Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Profil naukowy

Psycholog. W pracy naukowej zajmuje się narcyzmem grupowym, uprzedzeniami, ekstremizmem i populizmem, psychologią konfliktu międzygrupowego i przemocą na tle politycznym, ucieleśnieniem uprzedzeń, autotranscendencją emocji, uważnością i jogą. Stara się odpowiedzieć na pytanie, co sprawia, że ludzie uprzedzają się do kogoś lub czegoś i angażują się w konflikty. Od kilkunastu lat bada zjawisko grupowego narcyzmu – czyli przekonania, że wyolbrzymiona wielkość własnej grupy nie jest wystarczająco uznawana przez innych – które pozwala przewidzieć odwetową wrogość pomiędzy grupami, uprzedzenia, chęć zemsty i niechęć do przebaczania, polityczną radykalizację oraz wiarę w teorie spiskowe. Jej wkład w tematykę kolektywnego narcyzmu został omówiony w artykule popularnonaukowym w „The Atlantic”, prof. Golec de Zavala sama pisała o tym również w „Aeon” i omawiała w wywiadzie dla „Krytyki Politycznej”.

Obecnie bada, jak grupowi narcyzi reagują na międzygrupowe wykluczenie i jak grupowy narcyzm wpływa na ocenę własnej wartości. W swoim laboratorium testuje efekt treningu uważności i emocji autotranscendentnych na związek między grupowym narcyzmem a uprzedzeniami i reakcjami na wykluczenie. Badania te pokazują na przykład, że autorski, 6-tygodniowy trening uważnej wdzięczności redukuje seksizm wśród kobiet. Jej zespół stosuje metody badawcze wykorzystywane w neuronauce i psychologii do badania mechanizmów leżących u podłoża tego efektu.

Kieruje zespołem PrejudiceLab, który skupia naukowców i doktorantów z Goldsmiths University of London, Uniwersytetu SWPS, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Badania PrejudiceLab są finansowane przez 4 zewnętrzne oraz 5 wewnętrznych (Uniwersytetu SWPS) grantów badawczych. Prejudicelab regularnie prowadzi seminaria i sympozja na międzynarodowych konferencjach oraz publikuje blog i recenzowane artykuły naukowe.

Profesor Golec de Zavala wykłada również w Goldsmiths University of London w Wielkiej Brytanii oraz jest profesorem wizytującym w ISCTE-CIS w Portugalii.

Obecnie kieruje projektem badawczym „Rola praktyki uważnej wdzięczności w redukowaniu agresji międzygrupowej wśród narcyzów grupowych” 2017/26/A/HS6/00647 (2018–2023), finansowanym z grantu MAESTRO, przyznawanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z psychologii uprzedzenia oraz psychologii konfliktów międzygrupowych.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Nienawiść i przemoc w relacjach międzygrupowych
  • Seksizm, rasizm, antysemityzm
  • Nierówności społeczne
  • Populizm i ekstremizm polityczny
  • Narcyzm międzygrupowy
  • Trening uważności

Informacje prasowe