Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo
Rola psychologii w procesie podejmowania decyzji przez zawodowych uczestników postepowania karnego
naukowo-badawczy
realizowany

Rola psychologii w procesie podejmowania decyzji przez zawodowych uczestników postępowania karnego

Joanna Kabzińska
kierownik projektu
dr
Joanna Kabzińska

psycholożka i prawniczka, specjalizuje się w psychologii zeznań świadków i psychologii podejmowania decyzji w postępowaniu sądowym

zobacz biogram
wartość projektu: 303 820 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: nauki prawne, psychologia
lokalizacja: Katowice
okres realizacji: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 

projekt naukowy

Rola psychologii w procesie podejmowania decyzji przez zawodowych uczestników postepowania karnego

 

Jednostka realizująca UNI SWPS katowice
Kwota dofinansowania303 820 PLN
Jednostka finansująca NCN

Okres realizacji projektu: 2016–2021

 

Większość procesów karnych opiera się na zeznaniach świadków. Tymczasem pamięć świadków często zawodzi, a decyzje podjęte na podstawie ich relacji ważą na losach ludzi. To dlatego sędziowie i prokuratorzy powinni dysponować wiedzą psychologiczną, która pozwoli im ocenić wiarygodność zeznań. Czy prawnicy taką wiedzą dysponują? Czy potrafią ją wykorzystać w praktyce?

Założenia projektu

Cele projektu

Projekt badawczy ma na celu:

  • dokonanie analizy, jakimi kryteriami oceny wiarygodności zeznań świadków posługują się w praktyce zawodowi uczestnicy postępowania karnego podczas oceny tego osobowego środka dowodowego;
  • eksperymentalną weryfikację rzeczywistego wpływu wybranych kryteriów oceny wiarygodności zeznań naocznych świadków na ocenę wiarygodności tego rodzaju dowodu, a w konsekwencji na podejmowane ostateczne decyzje w postępowaniu;
  • poznanie wiedzy zawodowych uczestników postępowania karnego z zakresu psychologii zeznań świadków.

Użyteczność wyników

Dzięki badaniom akt sadowych i wywiadom pogłębionym z sędziami i prokuratorami projekt pozwoli na ustalenie, jakimi psychologicznymi kryteriami oceny wiarygodności zeznań posługują się zawodowi uczestnicy postępowania karnego. Ponadto projekt umożliwi sformułowanie wniosków, dzięki niewykorzystywanej dotychczas w tym obszarze metodzie eksperymentalnej, co do rzeczywistego – a nie deklarowanego – wpływu wybranych kryteriów wiarygodności na podejmowane decyzje procesowe.

Wreszcie, pozwoli ustalić – w drodze wywiadów kwestionariuszowych – co składa się na deklarowaną przez zawodowych uczestników procesu karnego wiedzę psychologiczną i czy pozostaje ona w zgodzie z najnowszymi i wiarygodnymi wynikami badań naukowych.

Podjęcie wskazanych problemów badawczych ma fundamentalne znaczenie dla polskiego, i nie tylko polskiego, postępowania karnego, ponieważ to na świadkach i ich zeznaniach opiera się większość rozstrzygnięć sądowych. Dzięki planowanemu projektowi badawczemu możliwe będzie ustalenie, co składa się na wiedzę psychologiczną prawników niezbędną do prawidłowego wypełniania swoich funkcji i czy prawnicy wykorzystują ją w decyzjach podejmowanych w postepowaniu procesowym.

Realizacja projektu pozwoli także na ocenę wpływu, jaki badania psychologiczne wywierają na praktykę funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości. W długofalowej perspektywie projekt stanowić będzie przyczynek do rozważań nad kształtem edukacji psychologicznej prawników na wszystkich etapach przygotowania ich do wykonywania zawodu.

Skontaktuj się
z nami

Dział Badań Naukowych

Dane teleadresowe

ul. Chodakowska 19/31, pokoje 408, 409, 410
03-815 Warszawa

[email protected]

22 517 99 21


Godziny pracy

poniedziałek – piątek: 9.00–16.00


Zespół

Dyrektor
Piotr Matejek

[email protected]