Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Struktura a sprawczość: transnarodowe i szkolne tranzycje przymusowych dzieci migrantów z Ukrainy w Polsce
naukowo-badawczy
realizowany

Struktura a sprawczość: transnarodowe i szkolne tranzycje przymusowych dzieci migrantów z Ukrainy w Polsce

Anzhela Popyk
kierownik projektu
Anzhela Popyk
dr

socjolożka

zobacz biogram
wartość projektu: 1 335 234 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: nauki socjologiczne
jednostka: Młodzi w Centrum Lab
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2024 2025 2026 2027 2028

Projekt ma na celu zbadanie międzynarodowych tranzycji, które obejmują przejścia z jednego kontekstu społecznego, kulturowego i edukacyjnego do innego (Pustułka i Trąbka, 2021) ukraińskiej młodzieży z doświadczeniem przymusowej migracji w Polsce w dwóch miastach (Warszawa i Lublin).

Projekt nr 2023/49/B/HS6/03795, konkurs OPUS 25

O projekcie

Celem projektu „Struktura a sprawczość: transnarodowe i szkolne tranzycje przymusowych dzieci migrantów z Ukrainy w Polsce” jest zbadanie:

  • transnarodowych tranzycji (zmiana kontekstu społecznego, kulturowego i edukacyjnego) w dwóch miastach (Warszawa i Lublin),
  • przejść szkolnych (ze szkoły podstawowej do średniej) ukraińskiej młodzieży w czasach przymusowej migracji.

Zespół badawczy zamierza szczególnie mocno skupić się na przeanalizowaniu, w jaki sposób młodzi migranci (13–17 lat), którzy opuścili Ukrainę w wyniku inwazji Rosji w 2022 r., tworzą nowe modele socjalizacji w krytycznym okresie przejścia społecznego i akademickiego ze szkoły podstawowej do szkoły średniej w okresie przymusowej migracji. Zespół zamierza również przedstawić holistyczną analizę roli struktur (szkoła, rodzina, grupy rówieśnicze itp.), sprawczości oraz kultury w transnarodowych i szkolnych przemianach ukraińskiej młodzieży w Polsce.

W sercu projektu naukowego pt. „Struktura a sprawczość: transnarodowe i szkolne tranzycje przymusowych dzieci migrantów z Ukrainy w Polsce” leżą podstawowe elementy dogłębnej analizy doświadczeń nastolatków z doświadczeniem przymusowej migracji dotyczących edukacji i socjalizacji w Polsce. Ponadto celem projektu jest ewaluacja istniejących struktury, kultury i praktyk determinujących edukację dzieci cudzoziemskich w Polskich szkołach, jak również krytyczna analiza roli sprawczości młodych migrantów w Polsce. Wyniki badania nie tylko wzbogacą wiedzę i teorię, lecz także będą podstawą do tworzenia rekomendacji dla instytucji i praktyków mających do czynienia z młodzieżą z doświadczeniem migracyjnym i uchodźczym w Polsce.

Popyk, Anzhela kierowniczka projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Imię i nazwisko
Anzhela Popyk
Tytuł
dr
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Stanowisko
adiunkt
Specjalizacja
socjolożka
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Socjologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Badawcze M\u0142odzi w\u00a0Centrum LAB","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Anzhela Popyksocjolożka

Metodologia

Zespół badawczy przyjął metodę jakościowego badania podłużnego. Wykorzysta także teorię sprawczości i struktury (Archer, 1995; Giddens, 1984) w ramach paradygmatu realizmu krytycznego (CR) do badania przejść transnarodowych i szkolnych.

Szczegółowe pytania badawcze to:

  1. W jaki sposób dzieci ukraińskich przymusowych migrantów w Polsce doświadczają przejścia ze szkoły podstawowej do szkoły średniej?
  2. W jaki sposób transnarodowe tranzycje (społeczne, kulturowe, edukacyjne itp.) wpływają na przejścia ze szkoły podstawowej do szkoły średniej ukraińskich nastolatków przymusowych migrantów?
  3. Jaka jest rola organizacji rządowych i pozarządowych w tranzycjach szkolnych ukraińskiej młodzieży w Polsce?
  4. W jaki sposób struktury i sprawczość nastolatków-migrantów z Ukrainy w Polsce determinują przejścia ze szkoły podstawowej do szkoły średniej?
  5. W jaki sposób sprawczość młodzieży ukraińskiej kształtuje struktury i kulturę w czasie?

Użyteczność wyników

Wyniki projektu zostaną przedstawione w raporcie końcowym i co najmniej 5 artykułach naukowych opublikowanych w międzynarodowych czasopismach, staną się też podstawą pracy doktorskiej. Będą również stanowić punkt wyjścia do sformułowania rekomendacji:

  • dla instytucji odpowiedzialnych za edukację i socjalizację młodzieży uchodźczej w Polsce;
  • dla rodziców i praktyków w zakresie wzmocnienia przejść transnarodowych i szkolnych.

Kontakt z kierowniczką projektu

dr Anzhela Popyk – przejdź do biogramu