Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
zajęcia realizowane:
forma zajęć:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Formularz wyszukiwania na belce: Szkolenia

lokalizacja:
obszar tematyczny:
forma:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Profil naukowy

Psycholog. W pracy naukowej zajmuje się narcyzmem grupowym, uprzedzeniami, ekstremizmem i populizmem, psychologią konfliktu międzygrupowego i przemocą na tle politycznym, ucieleśnieniem uprzedzeń, autotranscendencją emocji, uważnością i jogą. Stara się odpowiedzieć na pytanie, co sprawia, że ludzie uprzedzają się do kogoś lub czegoś i angażują się w konflikty. Od kilku lat bada zjawisko grupowego narcyzmu – oburzenie/niechęć do uznania wspaniałości/wielkości danej grupy – które pozwala przewidzieć odwetową wrogość pomiędzy grupami, uprzedzenia, chęć zemsty i niechęć do przebaczania, polityczną radykalizację oraz wiarę w teorie spiskowe. Jej wkład w tematykę kolektywnego narcyzmu został omówiony w artykule popularnonaukowym w „The Atlantic”.

Obecnie bada, jak grupowi narcyzi reagują na międzygrupowe wykluczenie i jak grupowy narcyzm wpływa na ocenę własnej wartości. W swoim laboratorium testuje efekt autotranscendentnych emocji na związek między grupowym narcyzmem a międzygrupową niechęcią. Jej zespół stosuje metody badawcze wykorzystywanych w neuronauce i psychologii do badania mechanizmów leżących u podłoża tego efektu. Bada również, jak uprzedzenie do zesencjalizowanej grupy obcej staje się ucieleśnione. W szczególności badała, jak zapach wpływa na uprzedzenie oraz korelację między kontaktem fizycznym z członkami grupy obcej a potrzebą fizycznego oczyszczenia. Ponadto badała poznawcze i motywacyjne podłoże przekonań politycznych wiodących do międzygrupowego konfliktu i uprzedzeń (np. polityczny konserwatyzm, nacjonalizm, patriotyzm i orientacje religijne). Badała, w jaki sposób takie orientacje ideologiczne oddziałują na złożoność politycznego myślenia; umotywowany ograniczony sposób myślenia (np. potrzeba domknięcia poznawczego) oraz obawa śmierci w inspirującej wrogości międzygrupowej.

Kieruje zespołem PrejudiceLab, który skupia naukowców i doktorantów z Goldsmiths University of London, Uniwersytetu SWPS, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Badania PrejudiceLab są finansowane przez 4 zewnętrzne oraz 5 wewnętrznych (Uniwersytetu SWPS) grantów badawczych. Prejudicelab regularnie prowadzi seminaria i sympozja na międzynarodowych konferencjach oraz publikuje blog i recenzowane artykuły naukowe.

Profesor Golec de Zavala wykłada również w Goldsmiths University of London w Wielkiej Brytanii oraz jest profesorem wizytującym w ISCTE-CIS w Portugalii.

Obecnie kieruje projektem badawczym „Rola praktyki uważnej wdzięczności w redukowaniu agresji międzygrupowej wśród narcyzów grupowych” 2017/26/A/HS6/00647 (2018–2023), finansowanym z grantu MAESTRO, przyznawanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z psychologii uprzedzenia oraz psychologii konfliktów międzygrupowych.