Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
OBCT – Otyłość: trajektorie biologicznych, społeczno-kulturowych i środowiskowych czynników ryzyka
naukowo-badawczy
finansowany ze środków europejskich
realizowany

OBCTOtyłość: trajektorie biologicznych, społeczno-kulturowych i środowiskowych czynników ryzyka

Aleksandra Łuszczyńska
kierownik projektu
prof. dr hab.
Aleksandra Łuszczyńska

psycholog, ekspert w dziedzinie psychologii zdrowia

zobacz biogram
wartość projektu: 8 131 295 EUR
instytucja finansująca: Komisja Europejska
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: projekt ogólnouczelniany
okres realizacji: 2023 2024 2025 2026 2028

Międzynarodowe konsorcjum badawcze zaangażowane w niniejszy projekt podjęło się stworzenia nowych strategii oraz narzędzi służących prewencji otyłości. Z ramienia naszej uczelni badaniami kieruje prof. Aleksandra Łuszczyńska.

Finansowanie UE

Projekt nr 101080250, grant HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01

O projekcie

Problem otyłości w Europie dotyczy szczególnie często społeczności o niskim statusie społeczno-ekonomicznym. By zwiększyć efektywność prewencji otyłości, należy stworzyć rozwiązane dostosowane do potrzeb takich społeczności, a jednocześnie biorące pod uwagę czynniki ryzyka (biologiczne, społeczno-kulturowe i środowiskowe). Niniejszy projekt badawczy dostarczy wiedzy, map i narzędzi użytecznych dla specjalistów z obszaru opieki zdrowotnej i polityk publicznych, które pomogą we wprowadzaniu stabilnych zmian w społecznościach o niskim statusie społeczno-ekonomicznym.

Projekt ma na celu przygotowanie strategii i narzędzi ułatwiających systemową zmianę w zakresie prewencji otyłości tam, gdzie tego najbardziej potrzeba, a więc w izolowanych, wrażliwych społecznościach lokalnych, gdzie status ekonomiczny jest niższy. Jednocześnie kładzie nacisk na czynniki środowiskowe i systemowe jako na determinanty otyłości zamiast koncentrować się głównie na obarczaniu odpowiedzialnością jednostki i żądaniu od jednostki, by to ona się zmieniła. Zamiast tego będziemy pracować z różnymi interesariuszami, przygotowując narzędzia pomagające zmienić środowisko tak, by ułatwiało ono zdrowe wybory jednostce.

Łuszczyńska, Aleksandra kierowniczka projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Aleksandra Łuszczyńska
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Stanowisko
profesor
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 Stosowanych nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi","Nazwa odmieniona":"Centrum Bada\u0144 Stosowanych nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi"}}
Specjalizacja
Psycholog, ekspert w dzieninie psychologii zdrowia
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia-zdrowia
Wydział
Array
Instytut
Array
prof. dr hab. Aleksandra Łuszczyńskapsycholog, ekspert w dziedzinie psychologii zdrowia

Metodologia

W poszczególnych etapach realizacji projektu zespół:

 1. poszerzy rozumienie czynników ryzyka dla otyłości w kontekście cyklu życia w populacjach o niskim statusie społeczno-ekonomicznym;
 2. określi znaczenie zachowań związanych z prewencją otyłości w kluczowych okresach przejściowych;
 3. przygotuje narzędzie do skriningu otyłości;
 4. przygotuje bazę trendów otyłości specyficznych dla krajów Europy;
 5. przygotuje atlas środowisk obesogennych;
 6. przygotuje profile ryzyka kardiometabolicznego dla różnych grup statusu społecznoekonomicznego, wieku i płci;
 7. przygotuje rekomendacje zmiany zachowań dopasowane do stylu życia i grup socjoekonomicznych;
 8. określi zależności między politykami a nierównościami społęczno-ekonomicznymi;
 9. dostarczy narzędzia internetowego do wspomagania decyzji na temat polityk przez interesariuszy;
 10. przygotuje narzędzia do wspierania wdrażania polityk w społecznościach o niskim statusie społeczno-ekonomicznym.

Zespół badawczy

Banik, Anna
Etatowy
Tak
Biogram
Nie
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Anna Banik
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Specjalizacja
Psycholog
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 Stosowanych nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi CARE-BEH we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Anna Banikpsycholog
Siwa, Maria
Etatowy
Tak
Biogram
Nie
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Maria Siwa
Stanowisko
asystent
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 Stosowanych nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi CARE-BEH","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Array
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
mgr Maria Siwa
mgr Natalia Paduszyńska

W skład międzynarodowego konsorcjum badawczego wchodzą:

 1. STICHTING VUMC (koordynator)
 2. ERASMUS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ROTTERDAM
 3. WORLD OBESITY FEDERATION
 4. UNIWERSYTET SWPS
 5. THE EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF OBESITY
 6. UNIVERSITETET I OSLO
 7. REGION HOVEDSTADENK
 8. IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE TECHNOLOGY AND MEDICINE
 9. OULUN YLIOPISTO
 10. THE EASO EUROPEAN COALITION FOR PEOPLE LIVING WITH OBESITY
 11. UNIVERSIDAD DE ALCALA
 12. NORGES IDRETTSHOGSKOLE
 13. THE QUEEN'S UNIVERSITY OF BELFAST

Użyteczność wyników

Zespół badawczy zamierza stworzyć nowe strategie i narzędzia służące prewencji otyłości, umocnieniu współpracy między społecznościami lokalnymi, badaczami, twórcami polityk, a także specjalistami ochrony zdrowia w procesie adopcji i wdrażania rozwiązań politycznych. Wypracowane narzędzia będą służyć europejskim społecznościom lokalnym o niskimi statusie społeczno-ekonomicznym.