaUNI SWPS wroclaw
Kwota dofinansowania1 379 784 PLN
Jednostka finansującaNCN

Okres realizacji projektu: 2020–2023

Model IMRisk (Imagery Model of Risk) zakłada, że wyobrażenia umysłowe są ważnym elementem procesu decyzyjnego, gdyż oddziałują na poznawcze oceny korzyści i zagrożeń oraz generują reakcje emocjonalne. Ten oryginalny model percepcji i podejmowania ryzyka weryfikuje w swoich badaniach zespół naukowców pod kierownictwem prof. dr. hab. Tomasza Zaleśkiewicza z Uniwersytetu SWPS.

Opis projektu

Założenia

W wielu codziennych sytuacjach ludzie dokonują wyborów między opcją bezpieczną a niepewną. Wybory te mogą dotyczyć różnych sfer codziennego życia: finansów (np. czy wydać pieniądze kupując dodatkowe ubezpieczenie samochodu?), zdrowia (np. czy zażyć lek, który może spowodować poważne skutki uboczne?), życia społecznego (np. czy sprzeciwić się przełożonemu w obecności współpracowników?), etyki/moralności (np. czy ściągać podczas egzaminu?) i sposobów spędzania wolnego czasu (np. czy udać się samotnie w nieznaną część obcego miasta?).

W celu zilustrowania podobnych problemów decyzyjnych można wyobrazić sobie pacjenta cierpiącego z powodu choroby, który otrzymał propozycję wzięcia udziału w innowacyjnej, eksperymentalnej terapii, dającej szansę szybszego powrotu do zdrowia. Lekarz informuje go jednak, że w przypadku nowej terapii istnieje możliwość wystąpienia nie do końca jeszcze znanych skutków ubocznych. Pacjent ma w tym momencie podjąć decyzję, czy zaakceptować propozycję lekarza (wybór opcji niepewnej) czy odrzucić ją i przejść standardową terapię (wybór opcji bezpiecznej). W przypadku standardowej opcji leczenia proces wracania do zdrowia jest dłuższy i bardziej uciążliwy, ale wszystkie skutki uboczne są dobrze rozpoznane. Jaką decyzję powinien podjąć pacjent w tej sytuacji?

Podstawowym pytaniem, na które chcemy odpowiedzieć, realizując nasz projekt, jest to, w jaki sposób ludzie radzą sobie w sytuacjach podobnych do tej opisanej powyżej? W jaki sposób podejmują decyzje, gdy nie mają wystarczającej wiedzy (np. wykształcenia medycznego) lub nie posiadają wszystkich informacji istotnych dla dokonania wyboru? W jakim stopniu ich decyzje opierają się na emocjach oraz jakie są źródła tych uczuć/emocji?

Proponujemy nowy model teoretyczny IMRisk (od anglojęzycznej nazwy: Imagery Model of Risk), który pozwala lepiej zrozumieć i przewidzieć zachowania ludzi w codziennych sytuacjach związanych z ryzkiem lub niepewnością. Model zakłada, że wyobrażenia, emocje i oceny zagrożeń oraz korzyści wynikające z podjęcia zachowania w warunkach ryzyka lub niepewności oddziałują na siebie i łącznie wpływają na proces podejmowania decyzji.

Twierdzimy, że gdy ludzie stoją przed dylematem, czy podjąć bezpieczną lub ryzykowną decyzję, to spontanicznie angażują się w tzw. umysłową podróż w czasie oraz wyobrażają sobie negatywne i pozytywne konsekwencje tej sytuacji. W wyniku wygenerowania tych obrazów mentalnych (wyobrażeń) pojawiają się emocje oraz oceny zagrożeń/korzyści, które kształtują motywację zbliżania się/unikania. Ta motywacja wpływa następnie na zaakceptowanie lub odrzucenie niepewnego/ryzykownego rozwiązania. Wymienione wyżej elementy (wyobrażenia, emocje, oceny zagrożeń/korzyści) oddziałują na siebie do momentu, w jakim motywacja do zaakceptowania ryzykownej/niepewnej opcji lub jej odrzucenia jest wystarczająco silna (przekroczy pewien próg). W momencie jego przekroczenia proces podejmowania decyzji jest zakończony i osoba dokonuje wyboru.

Projekt obejmuje serię badań, których celem jest weryfikacja oryginalnego modelu percepcji i podejmowania ryzyka – IMRisk (Imagery Model of Risk). Zakłada się, że wyobrażenia umysłowe są ważnym elementem procesu decyzyjnego, gdyż oddziałują na poznawcze oceny korzyści i zagrożeń oraz generują reakcje emocjonalne.

Zaleśkiewicz, Tomasz kierownik projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Tomasz Zaleśkiewicz
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-na-wydziale1":{"Funkcja":"pe\u0142nomocnik dziekana ds. interdyscyplinarnych studi\u00f3w doktoranckich","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Psychologii we Wroc\u0142awiu"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Ekonomicznej","Nazwa odmieniona":"Katedry Psychologii Ekonomicznej"}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Zachowaniami Ekonomicznymi","Nazwa odmieniona":"Centrum Bada\u0144 nad Zachowaniami Ekonomicznymi"}}
Obszar zainteresowania
psychologia-ekonomiczna
Wydział
Array
Instytut
Array
prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewiczpsycholog biznesu, prowadzi zajęcia z podejmowania decyzji i psychologii ekonomicznej

Metodologia

Projekt jest podzielony na trzy główne zadania badawcze. W serii badań eksperymentalnych, uwzględniających różne metody (np. behawioralne, neuroobrazowanie), testujemy podstawowe założenie, zgodnie z którym podejmowanie decyzji jest dynamicznym, cyklicznym procesem uwarunkowanym przez intensywność wyobrażeń. Celem zadania 1. będzie zweryfikowanie założenia, że konfrontacja z niepewnością lub ryzykiem uruchamia tworzenie wyobrażeń, które kierunkują proces decyzyjny. W tym zadaniu sprawdzimy, czy na podstawie informacji o pozytywności i wyrazistości wyobrażeń można przewidywać wybory dokonywane przez ludzi.

W zadaniu 2. sprawdzimy, czy wzmacnianie/osłabianie wyrazistości wyobrażeń ma wpływ na proces decyzyjny przez oddziaływanie na emocje i oceny poznawcze. Celem zadania 3. będzie zaś bezpośrednie przetestowanie cyrkularnej (kołowej), dynamicznej natury zależności między wyobrażeniami, emocjami, ocenami poznawczymi i orientacją motywacyjną. Porównamy nasz model z innymi, klasycznymi modelami ryzyka/niepewności, szukając najtrafniejszej konceptualizacji wyjaśniającej wybory dokonywane przez ludzi w codziennej rzeczywistości.

Użyteczność wyników

IMRisk umożliwia przewidywanie zachowania ludzi w warunkach ryzyka lub niepewności oraz testowanie go w sposób eksperymentalny. Po pierwsze, na podstawie badań, które zostaną przeprowadzone w ramach projektu, będzie można przewiedzieć to, jaką rolę odgrywają zarówno emocje, jak i poznawcze oceny sytuacji, w zależności zarówno od czynników sytuacyjnych (np. wyrazistości wyobrażeń lub presji czasu), jak i różnic między osobami. Po drugie, nasz model opisuje zarówno źródła emocji, jakie są związane z dokonywaniem wyborów w warunkach ryzyka/niepewności, jak i motywacji do zaakceptowania lub odrzucenia rozwiązania o niepewnych skutkach. Ponadto, wyjaśnia on, dlaczego ludzie czasami szybko podejmują decyzję, a w innych sytuacjach wolą ją odłożyć na później (przez wprowadzenie w modelu motywacyjnego progu decyzji). W końcu, proponowany model wskazuje na to, w jaki sposób emocje, oceny poznawcze oraz zachowanie mogą wpływać na decyzje podejmowane w przyszłości.

Zespół badawczy

Wykonawcy w projekcie

Traczyk, Jakub
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Jakub Traczyk
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Wspieraniem Podejmowania Decyzji","Nazwa odmieniona":"Centrum Bada\u0144 nad Wspieraniem Podejmowania Decyzji"}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Ekonomicznej","Nazwa odmieniona":""}}
Specjalizacja
Psycholog
Obszar zainteresowania
psychologia-biznesu
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Jakub Traczykpsycholog, zajmuje się oceną prawdopodobieństwa oraz percepcją i podejmowaniem zachowań ryzykownych
Sobków, Agata
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Agata Sobków
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"przewodnicz\u0105ca Komisji ds. jako\u015bci kszta\u0142cenia","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-na-wydziale1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Poznawczej i\u00a0R\u00f3\u017cnic Indywidualnych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Wspieraniem Podejmowania Decyzji","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Agata Sobkówpsycholog, zajmuje się badaniem intuicji oraz innych pozaświadomych procesów poznawczych i emocjonalnych
Ksenicz, Katarzyna koordynatorka projektów w Biurze Prorektor ds. nauki
Etatowy
Tak
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Katarzyna Ksenicz
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Katarzyna KseniczKierownik rekrutacji międzynarodowej na Uniwersytecie SWPS
dr Alberto Megias Robles
Joanna Śmieja
Maria Casado Palacios

Skontaktuj się
z nami

Dział Badań Naukowych

Dane teleadresowe

ul. Chodakowska 19/31, pokoje 408, 409, 410
03-815 Warszawa

[email protected]

22 517 99 21


Godziny pracy

poniedziałek – piątek: 9.00–16.00


Zespół

Dyrektor
Piotr Matejek

[email protected]