Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Wiedza polityczna w Polsce
naukowo-badawczy
zakończony

Wiedza polityczna w Polsce

Mikołaj Cześnik
kierownik projektu
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Mikołaj Cześnik

socjolog, politolog

zobacz biogram
wartość projektu: 558 675 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: nauki o polityce i administracji
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2014 2015 2016 2017

 

projekt naukowy

 Wiedza polityczna w Polsce 

 

 

 

Jednostka realizująca logo swps warszawa white
Kwota dofinansowania 558 675 PLN
Jednostka finansująca NCN

Okres realizacji projektu: wrzesień 2014 – wrzesień 2017

 

Czy przeciętny Polak interesuje się polityką? Czy zna posłów ze swojego okręgu wyborczego i ministrów rządu? Czy czytał Konstytucję i czy wie jakie przepisy uchwala rząd? Zespół socjologów i politologów z Uniwersytetu SWPS, pod kierownictwem dr hab. Mikołaja Cześnika, prof. Uniwersytetu SWPS, zbada jaki jest stan wiedzy politycznej Polaków i jak ta wiedza wpływa na ich decyzje wyborcze i w konsekwencji na politykę kraju.

Opis projektu

Założenia i cele

Celem projektu jest analiza stanu wiedzy politycznej Polaków i jej znaczenia dla systemu politycznego. Naukowcy zbadają, czy Polacy są zorientowani w zagadnieniach politycznych i czy ma to znaczenie dla stanu polskiej demokracji. Badania uwzględnią hipotezy badawcze dotyczące ontologii, stanu, dynamiki oraz skutków wiedzy politycznej w Polsce.

Użyteczność wyników

Będzie to pierwsza kompleksowa i usystematyzowana analiza stanu wiedzy politycznej Polaków oraz sposobu rozumienia polityki.

W naukach politycznych funkcjonuje wiele teorii zakładających wybór polityczny jako wypadkową kalkulacji zysków i strat. Do przeprowadzenia takiego rachunku niezbędna jest wiedza na temat polityki. Kompetencje obywatelskie, czyli de facto wiedza polityczna, są również jednym z fundamentów funkcjonowania demokracji. Projekt stawia sobie za cel pierwszą kompleksową i usystematyzowaną analizę stanu wiedzy politycznej Polaków oraz sposobu rozumienia polityki.

Cześnik, Mikołaj kierownik projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Mikołaj Cześnik
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-polityce-i-administracji
Specjalizacja
Socjolog i politolog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Polityki i Polityk Publicznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"dyrektor","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":"Instytutu Nauk Spo\u0142ecznych"}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Studi\u00f3w nad Demokracj\u0105","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Mikołaj Cześniksocjolog, politolog

Hipotezy badawcze

Pierwsza grupa dotyczy ontologicznego statusu wiedzy politycznej Polaków. Naukowcy zbadają czy wiedza polityczna jest uniwersalnym, względnie jednorodnym, choć syndromatycznym zjawiskiem czy też jest ona niejednorodnym, wielowymiarowym fenomenem.

Druga grupa hipotez dotyczy stanu wiedzy politycznej w Polsce. Badacze przypuszczają, że wiedza polityczna jest na dość niskim poziomie i jest zróżnicowana międzygrupowo.

Trzecia grupa hipotez dotyczy dynamiki wiedzy politycznej w Polsce. Naukowcy przypuszczają, że wiedza polityczna Polaków poszerzała się w ostatnim ćwierćwieczu, głównie ze względu na intensywną edukację, a jednocześnie pogłębiały się istniejące między grupami społecznymi różnice w zakresie wiedzy politycznej.

Czwarta grupa hipotez dotyczy skutków wiedzy politycznej w Polsce. W tym aspekcie badacze sprawdzą czy wiedza polityczna jest: a) jest silnym korelatem uczestnictwa politycznego; b) jest istotną determinantą stosunku do demokracji i zadowolenia z niej; c) jest silnym korelatem poczucia politycznego sprawstwa. 

Zespół badawczy

Markowski, Radosław
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Radosław Markowski
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-polityce-i-administracji
Specjalizacja
Politolog, socjolog
Stanowisko
profesor
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Studi\u00f3w nad Demokracj\u0105","Nazwa odmieniona":"Centrum Studi\u00f3w nad Demokracj\u0105"}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Polityki i Polityk Publicznych","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
prof. dr hab. Radosław Markowskipolitolog i socjolog, stały komentator życia politycznego
Wenzel, Michał
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Michał Wenzel
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-polityce-i-administracji
Specjalizacja
Socjolog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Nauk Społecznych
Obszar zainteresowania
socjologia
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Michał Wenzelsocjolog, zajmuje się metodami badań społecznych i postawami politycznymi
Żerkowska-Balas, Marta
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Marta Żerkowska-Balas
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-polityce-i-administracji
Specjalizacja
Socjolog, politolog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Polityki i Polityk Publicznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Studi\u00f3w nad Demokracj\u0105","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Marta Żerkowska-Balassocjolog i politolog, koncentruje się na badaniu mechanizmów, które kierują decyzjami wyborców
Kotnarowski, Michał
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Michał Kotnarowski
Tytuł
dr
dr Michał Kotnarowskisocjolog, asystent w Instytucie Studiów Politycznych PAN, zajmuje się metodologią badań społecznych, zastosowaniami metod ilościowych oraz analizą zachowań wyborczych
Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz