Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Aktywność fizyczna i jakość życia
naukowo-badawczy
realizowany

Aktywność fizycznai jakość życia

Aleksandra Łuszczyńska
kierownik projektu
prof. dr hab.
Aleksandra Łuszczyńska

psycholog, ekspert w dziedzinie psychologii zdrowia

zobacz biogram
wartość projektu: 1 261 738 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: Wrocław
okres realizacji: 2015 2016 2017 2018 2019 2020

projekt naukowy

Aktywność fizyczna i jakość życia


Badania diadyczne w kontekście formułowaniu planów indywidualnych, diadycznych i kolaboracyjnych

Jednostka realizująca swps wroclaw white
Kwota dofinansowania 1 261 738 PLN
Jednostka finansująca NCN

Okres realizacji projektu: wrzesień 2015–wrzesień 2020

Co roku 1 stycznia tysiące ludzi robi postanowienia noworoczne dotyczące zmiany trybu życia. Wiele osób masowo zapisują się na siłownie, kupuje sprzęt AGD do przygotowywania zdrowych soków i koktajli i rzuca palenie. Jednak zazwyczaj ten zapał mija po kilku tygodniach i większość wraca do poprzedniego, mniej zdrowego, stylu życia. Naukowcy z Uniwersytetu SWPS zbadają jaki jest wpływ osoby towarzyszącej, wspierającej i aktywne biorącej udział w zmianach prozdrowotnych na wytrwałość w postanowieniach dotyczących zmiany stylu życia.

Cele projektu

Celem projektu jest dokonanie odkryć naukowych w następujących obszarach:

(1) zależności między aktywnością fizyczną (AF) i jakością życia związaną ze zdrowiem (health-related quality of life; HRQOL);

(2) różnic w zależnościach AF-HRQOL w dwóch typach diad: pacjent z przewlekłą chorobą układu krążenia i jego/jej współmałżonek; matka i dziecko (w wieku 10-14 lat; bez choroby przewlekłej, ale z zagrożeniem dla występowania chorób w związku z nadwagą/otyłością);

(3) wpływu trzech rodzajów planowania (indywidualnego, diadycznego i kolaboracyjnego) na inicjację i utrzymanie AF, i (w efekcie) zmian w HRQOL. Będziemy badać, czy formułowanie planów (zawierających dokładny czas, miejsce i szczegółowy opis planowanej aktywności) prowadzi do działania w takim czasie i z taką intensywnością, jak jest to zawarte w planie.

Wyniki projektu pomogą nam zrozumieć, w jaki sposób aktywność fizyczna może sprawiać, że jakość życia poprawia się. Ocenimy również, jak planować swoją aktywność fizyczną, by zwiększać prawdopodobieństwo, że rzeczywiście te plany zrealizujemy. Dzięki temu będziemy mogli przygotować efektywne interwencje, które pomogą zmieniać styl życia rodzicom z dziećmi, osobom z przewlekłymi chorobami układu krążenia lub cukrzycą i ich życiowym partnerom.

Łuszczyńska, Aleksandra kierownik projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Aleksandra Łuszczyńska
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Stanowisko
profesor
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 Stosowanych nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi","Nazwa odmieniona":"Centrum Bada\u0144 Stosowanych nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi"}}
Specjalizacja
Psycholog, ekspert w dzieninie psychologii zdrowia
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia-zdrowia
Wydział
Array
Instytut
Array
prof. dr hab. Aleksandra Łuszczyńskapsycholog, ekspert w dziedzinie psychologii zdrowia

 

Użyteczność wyników

Przedstawimy wyniki dotyczące modyfikowalnych behawioralnych predyktorów zmiany HRQOL. Uzyskane dane umożliwią wgląd w różnice w relacjach między tymi zmiennymi w dwóch różnych typach diad oraz w mediatory tych zależności.

Dodatkowo, projekt pozwoli na postęp w zakresie teorii dotyczącej HRQOL, która jest uznawana za strukturę amorficzną; rezultaty badań pozwolą na weryfikację założonej struktury HRQOL („przyczyna-skutek”, por. Boehmer i Łuszczyńska, 2006). Dzięki wielokrotnym pomiarom uzyskamy możliwość przetestowania założenia, zgodnie z którym zmiany w domenie fizycznej HRQOL są prekursorem zmian w innych domenach HRQOL.

Z kolei pomiary akcelerometryczne dostarczą obiektywnych danych weryfikujących hipotezę mówiącą o tym, że planowanie zachowania zdrowotnego sprawia, że ludzie postępują dokładnie tak jak sformułowano w planie (czyli o czasie i z intensywnością zawartą w planie).

Znaczenie dokonanych odkryć będzie większe dzięki silnemu schematowi badań (RCT) i ich prowadzeniu w środowisku naturalnym. Jedynie badania prowadzone na znaczących próbach, wśród osób chorujących lub zagrożonych kluczowymi dla śmiertelności chorobami przewlekłymi, mogą pozwolić na ocenę efektywności procedur planowania (effectiveness w porównaniu do efficiency, które odnosi się do manipulacji w laboratoriach, por. Abraham i in., 2014).

Zespół badawczy

Roman Cieślak
Cieślak, Roman
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Roman Cieślak
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor
Funkcja na uczelni
rektor
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"StresLab: Centrum Bada\u0144 nad Stresem","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia-spoleczna
Wydział
Array
Instytut
Array
prof. dr hab. Roman Cieślakpsycholog, zajmuje się sposobami radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym oraz z traumatycznymi wydarzeniami; ekspert w zakresie internetowych interwencji psychologicznych
Albiński, Rafał
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Rafał Albiński
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Metodologii Bada\u0144 Psychologicznych","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia-poznawcza
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr Rafał Albińskipsycholog, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z pamięcią prospektywną oraz problematyką zarządzania czasem i prokrastynacji.

Główni wykonawcy

  • Monika Baurska
  • Anna Gancarczyk
  • Karolina Horodyska
  • Magdalena Kruk