Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Polityka pamięci wobec antykomunistycznego podziemia. Między państwowymi upamiętnieniami a kulturą popularną i komercjalizacją
naukowo-badawczy
realizowany

Polityka pamięci wobec antykomunistycznego podziemiaMiędzy państwowymi upamiętnieniami a kulturą popularną i komercjalizacją

Krzysztof Jaskułowski
kierownik projektu
prof. dr hab.
Krzysztof Jaskułowski

historyk i socjolog

zobacz biogram
wartość projektu: 1 166 720 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: nauki o polityce i administracji
jednostka: Uniwersytet SWPS
lokalizacja: projekt ogólnouczelniany
okres realizacji: 2019 2020 2021 2022 2023

Jak upamiętniamy Żołnierzy Wyklętych? Jakie znaczenia są im przypisywane przez różnych aktorów społecznych? Dlaczego doszło do przekształcenia antykomunistycznych partyzantów w wysoce symboliczną i stanowiącą przedmiot sporów figurę „Żołnierze Wyklęci”? Jak w kulturze popularnej funkcjonuje symbolika związana z Żołnierzami Wyklętymi? Na te pytania odpowiada zespół badawczy pod kierownictwem dr. hab. Krzysztofa Jaskułowskiego, prof. Uniwersytetu SWPS.

 

projekt naukowy

Polityka pamięci wobec antykomunistycznego podziemia

Między państwowymi upamiętnieniami a kulturą popularną i komercjalizacją

 

 

 

 

 

Jednostka realizującaUNI SWPS wroclaw
Kwota dofinansowania1 166 720 PLN
Jednostka finansującaNCN

Okres realizacji projektu: 2019–2023


Jak upamiętniamy Żołnierzy Wyklętych? Jakie znaczenia są im przypisywane przez różnych aktorów społecznych? Dlaczego doszło do przekształcenia antykomunistycznych partyzantów w wysoce symboliczną i stanowiącą przedmiot sporów figurę „Żołnierze Wyklęci”? Jak w kulturze popularnej funkcjonuje symbolika związana z Żołnierzami Wyklętymi? Na te pytania odpowiada zespół badawczy pod kierownictwem dr. hab. Krzysztofa Jaskułowskiego, prof. Uniwersytetu SWPS.

Opis projektu

Założenia

Projekt ma na celu analizę praktyk upamiętniania antykomunistycznego podziemia w Polsce po 1989 r.. Interesuje nas, jak i dlaczego doszło do przekształcenia antykomunistycznych partyzantów w wysoce symboliczną i stanowiącą przedmiot sporów figurę Żołnierzy Wyklętych. Zadaniem projektu jest również odpowiedź na pytanie, jakie znaczenia przypisywane są Żołnierzom Wyklętym przez różnych aktorów społecznych.

Nasze badania obejmą analizę nie tylko oficjalnych uroczystości, lecz także różnych nieformalnych upamiętnień Żołnierzy Wyklętych. Za szczególnie godne uwagi uważamy przyjrzenie się funkcjonowaniu symboliki Żołnierzy Wyklętych w kulturze popularnej (na przykład zjawisko tzw. odzieży patriotycznej czy nacjonalistycznej muzyki rapowej). Interesuje nas również historyczne uwarunkowania tych praktyk: w jakim stopniu kształtowane są przez wcześniejsze wzorce upamiętnienia, np. powstańców styczniowych czy partyzantów Armii Ludowej.

Upamiętnianie Żołnierzy Wyklętych nie doczekało się jeszcze systematycznej i całościowej analizy, chociaż odgrywa ogromną rolę w życiu społecznym i politycznym Polski. Nasz projekt to pierwsze całościowe i wieloaspektowe studium praktyk upamiętniania Żołnierzy Wyklętych, który poszerzy naszą wiedzę na temat tego istotnego aspektu współczesnej Polski.

Jaskułowski, Krzysztof kierownik projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Krzysztof Jaskułowski
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Specjalizacja
Socjolog i historyk
Stanowisko
profesor
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Socjologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Ekonomik\u0105 Miejsc Pami\u0119ci","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-centrum1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Por\u00f3wnawczych Bada\u0144 Kultur Pami\u0119ci","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
prof. dr hab. Krzysztof Jaskułowskihistoryk i socjolog

Metodologia

Badania mają charakter jakościowy i koncentrują się na znaczeniu, jakie ludzie nadają antykomunistycznemu podziemiu. Planujemy zastosowanie metodologicznych narzędzi, które dają możliwość przyjrzenia się temu, jak sami badani definiują rzeczywistość społeczną i jak zachowują się w naturalnych (nielaboratoryjnych) codziennych i odświętnych sytuacjach.

W projekcie wykorzystamy wywiady częściowo ustrukturyzowane, obserwację, obserwację uczestniczącą oraz wywiad etnograficzny. Nasze badania obejmą kluczowe dla upamiętnień kategorie ludzi, takie jak na przykład nauczyciele, politycy, urzędnicy, kibice czy działacze społeczni. W badaniach wykorzystamy również analizę danych zastanych oraz krytyczną analizę dyskursu. Przedmiotem analiz będą tutaj różne kulturowe artefakty związane z upamiętnieniem Żołnierzy Wyklętych (na przykład podręczniki szkolne, vlepki, teksty utworów muzycznych, artykuły prasowe czy przemówienia polityków z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych). Istotnym elementem naszej metodologii będzie również antropologia wizualna, której efektem będzie nakręcenie filmu etnograficznego.

Zespół badawczy

Majewski, Piotr wykonawca w projekcie
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Piotr Majewski
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-kulturze-i-religii
Specjalizacja
Kulturoznawca, socjolog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Kultury i Medi\u00f3w","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Por\u00f3wnawczych Bada\u0144 Kultur Pami\u0119ci","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Piotr Majewskikulturoznawca, socjolog
Morozow, Iwona wykonawca w projekcie
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Iwona Morozow
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
nauki-o-kulturze-i-religii
Specjalizacja
Kulturoznawca, antropolog i filmoznawca
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa i Komunikacji Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Spo\u0142ecznej","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-instytucie1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
kulturoznawstwo
Wydział
Array
Instytut
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr Iwona Morozowkulturoznawca, antropolog, filmoznawca