Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Eksploracja neuronalnych korelatów myślenia o sobie u osób zażywających substancje psychodeliczne: badanie EEG z użyciem lokalizacji źródeł
naukowo-badawczy
realizowany

Eksploracja neuronalnych korelatów myślenia o sobie u osób zażywających substancje psychodeliczne: badanie EEG z użyciem lokalizacji źródeł

Anastasiia Ruban
kierownik projektu
mgr
Anastasiia Ruban

psycholog

zobacz biogram
wartość projektu: 162 469 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2021 2022 2023 2024

Liczne publikacje naukowe wskazują na potencjał psychoterapeutyczny substancji psychodelicznych w leczeniu depresji, uzależnień, traum czy lęku związanego ze śmiercią u osób nieuleczalnie chorych. Co więcej, badania potwierdzają, iż psychodeliki mogą przynieść poprawę dobrostanu psychicznego oraz poczucie sensu również u osób bez zaburzeń psychicznych. Badaczka z naszej uczelni, członkini zespołu badawczego DrugsTeam – Anastasiia Ruban, pokieruje projektem, który może przyczynić się do wzbogacenia naukowej wiedzy na temat działania substancji psychodelicznych.

Założenia projektu

Celem projektu jest zbadanie różnic psychologicznych oraz neuronalnych między osobami, które zażywały substancje psychodeliczne w niekontrolowanych warunkach, a osobami, które nie zażywają substancji psychodelicznych.

Zespół badawczy skupi się szczególnie na kwestii , czy osoby zażywające substancje psychodeliczne będą różnić się pod względem przetwarzania myśli na własny temat i czy ta różnica będzie obserwowalna na poziomie neuronalnym.

Numer projektu: 12020/37/N/HS6/02086, grant PRELUDIUM-19 Narodowego Centrum Nauki

Spodziewamy się, że zaproponowane badanie w istotny sposób przyczyni się do wzbogacenia naukowej wiedzy na temat działania substancji psychodelicznych oraz funkcjonowania osób je zażywających. Badanie zmian związanych z zażywaniem substancji psychodelicznych mogą pogłębić nasze rozumienie samoświadomości, nie tylko jej funkcjonowania w zmienionych stanach świadomości, ale i jej rutynowego funkcjonowania.

Ruban, Anastasiia kierowniczka projektu
Etatowy
Nie
Specjalizacja
Psycholog
Biogram
Tak
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Anastasiia Ruban
Dyscyplina
psychologia
Stanowisko
asystent
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"NCRC - Centrum Bada\u0144 Neuropoznawczych","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
NCRC - Centrum Badań Neuropoznawczych
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
mgr Anastasiia Rubanpsycholog

Metodologia

Porównane zostaną dwie grupy badanych: osoby zażywające stale leki psychodeliczne oraz te, które ich nie zażywają. Zespół zbada aktywność mózgu u badanych z obu grup za pomocą elektroencefalogramu (EEG), a także zastosuje obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI).

Zespół

Brzezicka, Aneta
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Aneta Brzezicka
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 Neuropoznawczych","Nazwa odmieniona":"Centrum Bada\u0144 Neuropoznawczych"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Biologicznej","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Aneta Brzezickapsycholog

Użyteczność wyników

Lepsze rozumienie psychologicznych i neuronalnych mechanizmów będących podłożem efektów substancji psychodelicznych będzie pomocne w oszacowaniu korzyści związanych z zażywaniem substancji psychodelicznych zarówno jako dodatku do psychoterapii, jak i prewencyjnego narzędzia podnoszącego jakość życia, dobrostan i regulację emocjonalną zdrowych osób. Wreszcie, wiedza o szkodach i korzyściach płynących z zażywania substancji psychodelicznych w warunkach pozalaboratoryjnych mogłaby uzupełnić praktyki z zakresu redukcji szkód oraz dostarczyć podstawę do wypracowania adekwatnych, opartych na naukowych dowodach regulacji prawnych dotyczących legalnego statusu substancji psychodelicznych.