Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BETTER4U – Prewencja otyłości poprzez interwencje dopasowane do czynników biologicznych i zachowaniowych
finansowany ze środków europejskich
naukowo-badawczy
realizowany

BETTER4UPrewencja otyłości poprzez interwencje dopasowane do czynników biologicznych i zachowaniowych

Aleksandra Łuszczyńska
kierownik projektu
prof. dr hab.
Aleksandra Łuszczyńska

psycholog, ekspert w dziedzinie psychologii zdrowia

zobacz biogram
wartość projektu: 9 488 616 EUR
instytucja finansująca: Komisja Europejska
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: projekt ogólnouczelniany
okres realizacji: 2023 2024 2025 2026

Międzynarodowe konsorcjum badawcze zaangażowane w niniejszy projekt podjęło się stworzenia nowych strategii oraz narzędzi, które będą służyć prewencji otyłości oraz stanowić zabezpieczanie pacjentów przed odzyskiwaniem masy ciała po schudnięciu. Z ramienia naszej uczelni badaniami kieruje prof. Aleksandra Łuszczyńska.

Finansowanie UE

Projekt nr 101080117, grant HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01

O projekcie

Projekt ma na celu przygotowanie spersonalizowanych interwencji umożliwiających prewencję nadwagi i otyłości. Zespół badawczy zaproponuje również rozwiązania oparte o dane jednostki (uczestnika/uczestniczki interwencji), pozwalające na sformułowanie najlepszych, spersonalizowanych strategii interwencji. Zostaną one przygotowane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Interdyscyplinarne badania prowadzone w projekcie BETTER4U stanowią ważny krok w projektowaniu spersonalizowanych interwencji mających na celu prewencję nadwagi i otyłości, a także zabezpieczanie pacjentów przed odzyskiwaniem masy ciała po schudnięciu. Projektowana interwencja wykorzystuje sztuczną inteligencję w celu przygotowania oddziaływania, biorącego pod uwagę genetykę, mikrobiom, wskaźniki metaboliczne, dietę i aktywność fizyczną, emocje i przekonania pacjenta, by dostarczyć najlepszą codzienną poradę dla pacjenta, dopasowaną do jego potrzeb.

Łuszczyńska, Aleksandra kierowniczka projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Aleksandra Łuszczyńska
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Stanowisko
profesor
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 Stosowanych nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi","Nazwa odmieniona":"Centrum Bada\u0144 Stosowanych nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi"}}
Specjalizacja
Psycholog, ekspert w dzieninie psychologii zdrowia
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia-zdrowia
Wydział
Array
Instytut
Array
prof. dr hab. Aleksandra Łuszczyńskapsycholog, ekspert w dziedzinie psychologii zdrowia

Metodologia

W poszczególnych etapach realizacji projektu zespół zaplanował:

 1. pogłębienie rozumienia interakcji między czynnikami genetycznymi, metabolicznymi, mikrobiotycznymi, czynnikami geograficznymi, społeczno-ekonomicznymi i zachowaniowymi, związanymi ze wzrostem masy ciała w całym cyklu życia. Cele te zostaną zrealizowane z użyciem metodologii metaanalitycznych;
 2. stworzenie metodologii interwencji mających na celu prewencję wzrostu masy ciała (w oparciu o modele stworzone za pomocą sztucznej inteligencji na podstawie danych z badań pilotażowych w 7 krajach Europy);
 3. opracowanie narzędzi monitorowania wskaźników zachowaniowych związanych ze wzrostem masy ciała oraz ocenę zależności wskaźników zachowaniowych od zmian środowiska zewnętrznego;
 4. ocenę efektywności nowatorskiej spersonalizowanej genetycznie i zachowaniowo interwencji BETTER4U za pomocą badania realizowanego w metodologii randomizowanych badań kontrolnych.

Zespół badawczy

Banik, Anna
Etatowy
Tak
Biogram
Nie
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Anna Banik
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Specjalizacja
Psycholog
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 Stosowanych nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi CARE-BEH we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Anna Banikpsycholog
Siwa, Maria
Etatowy
Tak
Biogram
Nie
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Maria Siwa
Stanowisko
asystent
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 Stosowanych nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi CARE-BEH","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Array
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
mgr Maria Siwa
mgr Natalia Paduszyńska

W skład międzynarodowego konsorcjum badawczego wchodzą:

 1. STICHTING VUMC (koordynator)
 2. ERASMUS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ROTTERDAM
 3. WORLD OBESITY FEDERATION
 4. UNIWERSYTET SWPS
 5. THE EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF OBESITY
 6. UNIVERSITETET I OSLO
 7. REGION HOVEDSTADENK
 8. IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE TECHNOLOGY AND MEDICINE
 9. OULUN YLIOPISTO
 10. THE EASO EUROPEAN COALITION FOR PEOPLE LIVING WITH OBESITY
 11. UNIVERSIDAD DE ALCALA
 12. NORGES IDRETTSHOGSKOLE
 13. THE QUEEN'S UNIVERSITY OF BELFAST

Użyteczność wyników

Przeprowadzenie niniejszych badań umożliwi przygotowanie transferu pozyskanej wiedzy do praktyki przez identyfikację barier oraz czynników ułatwiających wdrożenie interwencji oraz ocenę efektów procesu implementacji – zarówno wśród pacjentów, jak i praktyków i innych interesariuszy. Zespół badawczy przygotuje i upowszechnim interwencję BETTER4U i związane z nią rekomendacje, stosując przy tym podejście skoncentrowane na pacjencie.