Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Identyfikacja wyzwań i szans realizacji projektów w środowisku międzynarodowym na przykładzie polsko-japońskiej współpracy w sektorze publicznym i prywatnym
naukowo-badawczy
realizowany

Identyfikacja wyzwań i szans realizacji projektów w środowisku międzynarodowym na przykładzie polsko-japońskiej współpracy w sektorze publicznym i prywatnym

Olga Barbasiewicz
kierownik projektu
dr
Olga Barbasiewicz

japonistka, politolożka

wartość projektu: 16 423 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: nauki o kulturze i religii, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki socjologiczne
jednostka: Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2023 2024

Projekt, którym kieruje dr Olga Barbasiewicz, ma na celu identyfikację wyzwań, które pojawiają się podczas realizacji polsko-japońskich projektów biznesowych – ze szczególnym uwzględnieniem trudności w zarządzaniu międzynarodowym zespołem.

Numer projektu: 2023/07/X/HS4/00355, konkurs MINIATURA 7

Założenia projektu

Celem głównym badania wstępnego jest uzupełnienie istniejącej literatury przedmiotu o opracowanie tematu identyfikacji wyzwań w realizacji projektów polsko-japońskich w środowisku międzynarodowego biznesu i wyjaśnienie, dlaczego Japonia jest dopiero na 39. miejscu wśród odbiorców polskiego eksportu. Celem szczegółowym jest przeprowadzenie wywiadów pogłębionych z polskimi oraz japońskimi (mieszkającymi w Polsce) przedsiębiorcami oraz samorządowcami dla uzyskania/pogłębienia wiedzy na temat problemów i wyzwań w realizacji projektów bilateralnych i stworzenia kwestionariusza na potrzeby dalszych badań.

Wokół japońskiej kultury biznesowej narosło wiele mitów. Przedsiębiorcy z Polski zgłębiają formę przekazywania wizytówek czy głębokość ukłonu, nie zważając na różnice w podejściu do zarządzania projektami przez Japończyków. Budzi to wiele nieporozumień i przeszkód przy realizacji wspólnych projektów. W dobie międzynarodowych korporacji, w 2020 r. w Polsce znajdowało się 95 przedsiębiorstw z Japonii, plasując ten kraj na 19. miejscu pod względem firm z kapitałem zagranicznym. Pomimo odległego miejsca jest to drugie państwo azjatyckie (po Republice Korei) inwestujące w Polsce. Jednocześnie Japonia jest wysoko rozwiniętą, stabilną demokracją o wysokim poziomie produktywności oraz niskim poziomie korupcji i przestępczości. Jest to częścią biznesu międzynarodowego, polegającego na realizacji aktywności handlowych i inwestycyjnych na całym świecie. W związku z tym kluczową do poddania analizie kwestią w tym projekcie jest zarządzanie zespołami międzynarodowymi na przykładzie Japonii i Polski, gdyż to one mają za zadanie m.in. odpowiadać na wyzwania lokalnych rynków czy dzielić się wiedzą i doświadczeniem na skalę międzynarodową. Na potrzeby tego projektu stawiam hipotezę, że spotkanie różnych kultur i sposobów zarządzania może dostarczać konfliktów w zespole, a przez to uniemożliwiać realizację wyznaczonych celów. Jednym ze składowych modelu CAGE (cultural, administrative, geographic, economic) jest dystans kulturowy, polegający na zróżnicowaniu językowym, etycznym czy pod względem norm i wartości. To właśnie on może stać się przyczyną konfliktu rzutującego na realizację projektów międzynarodowych.

Barbasiewicz, Olga kierowniczka projektu
Specjalizacja
Politolog, lektor języka japońskiego
Etatowy
Tak
Biogram
Nie
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Olga Barbasiewicz
Miasto
warszawa
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Studi\u00f3w Azjatyckich","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Ekonomik\u0105 Miejsc Pami\u0119ci","Nazwa odmieniona":""}}
Dyscyplina
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Olga Barbasiewiczjaponistka, politolożka

Metodologia

Respondenci i respondentki podzieleni zostaną na grupy:

  • polskich przedsiębiorców, którym udało się wdrożyć działania na rynku japońskim;
  • japońskich przedsiębiorców działających na rynku polskim oraz przedstawicieli korporacji japońskich korporacji w Polsce;
  • przedstawicieli samorządu lokalnego.

Pierwszym etapem badań będzie przeprowadzenie badań przesiewowych i konsultacji wstępnych w formie online (pozwolą one na zidentyfikowanie osób do wywiadów bezpośrednich). Kolejnym krokiem będzie realizacja wywiadów pogłębionych wraz z obserwacją uczestniczącą. Wywiady będą częściowo skategoryzowane, bazujące na uprzednio przygotowanym kwestionariuszu (opracowanym w trakcie badań przesiewowych). Badania te przyczynią się do realizacji celu poprzez znalezienie odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jakie są największe szanse i przeszkody dla poszczególnych japońskich menedżerów przy zakładaniu/wdrażaniu działalności nowej firmy na polskim rynku?
  • Jakie są największe szanse i przeszkody dla polskich firm (małych i średnich) oraz samorządów we współpracy z Japonią?

Użyteczność wyników

Badanie pozwoli na zidentyfikowanie głównych wyzwań i przeszkód stojących przed japońskimi menedżerami przy zakładaniu/wdrażaniu działalności nowej firmy na polskim rynku oraz na identyfikację szans/wyzwań dla polskich firm (małych i średnich) i samorządów we współpracy z Japonią. Na ich podstawie zostanie stworzony kwestionariusz, który posłuży pogłębionym badaniom w przyszłości.